Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Allergo-Comod göz damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » NONSPESİFİK KONJONKTİVİT » Diğer » Kromolin sodyum

ALLERGO-COMOD® göz damlası 20 mg/ml Göz kapağının içine uygulanır.

Etkin madde:

1 ml'lik solüsyon içeriğinde 20 mg Sodyum Kromoglikat bulunur.

Yardımcı Maddeler:Sodyum edetat, sorbitol, enjeksiyonluk su

_

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.

oBu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya


düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ALLERGO-COMOD nedir ve ne için kullanılır?


2. ALLERGO-COMOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALLERGO-COMOD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALLERGO-COMOD'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ALLERGO-COMOD nedir ve ne için kullanılır?

ALLERGO-COMOD alerjik konjunktivite (göz zarı iltihabı) karşı kullanılan bir göz damlasıdır.
ALLERGO-COMOD alerjik, akut ve kronik konjunktivitte, (örn. saman nezlesi konjunktivitinde), ilkbahar katarında kullanılmaktadır.

2. ALLERGO-COMOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ALLERGO-COMOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sodyum kromoglikat veya ALLERGO-COMOD formülünde bulunan diğer bileşenlerden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) durumlarında kullanılmamalıdır.

ALLERGO-COMOD'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lens kullanmanız durumunda özellikle dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Genelde konjunktivitte lens takılmamalıdır. Doktorun istisnai durumlarda lens takılmasına müsaade ettiğinde lensler damla damlatılmadan önce çıkarılmalı ve damlattıktan sonra en az 15 dakika beklenmelidir. Başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İnsanlarda amniotik sıvıya zarar verdiği yönünde bulgular mevcut değildir, ancak mevcut tecrübeler nihai risk tahmini için yeterli değildir. ALLERGO-COMOD bu sebeple hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalı veya sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır. ALLERGO-COMOD hamileliğin devam eden dönemlerinde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Etkin madde düşük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. Emzirme döneminde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ALLERGO-COMOD uygulandıktan sonra kısa süre için görme yeteneğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda beklenmeyen ve anlık olaylara hızlı ve yeterli oranda tepki veremezsiniz. Bu nedenle trafiğe çıkmadan veya güvenliği alınmamış ortamlarda çalışmadan veya makine kullanmadan önce birkaç dakika bekleyiniz.

ALLERGO-COMOD'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla etkileşim bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALLERGO-COMOD® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALLERGO-COMOD® daima doktorun önerileri doğrultusunda kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:
Günde 4 defa 1 damla hasta gözün konjunktival kesesine damlatılır.
Günlük doz gerektiğinde günde 6 defa 1 damlaya ve günde 8 defa bir damla olmak üzere iki katına çıkarılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce kapağı çıkarınız.
ALLERGO-COMOD'un ilk kullanımı öncesi şişe damlalık aşağıya gelecek biçimde aşağı doğru tutulur ve şişe ucundan ilk damlalar çıkana kadar şişenin tabanına bastırılır. Şişe daha sonra müteakip kullanım için hazırdır. Şişeyi damlalık aşağıda duracak biçimde aşağı doğru tutunuz ve şişe tabanının orta kısmına hızlı ve şiddetli bir biçimde bastırınız. Bu sayede damlanın çıkarılmasına yarayan mekanizma harekete geçirilir. COMOD®-Sisteminin özel valf tekniği sayesinde damlaların boyutu ve damlatma hızı şişe tabanına yüksek basınç uygulanması durumunda dahi aynı kalmaktadır. Başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve şişeye hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva torbasına 1 damla damlatınız. Sonra göz kapaklarınızı sıvının eşit biçimde dağılabilmesi için yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra şişenin kapağını sıkı bir biçimde kapatınız. Lütfen damlalığın kuru olmasına dikkat ediniz. Damlatma esnasında damlalığın göz veya ciltle temasından kaçınılmalıdır.
Şikayetleriniz sona ermesinden sonra dahi ALLERGO-COMOD ile tedaviyi alerjenlere (ev tozu, mantar küfleri, polen vs.) maruz kaldığınız sürece devam ediniz.
ALLERGO-COMOD'u uzun süre kullanmak isterseniz, tedavinin zorunluluğunu doktor tarafından tespit ettirmelisiniz.

Değişik yaş grupları

• Çocuklarda kullanımı:

Veri yoktur.

• Yaşlılarda kullanım:

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Eğer ALLERGO-COMOD 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza vaya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERGO-COMOD kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur. ALLERGO-COMOD'un yüksek dozda kullanılmasının bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. İlacın örneğin bir çocuk tarafından içilmesi durumunda zehirlenme tehlikesi söz konusu değildir.

ALLERGO-COMOD 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALLERGO-COMOD'u kullanmayı unutursanız

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız ve olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz.
İlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALLERGO-COMOD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALLERGO-COMOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Nadiren gözlerde yanma, konjunktivada şişme, yabancı madde hissi ve konjunktivada kan dolaşımında artış meydana gelebilir. Çok nadiren Sodyum kromoglikat tedavisiyle ilintili olarak Bronkospazmlarla genel ağır anafilaktik tepki bildirilmiştir. Genel olarak şikayetler bir anda kesilmektedir. Daha şiddetli şikayetlerde, özellikle de ALLERGO-COMOD'a karşı aşırı hassasiyette doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALLERGO-COMOD'un Saklanması

ALLERGO-COMOD 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambajındaki son kullanma tarihinden sonra ALLERGO-COMOD 'u kullanmayınız.


Açıldıktan sonra kullanım süresi

ALLERGO-COMOD açıldıktan sonra sadece 12 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi:

BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan/ANKARA

Üretici:

URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,
Faks: 06805/92 92-88, Email:

info@ursapharm.de


Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Allergo-Comod göz damlası

Etken Maddesi: Sodyum kromoglikat

Atc Kodu: S01GX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Allergo-Comod göz damlası-KT
 • Allergo-Comod göz damlası-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.