Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

VELCADE 3,5mg ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar » Bortezomib

KULLANMA TALİMATI VELCADE 3.5 mg IV enjeksiyonluk solüsyon için toz Damar içine uygulanır.

•

Etkin madde:

Her flakonda 3.5 mg Bortezomib.
•

Yardımcı maddeler:

Mannitol (E421)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.VELCADE nedir ve ne için kullanılır?


2.VELCADE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.VELCADE nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.VELCADE'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VELCADE nedir ve ne için kullanılır?

• VELCADE(bortezomib) beyaz ile kirli beyaz arası toz şeklinde, ayrı ayrı kartonlanmış 3,5 mg bortezomib içeren 10 ml'lik tek dozluk flakonlar halinde kullanıma sunulmaktadır.
• VELCADE antineoplastikler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
• VELCADE sitotoksik olarak adlandırılan bir ilaçtır. Bunlar kanser hücrelerini öldürmek için kullanılırlar.
• VELCADE erişkinlerin kemik iliği kanserlerinin (multipl myelom ve mantle hücreli lenfoma) tedavisinde kullanılırlar.
• 65 yaş üzeri ve otolog transplantasyon şansı olmayan multiple myelom hastalarında veya 13.delesyonu saptanan multiple myelom hastalarında çoklu ajanlı kemoterapi şeması yanında ilk basamakta talidomid veya yine uygun kombinasyon kemoterapi şemasıyla VELCADE eklenebilir.
• Diğer tüm multiple myelom hastalarında en az 2 kür VAD ve/veya melfalan/prednizolon tedavisi sonrası hastalık progresyonu geliştiğinde talidomid veya VELCADE tedavileri başlanabilir.
• VELCADE

,

en az bir ön tedavi almış ve son tedavilerinde hastalığın daha kötüye gittiği hastalar için; daha önce kemik iliği transplantasyonu (nakli) yapılmış veya yapılamayan hastalarda kullanılmalıdır.

2. VELCADE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VELCADE 'in çocuklardaki güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.
Doktorunuz sizi muayene edecek ve tıbbi hikayenizi alacaktır. VELCADE ile tedaviden önce
veya tedavi sırasında kan örnekleri vermeniz gerekecektir.

VELCADE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• VELCADE'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı iseniz.
• Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa.

VELCADE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki kişiler ile ilgili deneyim sınırlıdır. Dolayısıyla, VELCADE bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.
Eğer:
• Kırmızı kan hücrelerinizin, trombosit(pıhtılaşma yapan hücreler) ve beyaz kan hücrelerinizin düzeyi düşükse; VELCADE ile tedavi sırasında bu durumlar daha da kötüleşebilir.
• İshal, kabızlık, bulantı veya kusmadan şikayetçi iseniz; VELCADE ile tedavi sırasında bunlar daha da kötüleşebilir.
• Bayılma, baş dönmesi veya sersemlik ile ilgili hikayeniz varsa.
• Böbrekleriniz ile bir sorununuz varsa.
• Karaciğeriniz ile bir sorununuz varsa.
• Geçmişte el ve ayaklarınızda hissizlik, karıncalanma veya ağrı (nöropati) ile herhangi bir sorununuz olmuşsa. Çünkü VELCADE ile tedavi sırasında bu etki kötüleşebilir.
• Herhangi bir kanama sorununuz varsa.
• Kalbiniz veya kan basıncınız ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa.
• Geçmişte amiloidozis denilen bir durum için teşhis konmuşsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VELCADE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VELCADE'i kullanırken veya tedaviden 3 ay sonrasına kadar hem erkek hem de kadın hastalar doğum kontrolüyle ilgili tüm önlemleri aldıklarından emin olmalıdırlar.
Eğer hamile iseniz VELCADE'i kullanmayın. VELCADE'i kullanırken hamile kalmamaya dikkat edin.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VELCADE'i kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. VELCADE tedavisinden sonra tekrar emzirmeyi arzu ederseniz, bunu önceden doktorunuza danışmalısınız; o size emzirmeye başlamanın ne zaman güvenli olacağını söyleyecektir.

Araç ve makine kullanımı

VELCADE yorgunluk, baş dönmesi, bayılma veya görme bulanıklığına yol açabilecek düzeyde kan basıncında düşmeye neden olabilir. Bu gibi yan etkileri yaşarsanız araç sürmeyiniz ve herhangi bir araç gereci veya makineyi kullanmayınız. Bu yan etkileri yaşamamış olsanız bile dikkatli olunuz.

VELCADE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir, dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;
• Oral antidiyabetik ajanlar (ağızdan alınan kan şekerini düşüren ilaçlar) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
• Amiodaron, anti-viraller, izoniazid, nitrofurantoin veya statinler gibi hissizlik ve kulak çınlamasında veya kan basıncında düşme ile ilişkili olan ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VELCADE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
VELCADE ile tedaviniz özel bir bölümde, sitotoksik ilaçların kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde yapılacaktır.
Çözelti için toz, enjeksiyonluk 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür (tuz) içinde çözülecektir.
Doz boyunuz ve kilonuza göre hesaplanacaktır. Genel başlangıç dozu, vücut yüzey alanının metre karesine 1.3 miligramdır. Enjeksiyon 3-5 saniye sürecek ve daha sonra enjeksiyon şırıngası az bir miktar steril sodyum klorür (tuz) çözeltisiyle yıkanacaktır.
Önceden tedavi uygulanmamış multipl miyeloması olan hastaların tedavisinde VELCADE, melphalan ve prednison kombinasyonun bir parçası olarak uygulanır.

Uygulama sıklığı:

VELCADE ile bir tedavi dönemi toplam 4 dozdan oluşur ve 3 hafta boyunca verilir. Dozlar 1,
4, 8 ve 11. günlerde verilir, bunu 10 günlük bir ara izler.
VELCADE, melphalan ve prednison ile beraber kullanıldığında tedavi 9 siklus (54 hafta)dan oluşmaktadır. Siklus 1-4'te VELCADE haftada iki defa uygulanır (gün 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 ve 32). Siklus 5-9'da VELCADE haftada bir defa uygulanır (gün 1, 8, 22 ve 29). Oral mephalan ve oral prednison ilk haftanın 1,2,3 ve 4. günleri verilir. Herbiri 6 haftalık olan 9 siklus.
Doktorunuz dozajınızı tedavi sırasında değiştirebilir, ve sizin için gerekli olacak toplam dönem sayısına karar verir. Tüm bunlar sizin tedaviye cevabınıza bağlıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Bir VELCADE Döngüsü1. Hafta:

1. Gün

4. Gün


_U

2. Hafta: 8. Gün Iı«ı


11.gün I ^ ]—


-L


3. Hafta

* 1. gün doktorunuzun VELCADE

Döngüsünün ilk enjeksiyonunuuyguladığıgündür._

Eğer VELCADE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VELCADE kullandıysanız:

VELCADE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Önerilen dozun iki katından daha yüksek düzeydeki doz aşımı, akut belirti veren düşük kan basıncı ve trombosit sayısının azalmasıyla ilişkili olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VELCADE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu bölümdeki yan etkiler oluşum sıklığına göre verilmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki sıklık kategorileri ve birimleri kullanılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastadan 1'inden daha fazlasında oluşabilecek yan etkiler.

Yaygın

: 100 hastadan 1'inden daha fazlasında fakat 10 hastadan 1'inden daha azında oluşabilecek yan etkiler.

Yaygın olmayan

: 1000 hastadan 1'inden daha fazlasında fakat 100 hastadan 1'inden daha azında oluşabilecek yan etkiler.

Çok yaygın

• Duyarlılık, uyuşukluk, ciltte karıncalanma veya yanma hissi, veya el ve ayaklarda ağrı
• Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısında değişiklik, kırmızı kan hücrelerinin yıkımına bağlı anemi (kansızlık)
• Belirgin bir yaralanma olmadan yara berelere veya kanamaya daha fazla eğilimli olma
• Ateş, titreme nöbetleri
• Egzersiz yapmadan nefes darlığı
• Midede rahatsızlık hissetme veya kusma, iştah kaybı
• Şişkinlik ile veya şişkinlik olmadan kabızlık
• İshal, eğer görülürse, her zamankinden daha fazla su içmek önemlidir
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Baş ağrısı

Yaygın

Ayağa kalkıldığında bayılmaya neden olabilen kan basıncında ani düşme Ciddi olabilecek depresyon, konfüzyon (kafa karışıklığı)
Şişme (gözlerin etrafında veya ayak bileği, el bileği, kollar, bacaklar veya yüzde) Enfeksiyon veya soğuk algınlığı benzeri belirtilere daha fazla duyarlılık Genel olarak hasta hissetme, baş dönmesi, sersemlik veya güçsüzlük hissi Kanınızdaki potasyumda değişme, kanınızda aşırı şeker Göğüs ağrıları veya balgamlı öksürük, egzersize bağlı nefes darlığı Farklı tipte döküntü ve/veya kaşıntı, ciltte şişlikler veya kuru cilt Ciltte kızarıklık veya enjeksiyon bölgesinde kızarıklık veya ağrı Dehidratasyon (su kaybı)
Mide yanması, şişkinlik, geğirme, gaz çıkarma veya mide ağrısı Ağız veya dudaklarda uçuklama, ağız kuruluğu, ağız ülserleri veya boğaz ağrısı Kilo kaybı, tat kaybı
Kas krampları, kas veya kemik ağrısı, kol ve bacaklarda veya sırtta ağrı Görme bulanıklığı Burun kanamaları
Uyumada güçlük, terleme, endişelenme Aşırı yorgunluk

Yaygın olmayan

• Palpitasyon (kalp çarpıntısı; hızlı veya düzensiz kalp atımları), kalp atım hızında değişiklikler, kalp yetmezliği, kalp krizi, göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, veya kalbin çalışma yeteneğinde azalma
• Barsak veya midede kanama, kanlı dışkı, beyinde kanama, karaciğerde kanama, örneğin ağız gibi mukoza zarlarında kanama
• Paralizi, nöbet
• Soluma derinleşebilir, güçleşebilir veya durabilir, hışırtılı nefes alma, soluk almada güçlük
• Alışılmışın dışında daha fazla idrar oluşturma veya alışılmışın dışında daha az idrar oluşturma (böbrek tahribatı), ağrılı idrar yapma veya idrarda kan/proteinler
• Gözlerin ve cildin sarılaşması (sarılık)
• Dikkat kaybı, huzursuzluk veya gerginlik, veya akli durumda değişiklikler dikkatinizi çekebilir, ruhsal durumda dalgalanmalar
• Yüzde kızarma veya minik damar çatlamaları
• Duyma kaybı veya sağırlık
• Kandaki kalsiyum, sodyum, magnezyum, ve fosfat düzeylerinde değişme, kan şekerinde azalma
• Su ve tuz emilimini etkileyen hormon anormallikleri
• Gözlerde tahriş, aşırı nemli veya kuru gözler, gözlerde akıntı, görmede anormallik, göz enfeksiyonları, gözlerde kanama veya ışığa duyarlılık
• Lenf nodüllerinde şişme
• Eklem veya kas sertliği, kas spazmları veya seğirmeleri, kalçada ağrı
• Saç dökülmesi, kulaklarda çınlama, alerjik reaksiyonlar
• Yutak ve gırtlakta ağrı, öğürme, karın ağrısı
• Kilo alma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VELCADE in saklanması

VELCADE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


VELCADE'i 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korumak için dış karton ambalaj ı içinde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VELCADE'i kullanmayınız.


Flakon sadece tek kullanımlıktır; artan çözelti uygun şekilde atılmalıdır.
Tozun sulandırılmasıyla elde edilen çözelti 25°C'de orijinal flakonunda ve/veya uygulamadan önce bir şırıngada 8 saat saklanabilir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VELCADE'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Kavacık
Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretici:

Ben Venue Laboratories Inc, ABD.

Bu kullanma talimatı (14/12/2009) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

VELCADE 3,5mg ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

Etken Maddesi: BORTEZOMİB

Atc Kodu: L01XX32

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Velcade 3,5 Mg 1 Vial
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.