Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zincobest 15 mg / 3 ml Şurup Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KULLANMA TALİMATI

ZİNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat
•

Yardımcı maddeler:

Metil paraben sodyum, sükroz, portakal aroması, kinolin sarısı E 104 ve etanol, 0.1 N hidroklorik asit, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ZİNCOBEST nedir ve ne için kullanılır?


2. ZİNCOBEST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZİNCOBEST nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZİNCOBEST'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ZİNCOBEST nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCOBEST, çinko içeren şuruptur.
100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur. Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2. ZİNCOBEST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZİNCOBEST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Çinko tuzlarına veya ZİNCOBEST'in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
• Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız veya bebeği emziriyorsanız,

ZİNCOBEST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCOBEST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCOBEST bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. ZINCOBEST emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

ZİNCOBEST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe hacmin %2'si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 100 mg'a kadar, her dozda 2 ml biraya eşdeğer, her dozda 0.83 ml şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 0.462 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

■ ZİNCOBEST yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.
■ Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

■ ZİNCOBEST sadece ağızdan kullanım içindir.
■ Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 aylıktan küçük çocuklarda : Günde 1 defa 1/3 ölçek 1-10 yaş arası çocuklarda : Günde 1 defa 2/3 ölçek 11 yaşından büyük çocuklarda : Günde 1 defa 1 ölçek

Yaşlılarda kullanımı:

ZİNCOBEST'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

ZİNCOBEST'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZİNCOBEST'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNCOBEST kullandıysanız:

ZİNCOBEST'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

ZİNCOBEST'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZİNCOBEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZINCOBEST ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZiNCOBEST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCOBEST'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZiNCOBEST'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü
• Vücut sıcaklığının düşmesi
• Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)
• Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı,
• Kusma
• Karın ağrısı
• Hazımsızlık
• Baş dönmesi
• Uykusuzluk
Bunlar ZİNCOBEST'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ZİNCOBEST'in Saklanması

ZİNCOBEST'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİNCOBEST'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 56. sok. 7/3 BALGAT-ANKARA

Üretici:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Çubuk Yolu 30. Km. Güldarbı Köyü Yumuk Mevkii 06760 ÇUBUK - ANKARA

Bu kullanma talimatı 31/12/2009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zincobest 15 mg / 3 ml Şurup

Etken Maddesi: Çinko sülfat heptahidrat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zincobest 15 mg / 3 ml Şurup KT
 • Zincobest 15 mg / 3 ml Şurup KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.