Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Melanda 10 mg/g Oral Damla Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları » Diğer » Memantin

MELANDA® 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır.

•Etkin Madde:

Her 1 g oral damla; 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir.

•Yardımcı Maddeler:

Sorbitol (E 420), potasyum sorbat, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


• kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. MELANDA ® nedir ve ne için kullanılır?


2. MELANDA® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MELANDA® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MELANDA® 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MELANDAnedir ve ne için kullanılır?

MELANDA®, kutuda, 100 g damlalıklı amber renkli cam şişelerde takdim edilmektedir. Oral damla renksiz, berrak ve kokusuz çözelti şeklindedir. Her bir gramında 20 damla içerir.
Her 1g oral damla, 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir. Her bir damlasında ise 0,5 mg memantin hidroklorür bulunur.
MELANDA® anti-demans ilaçları olarak bilinen ilaç sınıfındadır.
Alzheimer hastalığında hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. MELANDA®, beyin içerisinde öğrenme ve hafızada önemli sinyallerinin iletilmesinden sorumlu N-metil-D-aspartat (NMDA) adı verilen reseptörler üzerine etkileyerek sinir sinyal iletimini artırır ve hafızayı geliştirir. MELANDA®, NMDA-reseptör antagonistleri adı verilen ilaç sınıfında yer almaktadır.
MELANDA® orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

MELANDA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Memantin hidroklorüre veya bu ilacın birleşiminde yer alan katkı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ya da geçmişte alerjik reaksiyon geçirmişseniz kullanmayınız.

MELANDA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Daha önce sara nöbeti geçirmişseniz,
• Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa.
Bu durumlarda doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmelisiniz ve tedavinizin yararlı olup olmadığı değerlendirilmelidir.
• Eğer böbrek bozukluğu (böbrek problemleri) var ise, doktorunuz tarafından belli aralıklarla böbrek fonksiyonlarınız yakından takip edilmeli ve gerekirse kullanacağınız memantin dozu buna göre ayarlanmalıdır.
• Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisi için), ketamin (genellikle anestetik olarak kullanılan madde), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılan) ve diğer NMDA-antagonistleri ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir. Bu ilaçlarla MELANDA®'nın birlikte kullanımı yan etkilerin görülme sıklığının ve şiddetinin artmasına sebep olabilir.
• MELANDA®'nın 18 yaşın altındaki çoçuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmez
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MELANDA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

MELANDA®, yiyeceklerden bağımsız olarak (aç ya da tok karna) alınabilir. Ancak, diyetinizde son zamanlarda bir değişiklik söz konusu olmuş ise ya da değişiklik yapacaksanız (örneğin normal diyetten katı vejetaryen diyete geçiş) ya da renal tübüler asidoz (RTA, zayıf böbrek fonksiyonlarına bağlı kanda asit oluşturucu maddelerin fazla olması) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçirmiş ya da geçiriyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durumda doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Memantinin hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Memantinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle MELANDA® kullanan kadınlar emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın araç ve makine kullanımına etkisi olup/olmadığı konusunda sizi uyaracaktır. Ayrıca MELANDA® reaktiviteyi değiştirebilir, araç ve makine kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

MELANDA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MELANDA® sorbitol (E 420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MELANDA® ile ilaç etkileşimi özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri ile tedavi gördüğünüzde çok önemlidir. Aşağıdaki ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz ve bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:
• Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan
• Dantrolen, baklofen
• Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
• Hidroklorotiyazid (hidroklorotiyazid ile kombine edilmiş herhangi bir ilaç)
• Hareket bozukluğu veya bağırsak kramplarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Antikolinerjik)
• Nöbetlerin giderilmesinde kullanılan ilaçlar (Antikonvülsanlar)
• Uyku verici ilaçlar (Barbitüratlar)
• Dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler )
• Mental hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar(Nöroleptikler)
• Oral antikoagülanlar
Eğer hastaneye giderseniz doktorunuza MELANDA® kullandığınızı söyleyiniz. Doktorunuz önermedikçe başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MELANDAnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız. Her zaman, doktorunuz belirttiği talimatlara uygun olarak ilacınızı kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.
Dozaj:
Yetişkin ve yaşlı hastalarda tavsiye edilen MELANDA® dozu günlük 20 mg'dır (40 damla). Yan etkileri azaltmak için aşağıda belirtilen şemaya uygun olarak doz arttırılması yapılmalıdır.
1. Hafta
10 damla
2. Hafta
20 damla
3. Hafta
30 damla
4. Hafta ve devamında
40 damla
1.hafta başlangıç dozu, günde 10 damla (sabahları 5 mg)'tir. 2. hafta günde 20 damla (günde 2 kez 5 mg) kullanılır. 3. hafta günde 30 damla (sabahları 10 mg ve öğleden sonra veya akşam 5 mg) alınmak suretiyle doz artırılır. 4. hafta ve ilerleyen haftalarda günde 40 damla (günde 2 kez 10 mg) şeklinde tedaviye devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

MELANDA® ağız yoluyla alınır ve ilaçtan fayda sağlamak için günün aynı saatinde düzenli olarak alınmalıdır. Damlaları bir bardak su ile yutunuz. Oral damla besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karna) alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

MELANDA®, aksi doktorunuz tarafından önerilmediği sürece 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmez

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda yukarıda belirtildiği gibi, günde 20 mg'dır (40 damla).

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Eğer böbrek bozukluğu (böbrek problemleri) var ise, doktorunuz tarafından belli aralıklarla böbrek fonksiyonlarınız yakından takip edilmeli ve memantin dozu buna göre ayarlanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta dereceli karaciğeri fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MELANDA® kullanımı tavsiye edilmez.
MELANDA® ile tedaviye fayda gördüğünüz sürece devam ediniz. Doktorunuz belli aralıklarla tedavinizi değerlendirecektir.

Eğer'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MELANDAkullandıysanız

:
MELANDA®

'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Genel olarak fazla miktarda MELANDA® size zarar vermeyecektir. “4. Olası yan etkiler nelerdir?” kısmında belirtilen yan etkiler gözlenebilir.
Aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
Eğer MELANDA®'yı kullanmayı unutursanız, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçların olduğu gibi, MELANDA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler herkes de görülmeyebilir.
Yan etkiler genellikle hafif ya da orta şiddetlidir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok Seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.
Yaygın:
• Baş ağrısı, uyku hali, kabızlık, sersemlik ve yüksek kan basıncı
Yaygın olmayan
• Yorgunluk, mantar enfeksiyonu, zihin karışıklığı, halüsinasyonlar, kusma, anormal
yürüyüş, kalp krizi, toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu)
Çok seyrek
• Nöbet
Bilinmiyor
• Pankreas iltihabı ve psikotik reaksiyonlar
Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MELANDA'nın saklanması

MELANDA®

'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında


saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Şişe açıldıktan sonra 3 ay içerisinde tüketilmelidir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MELANDA®'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. AŞ.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli - İstanbul

Üretici

: ALİ RAİF İLAÇ SAN. AŞ.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli - İstanbul

Bu kullanma talimatı 18.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Melanda 10 mg/g Oral Damla

Etken Maddesi: Memantin HCI

Atc Kodu: N06DX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Melanda 10 mg/g Oral Damla KT
 • Melanda 10 mg/g Oral Damla KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.