Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Siccapos göz jeli Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

SİCCAPOS 2,0 mg/g göz jeli Göze uygulanır.

•

Etkin maddeler:

1 ml jel içeriği 2 mg Poliakril asit (Carbomer 980) içerir.
•

Yardımcı madde(ler):

Sorbitol, setrimid, sodyum hidroksit, sodyum edetat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SİCCAPOS nedir ve ne için kullanılır?


2. SİCCAPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SİCCAPOS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SİCCAPOS'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. SİCCAPOS nedir ve ne için kullanılır?

SİCCAPOS suni gözyaşıdır ve gözyaşı eksikliği ve göz kuruluğunda kullanılır.

2. SİCCAPOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SlCCAPOS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer etkin madde veya SİCCAPOS formülünde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,

Aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kontakt lens takarken kullanmayınız.
• Aynı zamanda başka bir göz damlası/merhemi kullanıyorsanız, uygulamalar arasında en az 15 dakikalık bir süre olmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİCCAPOS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİCCAPOS yemeklerle birlikte veya aç kama alınabilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

SİCCAPOS kullandıktan hemen sonra araç veya makine kullanmayın. Bu ilaç, araç ve ma

kin

e kullanırken görme yeteneğini dolayısıyla da tepki kabiliyetini geçici olarak etkiler.

SİCCAPOS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde sorbitol ve sodyum içerir. Ancak gerek kullanım yolu gerekse de miktarlarından dolayı özel bir önlem gerekmemektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.
Not: Başka göz damlaları veya göz merhemleri kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmalarını 15 dakika arayla gerçekleştirmelisiniz. Bazı durumlarda, SİCCAPOS en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SİCCAPOS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SİCCAPOS'u daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Göz kuruluğunun tedavisi kişisel dozaj gerektirir. Semptomların yoğunluk ve şiddetine göre, günde 3-5 kez ve uygulamaların bir tanesi uyumadan önce olmak koşuluyla, konjuktival kese içine uygulanır.
SİCCAPOS uygulaması gün içerisine eşit biçimde yayılmalıdır.
Kesin tedavi süresi klinik tabloya bağlıdır ve doktor tarafından belirlenir. Genelde uzun vadeli tedavi gerektirmesinden dolayı kuru göz tedavisinde bir göz doktoruna danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Göz jellerini kullanırken daima, tüp ucunun göze veya cilde temas etmesinden kaçınılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve tüpe hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva kesesine jelin bir damlasını
uygulayınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra tüpü dikkatlice kapatınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Veri yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Eğer SlCCAPOS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SİCCAPOS kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur, olağan dozuyla uygulamaya devam ediniz.

SİCCAPOS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SİCCAPOS'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SİCCAPOS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SİCCAPOS ' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin değerleri aşağıdaki detaylara dayanmaktadır.
Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla
Yaygın: 100 kişide 1'den fazla
Yaygın olmayan: 1000 kişide 1'den fazla
Seyrek: 10.000 kişide 1'den fazla
Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den daha az veya b

ilinmi

yor.
Çok seyrek olarak içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
SİCCAPOS sık ve uzun kullanımlarda gözde tahrişe (yanma, kızarma, yabancı madde hissi) yol açabilen ve kornea epiteline zarar verebilen bir koruyucu madde olan setrimid içerir. Bu sebeple kronik kuru göz tedavisinde koruyucu madde içermeyen ilaçlar tercih edilmelidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SİCCAPOS'un Saklanması

SİCCAPOS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 0 C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SİCCAPOS'u kullanmayınız


Açıldıktan sonra kullanım süresi

SİCCAPOS açıldıktan sonra sadece 4 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi:


BİEM Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Turgut Reis Caddesi No:2l 06570 Tandoğan -ANKARA

Üretici:


URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0, FAKS: 06805/92 92-88, EMAİL:

[email protected]


Bu kullanma talimatı......tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Siccapos göz jeli

Etken Maddesi: poliakril asit (carbomer 980)

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Siccapos 10 Gr Göz Jeli
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.