Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Thermove Krem Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Etofenamat (topikal)

KULLANMA TALİMATI

THERMOVE® krem Cilt üzerine uygulanır

.
•

Etkin madde:

Her 1 g krem, 100 mg Etofenamat içerir.
•

Yaı^dımcı maddeler:

Benzil nikotinat, benzil alkol, izopropil miristat, cutina MD, mryj 59, setil alkol, sodyum sitrat, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını sakla^ını^. Daha sonra tekrar okumay^a ihtiy^aç duy^abilirsiniz.


• Eğer ila^ve sorular^ınız olursa, lüt^fen dokl^or^unuza veya ecza^cın^ı^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olar^ak sizin için reçelce edilmiştir, başkalarına vermediniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hast^aney^e git^t^iğin^izde dokt^orunu^a bu ilacı kullandığınızı sö^le^iniz.


• Bu talimatta y^azılanlara aynen uyunuz. Ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek v^e^a^üşük doz kullanma^^ını^.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. THERMOVE nedir ve ne için kullanılır?


2. THERMO VE 'yi kullanmadan önce dikkat erimesi gerek^enler


3. THER^O^E nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. THERMO VE nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. THERMOVE nedir ve ne için kullanılır?

• THERMOVE, krem formunda, homojen, beyaz renkli, topikal kullanılan nonsteroidal
antiinflamatuvar ilaçlar denen gruba dahil bir ilaçtır.
• THERMOVE Krem, 50 g'lık tüplerde ve kullanma talimatının içerisinde yer aldığı karton kutuda sunulmaktadır.
THERMOVE;
• Kas romatizması,
• Kas gerginliği ile birlikte olan ağrılı omuz tutulması,
• Bel ağrıları (lumbago, siyatik)
• Eklemlerde ağrılı şişlikler,
• Omurga ve eklemlerin gerilme, burkulma, ezilme, incinme gibi mekanik ve dejeneratif
harabiyetlere bağlı yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. THERMOVE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

THERMOVE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
• Etofenamata, parçalanma ürünü olan flufenamik asite ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Aspirin gibi nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara karşı alerjiniz varsa kullanmamalısınız.

THERMOVE'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;
- Açık yaranız ya da iltihaplı deriniz varsa THERMOVE'yi bu bölgeler üzerine uygulamayınız.
- Nadir olarak görülebilen tahriş belirtileri fark ederseniz ilacı kullanmayınız. Şikayetleriniz tedavi durdurulduğunda kaybolur.
- Uzun süreli tedavi görecekseniz kan ve böbrek fonksiyon testlerinin yapılması önerilir. Uzun süreli kullanımda tüm vücuttaki potansiyel etkisi bilinmediğinden dikkatli olunmalıdır.
THERMOVE'nin mukoza ya da gözünüze temasından kaçınınız.
THERMOVE'yi uyguladıktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkamalısınız.
Çocuklarda THERMOVE kullanımı, yeterli bilgi bulunmadığından önerilmez.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

THERMOVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İla^cı kullanmadan önce doktorunuza v^ey^a ec^acını^a danışınız.


Hamileyseniz THERMOVE kullanmamanız önerilmektedir.
THERMOVE'yi hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

Tedav^iniz sırasında hamile oldugunu^u fark ederseniz hemen doktorunuza v^ey^a eczacınıza danışınım.Emzirme

İlacı kullanmadan önce dokt^orunu^a v^ey^a ec^acını^a danışınız.


THERMOVE etkin maddesi süte geçebilmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, THERMOVE kull anmamalı sınız.

Araç ve makine kullanımı

THERMOVE'nin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

THERMOVE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

THERMOVE içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
THERMOVE, setil alkol içermektedir. Setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatite) sebebiyet verebilir.
THERMOVE, sodyum sitrat ve benzil alkol içermektedir. Fakat uygulama şekli açısından bu maddelerle ilgili herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

THERMOVE'nin herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçet^eli y^a da ı^eçet^esiz herhang^i bir ilacı şu anda kullanıy^orsanız veya son samanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi verinin.


3. THERMOVE nasıl kullanılır?

THERMOVE haricen kullanılır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

THERMOVE, günde 3-4 defa, kullanacağınız bölgenin büyüklüğüne göre her uygulamada fındık büyüklüğünde (2 g'a kadar) kullanılır.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

THERMOVE'yi, özel başlığını kullanarak, dairesel hareketlerle deriye yayarak uygulayınız. THERMOVE krem tüpünün özel uygulama başlığını aşağıdaki şekilde kullanmalısınız:
- Kapağı açınız.
- Gerekli miktarda kremi tüpü sıkarak dışarı çıkartınız.
- Uygulama için tüpün başlığı kullanılmalı ve hafif bastırarak THERMOVE'yi ilgili bölgeye dairesel hareketlerle yedirmelisiniz.
- İşlemi tamamlandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Etofenamatın çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle THERMOVE'nin çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yalılarda kullanım:

Yaşlılarda genellikle doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek ya da karaciğer rahatsızlığınız varsa genellikle doz ayarlaması gerekmez; ancak uzun süreli tedavilerde güvenilirlik bilinmemektedir.

Eğer THERMOVE'nin etkisinin çok güçlü v^eya za^ıf olduguna dair bir izleniminiz v^ar ise dokt^or^unuz v^ey^a eczacınız ile konuşunum.


Kullanmanız gerekenden daha fazla THERMOVE kullandıysanız:

THERMOVE'den kullanmanız ^^erekenden ^a^lasını kullanmışsanız bir doktor veya ecz^a^cı ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden çok fazla THERMOVE kullanması durumunda baş ağrısı, baş dönmesi ve midenizde rahatsızlık olabilir.

THERMOVE'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dokları dengelemek için çift doz a^l^a^y^ın^ız.


THERMOVE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THERMOVE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir
Çok seyrek: Ciltte kızarıklık, şişme, kabarcık oluşumu, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
Yaygın: İlaca karşı deri ile ilgili alerji, ciltte kaşıntı, bir tür deri hastalığı (alerjik kontakt dermatit), tahriş

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. THERMOVE'nin saklanması

THERMOVE'^i çocukların göre^ey^eceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakladınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Et^iket^in veya ambalajın üzerinde belirt^ilen son kullanma t^ar^ihinden sonra THERMOVE'^i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

THERMOVEyi

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Üretici:


Dr. F. Frik İlaç San. A.Ş. Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 42 Doğan Araslı Cad. No : 219
34854 Küçükyalı-İstanbul 34510 Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı 15.02.2010 tar^ihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Thermove Krem

Etken Maddesi: Etofenamat

Atc Kodu: M02AA06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Thermove Krem KT
 • Thermove Krem KUB
 • Thermove Krem-KUB
 • Thermove Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Thermove 50 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.