Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Axepta I.M./I.V. 50mg/2ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Deksketoprofen

KULLANMA TALİMATI

AXEPTA® I.M./I.V. 50 mg/2 mİ enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kas içi veya damar içi yolla uygulamr.

• Etkin madde:

50 mg deksketoprofen'e eşdeğer 73,8 mg deksketoprofen trometamol

• Yardıma maddeler:

Sodyum klorür, sodyum hidroksit (pH'nm ayarlanması için), etil alkol (%96), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda;


/.

AXEPTA® nedir ve ne için kullanılır?


2. AXEPTA®yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AKEPTA® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AXEPTA®^nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.AXEPTA® nedir ve ne için kullanılır?

• AXEPTA®, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİl'ler) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.
Tablet şeklinde ilaç alması mümkün olmayan hastalarda orta ile şiddetli derecedeki euneliyat sonrası ağn, renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) ve bel ağnsının semptomatik tedavisi için kullanılır.
• AXEPTA®, karton kutuda, 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren amber renkli cam ampuller şeklinde sunulmaktadır.

2. AX£PTA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AXEPTA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Deksketoprofen trometamole veya AXEPTA®'nın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa;
Asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa;
Astımmız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleijik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli iltihaplanma), burun polipleri (alerjiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hınitı (wheezing) meydana geldiyse;
• Peptik ülseriniz varsa ya da daha önceden şikayetiniz olduysa;
• Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlarm (NSAİİ) önceki kullanımma bağlı olarak mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi meydana gelmişse veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa;
• Süregelen sindirim sorunlannız (örneğin hazımsızlık, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa;
• Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlanmz varsa;
• Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa;
• Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız.

AXEPTA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Geçmişte süregelen iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);
• Mide ve bağırsak sorunlannız varsa veya geçmişte şikayetiniz olduysa;
• Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar, ör. oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örneğin Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetil sal isilik asit gibi kan pıhtılaşmasım önleyen ajanlar alıyorsanız, böyle durumlarda, AXEPTA® almadan önce doktorunuza danışımz. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (ör. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
• Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin, yüksek tansiyonımuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. AXEPTA® gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokardiyal enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
• Yaşlıysanız: Yan etki yaşama olasılığımz daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz;
• Aleıji şikayetiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;
• Sıvı tutulumunun yanı sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlannız varsa (jâiksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;
• Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsamz veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (ör. aşın
idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsanız;
• Doğurganlık problemleriniz varsa (AXEPTA® doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı planlıyorsanız veya doğurganlık testi yaptınyorsanız bu ilacı kullanmayınız);
• Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;
• Kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa;
• Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozukluklan);
• 18 yaşın altındaysanız.
• Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve
acilen tıbbi yardım isteyiniz: Dışkıdan kan gelirse, siyah renkte katrammsı dışkı, kan
kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse;
• Hazımsızlık veya mide yanması, abdominal bölgede ağrı (midenizde ağn) veya diğer
anormal mide semptomlanndan şikayetçiyseniz, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

AX£PTA®'nm yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca AXEPTA®'yı kullanmayınız.
Çok gerekli olmadıkça AXEPTA®'yı hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyunca almamak en iyi seçim olacaktır.
Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız AXEPTA® kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsamz AXEPTA® kullanmayımz.

Araç ve makine kullanımı

AXEPTA®, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

AX£PTA®'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her AXEPTA® ampulü doz başına 5 mİ biraya veya 2,08 mİ şaraba eş değer 200 mg etanol içerir.
Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır. Bu ilaç ürünü doz başına 1 mmol'den az sodyum (23 mg) içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AXEPTA®'mn yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullamyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçlann bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
• Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
• Kan pıhtılanm önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
• Belirli duygudumm bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum
• Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullamlan metotreksat
• Epilepsi (sara) için kullamlan hidantoinler ve fenitoin
• Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullamlan sülfametoksazol
Önlem gerektiren kombinasyonlar:
• Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
• Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullamlan pentoksifilin ve okspentifılin
• Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
• Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
• Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
• Bağışıklık sistemi hastalıklan tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılannı eritmede kullanılan ilaçlar
• Gut tedavisinde kullanılan probenesid
• Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
• Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRİ'1er)
• Trombosit agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AXEPTA* nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AXEPTA®'yı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alımz. Emin olmadığınız zaman doktorunuza damşımz.
Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacımz olan AXEPTA®'mn dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) AXEPTA®'dır. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg AXEPTA (3 ampul) dozunu aşmayınız.
Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alman ağn kesicilere geçiniz.

• Uygulama yolu ve metodu:

AXEPTA® damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir).
AXEPTA® kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.
Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

• Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklarda AXEPTA® kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg AXEPTA® dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer rahatsızlıklan olan hastalar günlük toplam 50 mg AXEPTA® dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

Eğer AXEPTA® 'mn etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AX£PTA® kullandıysanız

AXEPTA® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

AX£PTA®'yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız (bölüm 3'te "AXEPTA® Nasıl Kullanılır?"a göre).
Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacımza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AXEPTA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde y£in etkiler olabilir.
Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:
Yaygın
ICO hastada 1 'den fazla ve 10 hastada l 'den az
Yaygın olmayan
1000 hastada Tden fazla ve 100 hastada l'denaz
Seyrek
10.000 hastada 1 'den fazla ve 1.000 hastada 1 'den az
Çok seyrek
izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada l'den az

Yaygın yan etkiler:

• Mide bulantısı ve/veya kusma,
• Enjeksiyon bölgesinde ağn,
• Enflamasyon, morarma ve kızankhk (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon.

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Kanlı kusma,
• Düşük kan basıncı,
• Ateş,
• Bulanık görme,
Baş dönmesi.
Uyku hali,
Uyku düzensizlikleri,
Baş ağrısı.
Kansızlık,
Kann ağnsı.
Kabızlık,
Sindirim rahatsızlıkları,
İshal,
Ağız kuruluğu,
Al basması.
Döküntü,
Dermatit,
Kaşıntı,
Aşın terleme.
Yorgunluk,
Ağn,
Üşüme.

Seyrek yan etkiler:

• Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi.
Yüksek kan basıncı,
Bayılma,
Çok yavaş nefes alma.
Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplardamarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit),
İzole kalp ritim bozukluğu (ekstrasistol),
Hızlı kalp atışı,
Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik),
Duyularda anormallik,
Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme,
Kulaklarda çınlama (tinnitus).
Kaşıntılı döküntü.
Sanlık,
Akne,
Sırt ağrısı.
Böbrek ağnsı,
Sık idrara çıkma.
Adet düzensizlikleri,
Prostat sorunlan,
Kas katılığı,
Eklem katılığı,
Kas krampı,
Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağlann konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).

Çok seyrek:

• Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu),
• Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan),
• Yüzde şişme veya dudaklann ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem),
• Hava yollanmn etrafındaki kaslann kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm),
• Nefes darlığı,
• Pankreatit,
• Karaciğer hücresi haşan (hepatit),
• Deri hassasiyet reaksiyonlan ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet,
• Böbrek haşan,
• Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni),
• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni).
Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör, mide ağnsı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.
Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez AXEPTA® kullanımını bırakınız.
Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.
AXEPTA® gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.
Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.
AXEPTA® kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.
Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AXEPTA®'nın saklanması

AXEPTA® yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, ışıktan koruyunuz.
Ampulleri orijinal karton kutulannda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AXEPTA® 'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AXEPTA®'yı kullanmayınız.
İlaçlar atık su veya evsel atık aracılığıyla uzaklaştırılmamalıdır. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl atılacağını veya kullanılmış iğne uçları ve enjektörlerin uygun atım yollannı eczacınıza damşımz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
Çözeltinin berrak ve renksiz olmadığım ve bozulma belirtileri (örneğin parçacık oluşması) gösterdiğini fark ederseniz, AXEPTA®'yı kullanmayınız. AXEPTA® tek kullanımlıktır ve açıldıktan hemen sonra kullamimalıdır. Ürünün kullanılmayan bölümünü atınız.

Ruhsat Sahibi:

Gürel İlaç Tic. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax:(+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı 13.02 2013 tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR

Damar içi kullanım:

Damar içi infüzyon:

Bir ampul (2 mİ) AXEPTA 'mn içeriği 30 ila 100 mİ hacminde normal şalinde, % 5 glukoz veya ringer laktat çözeltisi içerisinde seyreltilmelidir. Seyreltilen çözelti 10 ila 30 dakika sürede yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir. Çözelti daima doğal güneş ışığından korunmalıdır.

Damar içine zerk:

Gerekirse, bir ampul (2 mİ) AXEPTA®'nm içeriği 15 seıniyeden kısa süreli olmayacak şekilde doğrudan damar içine zerk edilebilir.

Etanol içermesi nedeniyle AXEPTA®'nm nöraksiyal (intratekal veya epidural) yolla uygulanması kontrendikedir.

Ürün kullanma talimatları:

AXEPTA® damar içi zerk şeklinde verildiğinde çözelti renkli ampulden çekildikten sonra hemen enjekte edilmelidir.
Damar içi infüzyon şeklindeki uygulamada, çözelti aseptik şekilde seyreltilmelidir ve doğal güneş ışığından korunmalıdır.
Sadece berrak ve renksiz çözelti kullamimalıdır.

Geçimli olduğu maddeler:

Düşük hacimlerde karıştınidığmda

(örneğin bir enjektör içerisinde) AXEPTA®'mn heparin, lidokain, morfin ve teofılinin enjeksiyonluk çözeltileriyle geçimli olduğu gösterilmiştir.
Belirtilen şekilde seyreltilen enjeksiyonluk çözelti berrak bir çözeltidir.

100 mİ hacminde

normal şalin veya glukoz çözeltisinde seyreltilen AXEPTA®'nm aşağıdaki enjeksiyonluk

g

çözeltilerle geçimli olduğu gösterilmiştir: Dopamin, heparin, hidroksizin, lidokain, morfin, petidin ve teofılin.
Seyreltilmiş AXEPTA® çözeltileri plastik ambalajlarda veya Etil Vinil Asetattan (EVA), Selüloz Propiyonattan (CP), Düşük Dansiteli Polietilenden (LDPE) ve Polivinil Kloridden (PVC) üretilmiş uygulama gereçlerinde saklandığmda etkin maddenin emilmediği tespit edilmiştir.

İlaç Bilgileri

Axepta I.M./I.V. 50mg/2ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol

Atc Kodu: M01AE17

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.