Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Polifleks %5 Mannitol Ürolojik İrrigasyon Çözeltisi Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » İrrigasyon (Yıkama) Solüsyonları » Diğer İrrigasyon Solüsyonları » Mannitol

KULLANMA TALİMATI

POLtFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 5 gram mannitol içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. POLtFLEKS %S MANNİTOL ÜROLOJtKİRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?


2. POLİFLEKS %S MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. POLtFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ^nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. POLİFLEKS %S MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nedir ve ne İçin kullanılır?

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ, idrar kesesi (mesane) ve idrar yollarının yıkanma ve temizlenmesinde kullanılan mikropsuz bir çözeltidir.
Üç litrelik plastik torbalarda sunulmuştur.
Erkeklerdeki prostat adı verilen bir salgı bezinin idrar yollarından girilerek gerçekleştirilen ameliyatlarında (transüretral prostat rezeksiyonu; TUR) bol miktarda kullanılan sıvımn zararlı etkilerini önlemek amacıyla, su yerine yıkama çözeltisi olarak tercih edilir. Ayrıca mesane içine idrar yolleınndan uygulanan konsantre formda bulunan bazı ilaçları seyreltmek amacıyla da kullanılabilir.
İdrar yollarına uygulanan bir sonda aracılığıyla kullanılır; kesinlikle

damar içi yoldan uygulanmaz.

2. POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığımzda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza damşınız.
Ayrıca eğer sizde,
• Akciğerlerinizde su toplanmasına (akciğer ödemi) bağlı soluk kesilmesi gibi belirtiler varsa;
Ya da bu ilaç uygulanmaya başlandıktan sonra,
• Böbreklerinizde ilerleyici bir hasar veya işlev bozukluğu olursa,
• kalbiniz ilerleyici bir şekilde yetmezliğe girerse,
• akciğerlerinizde su toplanmaya başlarsa bu ilacı KULLANMAYINIZ

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Bu ilacın torbası sağlam değilse;
• İçindeki çözelti berrak değilse;
• Bu ilaç sizde idrar yollannızdan girilerek yapılan bir ameliyatta kullanılacaksa
(kullanılan sıvı kan dolaşımımza geçebileceğinden) dikkatle kullamimalıdır.

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin yiyecek ve İçecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

iiaa kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bu ilaç gebelik döneminde size ancak kesin gerekliyse uygulanacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ emzirme döneminde kullamlabilir.

Araç ve makine kullanımı

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığımz yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsamz, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ, seyreltilerek idrar yollannızdan mesanenize uygulanan bazı ilaçlarla geçimsiz olabilir. Uygulamayı yapacak doktor ya da sağlık görevlisi geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçları çözeltiye eklemeyecek ve bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltileri tercih edecektir.
Ayrıca sodyum ve potasyum tuzlan eklenirse, çözelti içindeki mannitol çökebilir.
Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, kanştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son kanşımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASVON ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna, size ne zaman uygulanacağına ve tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Temizlenmesi ya da yıkanması gereken bölgeye özel bir boruya (sonda) bağlı bir uygulama seti aracılığıyla kullamlabilir. Bu durumda kullanılan setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Dikkat:

Ürün damar içi yoldan kullanılmaz.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama sıklığına uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Genel olarak yaşlılarda karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalmanın ve birlikte başka ilaç kullanımımn daha sık olduğu düşünülerek doz seçiminde dikkatli davramlmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ kullandıysanız:

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


POLİFLEKS %S MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.
POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan mannitolün damar içi uygulanması sonucu ara sıra istenmeyen etkiler bildirilmiş olup bunlann ne sıklıkta görüldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Aşağıda bu yan etkiler sıralanmıştır:
• Vücuttaki sıvılann içinde erimiş halde bulunan iyonların miktarında azalma
• Vücut sıvılanmn asitlik derecesinin artması
• İdrara çıkışta artış ya da idrara çıkamama
• Vücutta, kol ya da bacaklarda su toplanması (ödem)
• Sık nefes alıp verme, soluk alıp vermede zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken
nefes alıp vermede zorlanma (kalp veya akciğer yetmezliği belirtileri)
• Ağızda kuruma, susama ve susuz kalma
• Kalpte çarpıntı
• Göğüs ağnsı
• Tansiyonda düşme
• Mesane, idrar yollan iltihaplanma ve diğer organlarda iltihaplanmalar
• Damar içi iltihaplı pıhtı oluşumu
• Görmede bulanıklık, havaleler, bulantı, kusma, burun akıntısı, titreme, baş dönmesi, sırt ağnsı ve kurdeşen gibi genel bozukluklar.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eger bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSt'nin saklanması

POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayımz. Dondurmayınız.
Her bir torba etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POLİFLEKS %5 MANNİTOL ÜROLOJİK İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ^ni kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:


POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Kale Mah. Sanayi Caddesi No:82 Misinli Çorlu/TEKİRDAĞ Tel ; 0282 675 14 04
Faks -.0282 675 14 05

Bu kullanma talimatı 15/02/20i3 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Polifleks %5 Mannitol Ürolojik İrrigasyon Çözeltisi

Etken Maddesi: Mannitol

Atc Kodu: B05CX04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.