Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neoset 2mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

NEOSET 2 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Bir tablet 2 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz,


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında


L NEOSET nedir ve ne için kuliamhr?


2. NEOSETH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEOSET nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOSETHn saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. NEOSET nedir ve ne için kullanılır?

NEOSET, "5-HT3 reseptör antagonistleri" veya "anti-emetikler" olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
NEOSET, kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. NEOSET'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler NEOSET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Granisetron veya NEOSET'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer "5-HT3 reseptör antagonisti" ilaçlarına karşı alerjik iseniz NEOSET'i kullanmayınız.

NEOSET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa
NEOSET'i dikkatli kullanınız.
12 yaşın altmdaki çocuklarda NEOSET kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe NEOSET kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEOSET'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle NEOSET tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe NEOSET kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

NEOSET'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

NEOSET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOSET bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz sİze bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
NEOSET her tabletinde l mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Özellikle eğer deksametazon (steroid bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaç kanser tedavisinde veya artritte kullanılmaktadır.

3. NEOSET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEOSET'İ her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Genel kullanım dozu şu şekildedir:
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya
daha kısa süre önce l adet 1 mg tablet ve 12 saat sonrasında tekrar l adet l mg tablet veya
• Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya
daha kısa süre önce 1 adet 2 mg tablet.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınmalıdır.
Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım

Özel kullanımı yoktur.

Yaşlılarda kullanım

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

Eğer NEOSET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOSET kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOSET kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


NEOSET'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz ahnız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NEOSET ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler

NEOSET tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOSET kullanımı da yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Eğer aşağıdaki problemi farkederseniz, hemen bir doktora başvurunuz
• Alerjik reaksiyonlar (anaflaksi). Boğazm, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk aleıjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
NEOSET kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:
Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir
• Baş ağrısı
• Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
Yaygın: 100 hastadan l ila 10 tanesini etkileyebilir
• Uyku problemleri (uykusuzluk)
• Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
• İshal
Yaygın olmayan: 1.000 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
• Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
• Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtlan) değişiklikler
• Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

Bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmemiş olan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz,


5 NEOSET'in saklanması

NEOSETi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOSET'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEOSET'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 343003 No; 1 Küçükçekmece/İ ST ANBUL

Tel:Faks;

0212 697 00 24

İmal yeri


Deva Holding A.Ş.
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 13,02.2013. tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Neoset 2mg Film Tablet

Etken Maddesi: Granisetron HCl

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Neoset 2mg Film Tablet-KT
 • Neoset 2mg Film Tablet -KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Neoset 2mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.