Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zitrocid 500 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZİTROCİD 500 mg film tablet

Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

500 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat
•

Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, tip A, susuz kolloidal silika, magnezyum stearat, sodyum laurilsülfat, laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), makrogol 4000

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ZİTROCİD nedir ve ne için kullanılır?


2. ZİTROCİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZİTROCİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZİTROCİD'in saklanması


başlıkları yer almaktadır

.

1. ZİTROCİD nedir ve ne için kullanılır?

ZİTROCİD, makrolidler olarak bilinen gruba ait bir antibiyotiktir. Belirli bakterilerin gelişimini durdurur.
ZİTROCİD 3 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
ZİTROCİD, azitromisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
• Sinüzit, farenjit ve tonsilitin de dahil olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları
• Bronşit ve pnömoninin dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları
• Kulak enfeksiyonları
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
•

Chlamydia trachomatisNeisseria gonorrhoea

bakterilerinin neden olduğu komplike olmayan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

2. ZİTROCİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ZİTROCİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Azitromisine, eritromisin veya herhangi bir makrolid antibiyotiğe ve ZİTROCİD'in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

ZİTROCİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Karaciğer probleminiz varsa (ağır karaciğer yetmezliği olanlarda ZİTROCİD kullanımı tavsiye edilmez)
• Böbrek probleminiz varsa (ağır böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarı gerekebilir)
• Kalp hastalığınız varsa (ZİTROCİD kalp ritm anormalliği riskini artırabilir)
• Kan potasyum veya magnezyum seviyeleriniz düşükse (hipokalemi, hipomagnesemi)
• Myastenia gravis (kas güçsüzlüğü ve yorgunluğu şeklinde görülen bir çeşit sinir-kas hastalığı) hastalığınız var ise.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız;
• Ergo alkaloidleri,
• Kalp ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar (sınıf IA ve III antiaritmikler),
• Sisaprid,
• Terfenadin (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİTROCİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZİTROCİD yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelerin dikkatli olması gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. Ancak baş dönmesi gibi yan etkileri araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

ZİTROCİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içerir. Eğer bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antasitler (hazımsızlık için kullanılır): Antasit ilaç kullanıyorsanız ZİTROCİD'i antasit ilaçtan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
Ergotamin türevleri (migren tedavisinde kullanılır): Ergotamin toksisitesi oluşabilir (dudaklarda kaşıntı, kas krampları ve kan dolaşımındaki zayıflama nedeniyle el ve ayaklarda gangren). Birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır): Eğer birlikte uygulama gerekirse, doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi ölçecek ve doz ayarı yapacaktır.
Kumarin tipi antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar): Birlikte kullanım kanama riskini artırır. Bu nedenle birlikte kullanımda kan pıhtılaşması çok sık olarak kontrol edilmelidir.
Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır): Digoksin seviyeleri yükselebilir.
Didanosin ve zidovudin (HIV ilaçları): Didanosin ve zidovudinin kan seviyeleri yükselebilir.
Rifabutin (antibiyotik): Birlikte kullanım her iki ilacın da kan seviyelerini etkileyebilir ve bazı kan hücrelerinin miktarı azalabilir (nötropeni).
Sisaprid (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve terfenadin (alerji ilacı): Bu ilaçların ZİTROCİD ile birlikte kullanımı kalp ritm bozukluklarına neden olabilir bu nedenle birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Teofilin (astım ilacı): Teofilinin etkisi artabilir.
Triazolam (uyku bozukluklarında kullanılır), midazolam (uyku bozukluklarında ve narkoz için kullanılır), alfentanil (ağrı kesici) veya astemizol (alerji ilacı): ZİTROCİD ile birlikte kullanımı ZİTROCİD'in etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ZİTROCİD nasıl kullanılır?

Tabletlerinizi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZİTROCİD günlük tek doz olarak verilmelidir.
Toplam doz, 3 gün veya 5 gün süreyle verilen 1500 mg'dır.
• 3 günlük tedavi: 3 gün süreyle günde 500 mg
• 5 günlük tedavi: 5 gün süreyle, 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2.den 5. güne kadar) günde 250 mg

Chlamydia trachomatisNeisseria gonorrhoeae

kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan tek bir doz olarak alınan 1000 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

ZİTROCİD sadece ağızdan kullanım içindir.
Tabletleri en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş gruplarında kullanım Çocuklarda kullanımı:

45 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formu önerilir.
6 ayın altındaki bebeklerde ZİTROCİD'in etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Karaciğer bozukluğu:

ZİTROCİD esas olarak karaciğer yoluyla atılır. Bu nedenle karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Eğer ZİTROCİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİTROCİD kullandıysanız:

ZİTROCİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, bulantı, kusma, ishal, bitkinlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

ZİTROCİD'i kullanmayı unutursanız

İlacınızı her gün almanız önemlidir. İlacınızı almayı unuttuysanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.Aynı gün içerisinde birden fazla doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZİTROCİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi tamamlanıncaya kadar alınız. Eğer tedaviyi erken keserseniz enfeksiyon yeniden başlayabilir ve bakteriler ilaca karşı direnç geliştirebilirler.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ZİTROCİD'in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİTROCİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aniden soluk alma, konuşma ve yutma güçlüğü
• Dudaklar, dil, yüz ve boyunda şişme
• Şiddetli baş dönmesi veya kollaps
• Şiddetli veya kaşıntılı cilt kızarıklıkları (özellikle kabarcıklıysa) ve gözler, dudaklar veya cinsel organlarda ağrı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZİTROCİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve kalıcı ishal, bazen kanlı-mukuslu ve/veya karın ağrısına benzer kramplar ile beraber. Bunlar barsak iltihabının (psödomembranöz enterokolit) belirtileridir. Bu yan etkiler antibiyotik aldıktan sonra seyrek olarak görülür. Doktorunuz ZİTROCİD tedavisini kesebilir. Barsak hareketlerini (peristaltizm) azaltan ilaçlar almayınız.
• Karaciğer enzimlerinde ve kandaki üre miktarında geçici yükselmeler, karaciğer fonksiyon bozuklukları, karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık ve karaciğer yetmezliği
• Pankreas iltihabı
• Böbrek iltihabı (interstisyel nefrit) ve akut böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide ağrısı ve krampları, iştah azalması, gaz
• Trombosit ve bazı akyuvar sayılarında azalma (trombositopeni, nötropeni)
• Uyku hali, baş ağrısı, sinirlilik
• El ve ayaklarda uyuşma (parestezi)
• Koku ve/veya tat duyularında bozukluklar
• Vajina enfeksiyonu, mantar enfeksiyonları (kandidiyaz)
• Güçsüzlük, baş dönmesi, hiperaktivite, işitme bozuklukları
• Kan basıncında düşme (hipotansiyon), hızlı ve düzensiz kalp atışı
• Dilde renk bozuklukları
• Eklem ağrısı
Bunlar ZİTROCİD'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..


5. ZİTROCİD'in saklanması

ZİTROCİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİTROCİD'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİTROCİD'i kullanmayınız

Ruhsat sahibi ve üretici:


Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı 22.12.2009'da onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zitrocid 500 mg Film Tablet

Etken Maddesi: Azitromisin dihidrat

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Zitrocid 500 mg Film Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.