Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Allergocrom %2 Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » NONSPESİFİK KONJONKTİVİT » Diğer » Kromolin sodyum

KULLANMA TALİMATI ALLERGOCROM Göz damlası 20 mg/ml Yalnızca göz kapağının içine uygulanır.

Etkin madde: Sodyum kromoglikat 1 ml göz damlası süspansiyonu içeriğinde 20 mg Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, Sodyum edetat,Glukoz-Monohidrat, Enjeksiyoluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

oBu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

oEğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

oBu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

oBu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

oBu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALLERGOCROM nedir ve ne için kullanılır?


2. ALLERGOCROM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALLERGOCROM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ALLERGOCROM'un saklanması


1. ALLERGOCROM nedir ve ne için kullanılır?

ALLERGOCROM anti alerjik bir ilaçtır.

ALLERGOCROM alerjik konjunktiva iltihabında kullanılır.

ALLERGOCROM akut ve kronik alerjik konjunktiva iltihabı (konjunktivit-örn. saman nezlesi sebebiyle konjunktivit) ve bahar nezlesinde ((Kerato- Konjunktivit) kullanılır.

Karton kutu içinde 10 ml hacimli bir damlalık bulunur.

2. ALLERGOCROM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALLERGOCROM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• Sodyum kromoglikat veya ALLERGOCROM'un bileşenlerinden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) göstermeniz durumunda kullanılmamalıdır.

ALLERGOCOM'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•İnsanlarda amniotik sıvıya zarar verdiği yönünde bulgular mevcut değildir, ancak mevcut bilgiler mevcut riskin kesin bir biçimde değerlendirilmesi için yeterli değildir.

• ALLERGOCROM hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalı veya sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır. Hamileliğin devam eden dönemlerinde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

•Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

•İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Etkin madde düşük oranlarda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç uygulandıktan sonra birkaç dakika için görme yeteneğiniz olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle trafiğe çıkmadan veya güvenliği alınmamış ortamlarda çalışmadan veya makine kullanmadan önce bulanıklığın geçmesini bekleyiniz.

ALLERGOCROM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Genel olarak alerjik konjunktiva iltihaplanmalarında lens takılmamalıdır. Doktorun istisnai durumlarda lens takılmasına izin verdiği durumlarda lens uygulama öncesi çıkarılmalı ve uygulama sonrası lens takılmadan önce en az 15 dakika beklenmelidir.

Benzalkonyum klorür gözlerde tahriş meydana getirebilir. Yumuşak lenslerle temastan kaçınınız. Benzalkonyum klorür yumuşak lenslerde renk değişimi meydana getirebilir. Lensler uygulama öncesi çıkartılmalı ve uygulama sonrası en az 15 dakika takılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Etkileşim bilinmemektedir. Ancak başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullanınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALLERGOCROM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALLERGOCROM daima kullanma talimatında yer aldığı biçimde kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Yetişkinler ve çocuklar günde 4 defa her gözün konjunktiva torbasına 1 damla damlatırlar.

Günlük doz uygulama sıklığının artırılması vasıtasıyla günde 6 defa 1 damlaya kadar veya günde 8 defa olmak üzere iki katına çıkarılabilir.

Şikayetleriniz sona ermesinden sonra dahi ALLERGOCROM ile tedaviyi alerjenlere (ev tozu, mantar küfleri, polen vs.) maruz kaldığınız sürece devam ediniz.

Tedavi sonucu düzenli olarak göz doktoru tarafından kontrol edilmelidir. Klinik semptomların stabilize olması sonrası dozun göz doktoru tarafından azaltılması uygun olabilir. ALLERGOCROM'u uzun süre kullanmak isterseniz, tedavinin zorunluluğunu doktorunuz tarafından tespit ettirmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Göz damlası genel olarak şişe ucunun göz veya cilde temas etmeyecek biçimde kullanılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve şişeye hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva torbasına 1 damla damlatınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra şişeyi sıkı bir biçimde kapatınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ALLERGOCROM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERGOCROM kullandıysanız:

Özel önlemlere gerek yoktur. ALLERGOCROM'un kısa süreli olarak yüksek dozda kullanılmasının bilinen yan etkisi bulunmamaktadır.

ALLERGOCROM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALLERGOCROM'u kullanmayı unutursanız:

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız ve olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz.

Dlacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALLERGOCROM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nadiren gözlerde yanma, konjunktivada şişme, yabancı madde hissi ve konjunktivada kan dolaşımında artış meydana gelebilir. Çok nadiren sodyum kromoglikat tedavisiyle ilintili olarak bronkospazmlarla genel ağır anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir. Genel olarak şikayetler bir anda kesilmektedir. Daha şiddetli şikayetlerde, özellikle de ALLERGOCROM'a karşı aşırı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALLERGOCROM'un saklanması

ALLERGOCROM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambajındaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra ALLERGOCOM'u kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Açıldıktan sonra kullanım süresi

ALLERGOCROM açıldıktan sonra sadece 6 hafta kullanılabilir.

Ruhsat sahibi: BDEM Tıbbi Cihaz ve Dlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Cad. No:21 06570 Tandoğan- ANKARA

Üretici:URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/92 92-0,

Faks: 06805/92 92-88, Email: iafû@uişaphaçm=de

Bu kullanma talimatı......tarihinde onaylanmıştır.


Package information leaflet - Germany - approved * 09/2007

Package information leaflet - Germany - approved * 09/2007

İlaç Bilgileri

Allergocrom %2 Göz Damlası

Etken Maddesi: sodyum kromoglikat

Atc Kodu: S01GX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Allergocrom %2 Göz Damlası-KT
 • Allergocrom %2 Göz Damlası-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.