Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ventofor-Combi 12 mcg/400 mcg İnhaler Kapsül Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Formoterol Kombinasyonları

VENTOFOR-COMBİ 12 mcg-400 mcg inhaler kapsül Ağızdan solunarak kullanılır.

•Etkin madde:


Her VENTOFOR inhaler kapsül; 12 mikrogram (mcg) formoterol fumarat içerir.
Her INFLACORT 400 mcg inhaler kapsül; 400 mikrogram (mcg) budesonid içerir.

•Yardımcı maddeler:


VENTOFOR 12 mcg inhaler kapsül: Yarı mikronize laktoz monohidrat ve mikronize laktoz monohidrat
INFLACORT 400 mcg inhaler kapsül: Yarı mikronize laktoz monohidrat ve mikronize laktoz monohidrat

• Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce, bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. VENTOFOR-COMBİ nedir ve ne için kullanılır?


2. VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VENTOFOR-COMBİ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VENTOFOR-COMBİ'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. VENTOFOR-COMBİ nedir ve ne için kullanılır?

VENTOFOR-COMBİ, 60 inhaler kapsül VENTOFOR; 60 inhaler kapsül İNFLACORT içeren ambalajlarda bulunur ve 1 adet inhaler içermektedir. Astım, kronik bronşit ve amfizem gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
VENTOFOR solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) ilaç grubundandır.
İNFLACORT iltihap giderici bir tür steroiddir.
Astım, solunum yoluyla alınan alerj enler, soğuk hava veya egzersiz ile oluşan solunum yollarındaki kasılmanın (bronkospazmın) önlenmesi, kronik bronşit (bronşların iç yüzeyini örten mukozanın kronik iltihabı), amfizem (akciğerlerin, hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi) tedavisinde kullanılır.

2. VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VENTOFOR-COMBİ'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Eğer VENTOFOR-COMBİ'nin içerdiği etkin maddeler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı iseniz veya alerjiniz varsa kullanmayınız.
• Alerjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmadan önce hekimi bilgilendirin.
• Status astmatikus (astım nöbeti) olarak bilinen durumunuz varsa VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmayınız.

VENTOFOR-COMBİ'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;
• Herhangi bir kalp sorununuz ya da yüksek tansiyonunuz varsa,
• Diyabetiniz varsa (VENTOFOR-COMBİ paketinde bulunan VENTOFOR'u kullanmaya başladığınızda, ilave kan şekeri testleri yaptırmanız gerekebilir),
• Kan potasyum düzeyiniz düşükse,
• Tiroid beziniz aşırı aktif ise VENTOFOR'u dikkatli kullanınız.
Eğer ;
• Hırıltı veya göğsünüzdeki sıkışma hissi olmak üzere astımınıza ait belirtiler kötüye gidiyorsa
• Vücudunuzda budesonid ya da laktoza karşı herhangi bir reaksiyon geliştiyse
• Vereminiz varsa ya da geçmişte verem tedavisi gördüyseniz
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Göz, burun, boğaz ya da akciğerlerle ilgili bir sorununuz varsa İNFLACORT'u dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VENTOFOR-COMBİ'nin yiyecek ve içecekle kullanılması:

VENTOFOR-COMBİ'nin gıdalarla birlikte alınması halinde etkileşim konusunda bilgi yoktur. Solunum yolu ve beslenme yolunun farklı olması nedeniyle etkinliğinde bir azalma veya artma beklenmemelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VENTOFOR ve İNFLACORT'un hamilelerde kullanılması önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VENTOFOR ve İNFLACORT emzirme döneminde anne sütüne geçebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki beklenmemektedir. Bununla birlikte VENTOFOR-COMBİ'yi almaya başladıktan sonra baş dönmesi, sersemlik veya yorgunluk hissetmeye başlarsanız bu etkiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız.

VENTOFOR-COMBİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENTOFOR-COMBİ'nin içerisinde laktoz monohidrat bulunmaktadır. Her bir VENTOFOR 23.988 mg laktoz monohidrat, her bir İNFLACORT 19.6 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammül edememe durumunuz (intolerans) teşhis edildiyse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VENTOFOR
Astım, soğuk algınlığı, depresyon veya uyku bozuklukları gibi durumlarda kullanılan bazı ilaçlar beta adrenerjik maddeler içerebilir. Bu ilaçlar ile birlikte VENTOFOR kullanıldığında özellikle kalp ve damar sistemini etkileyen istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Glokom (göz tansiyonu), kas krampları veya bazı kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarda antikolinerjik madde bulunabilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanılırsa VENTOFOR'un etkisi artabilir. Birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Yüksek tansiyon, angina pektoris (nöbetler halinde gelen göğüs ağrıları), bazı kalp ritim bozuklukları ve anksiyete (endişe, korku, kuruntu durumu) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar beta bloker madde içerebilirler. Bu ilaçlar VENTOFOR'un etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir.
Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ve glikozid içeren ilaçlar ile VENTOFOR'un birlikte kullanılması halinde kanda potasyum düzeyinin azalmasına bağlı olarak kalp ritim bozukluğu (aritmi) riski artabilir. Birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Depresyon gibi ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri ile VENTOFOR'un birlikte kullanılması sonucu istenmeyen etkiler ortaya çıkarabilir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız veya tedavinizin kesilmesinden 14 günden daha az süre geçtiyse VENTOFOR'u kullanmayınız.
Depresyon gibi ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir başka ilaç olan trisiklik antidepresanlar ile birlikte VENTOFOR kullanımı kalp ritim bozukluğu riskini artırabilir. Birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
VENTOFOR ile birlikte yüksek tansiyon, astım ve bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan kortikosteroid, diüretik ilaçlar (idrar söktürücüler), aminofilin ve teofilin gibi ilaçların kullanılması kandaki potasyum seviyelerini düşürebilir (hipokalemi). Bu durum kalp ritmini bozabilir. Bununla birlikte steroid ilaçlar ve aminofilin-teofilin gibi ilaçlar VENTOFOR'un solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) etkisini artırabilir. Birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
VENTOFOR'un kalp ritim bozuklukları (aritmi), astım, alerji, bazı kalp hastalıkları ve Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ve kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazidler, antihistaminik ve trisiklik antidepresan içeren ilaçlarla birlikte kullanılması EKG'de değişikliklere (QT aralığının uzamasına) ve kalp ritim bozuklukları (ventriküler aritmi) riskinin artmasına neden olabilir.
Birlikte kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
İNFLACORT
Bazı mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve ketokonazol, itrakonazol içeren ilaçlar ile İNFLACORT'un birlikte kullanılması halinde İNFLACORT'un kandaki seviyesi artabilir. Birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VENTOFOR-COMBİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

VENTOFOR-COMBİ'yi her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Doktorunuz VENTOFOR-COMBİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, almanız gerektiğini size anlatacaktır. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Astımlı hastalarda kutu içinde bulunan iki ayrı ilaç doktorun önerisi doğrultusunda mutlaka birlikte kullanılmalıdır. Sadece bir ilacın kullanımı tedavide eksiklik ve yetersizlik yaratabilir.

VENTOFOR


Solunum yollarındaki akut kasılmanın semptomatik tedavisi:
VENTOFOR'un hava yollarını genişletici (bronkodilatör) etkisi kapsülün solunmasından 12 saat sonra bile belirgindir. Bu nedenle, günde iki kez uygulanması çoğu hastada gerek gündüz gerekse gece ortaya çıkan solunum yollarındaki daralmanın (bronkokonstriksiyonun) yeterli kontrolünü sağlar.

Yetişkinler:

Bronşiyal astımda ve amfizemle birlikte veya tek başına olan kronik bronşit gibi diğer solunum yolu hastalıklarındaki belirtilerinin tedavisinde:
Düzenli idame tedavisi için, sabah ve akşam günde iki kez 1-2 inhaler kapsül (12-24 mikrogram) kullanılır. Günlük 4 kapsülden (48 mikrogram) daha fazla kullanmayınız. Haftada iki kereden daha sık ek doz alma ihtiyacınızın olması durumunda, hastalığın gidişatında bozulma olasılığı nedeniyle, doktorunuza tedavinizin gözden geçirilmesi konusunda bilgilendirilmek üzere başvurmalısınız.
Egzersize bağlı solunum yollarındaki daralmanın önlenmesinde veya bilinen bir alerjen ile temas etmeden önce:
Egzersiz veya alerjenle temastan en az 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mikrogram) alınmalıdır. Ağır astımı olan erişkin hastaların 2 kapsül (24 mikrogram) kullanması gerekebilir.

5 yaş ve üzerindeki çocuklar:

Astım:
Düzenli idame tedavisi için günde iki kez 1 inhaler kapsül (12 mcg).
Günlük 2 kapsülden (24 mikrogram) daha fazla kullanmayınız.
Egzersize bağlı solunum yollarındaki daralmanın önlenmesinde veya bilinen bir alerjen ile temas etmeden önce:
Egzersiz veya alerjenle temastan en az 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mikrogram) alınmalıdır.

İNFLACORT


İNFLACORT'un etkisi genellikle ilk kullanımdan sonraki 24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. Maksimum etkinin oluşması 1-2 hafta veya daha uzun sürebilir.
Astımlı hastaların daha önceki tedavilerine bağlı olmak üzere İNFLACORT'un başlangıç dozu günde 200-400 mikrogramdır. Eğer günde tek doz uygulanan İNFLACORT astım bulgularını (öksürük, hışıltılı solunum gibi) önlemede yetersiz kalırsa günlük doz artırılabilir ve/veya bölünerek uygulanabilir. En fazla alınacak doz günde toplam 1600 mikrogramdır.
İdame doz hastalığın şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Doktorunuz ya da eczacınız soluma cihazının kullanımı hakkında sizi bilgilendirmelidir. Kapsüller kullanılmadan önce blister ambalajlarında saklanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

VENTOFOR-COMBİ yutularak kullanılmaz, yalnızca ağızdan soluma cihazı ile solunarak alınır.
1. Kapağı çekerek çıkarın.
2. Cihazın alt kısmını sıkıca tutarken ağız parçasını ok yönünde çevirerek açın.3. Kapsülü, ambalajından kullanmadan hemen önce çıkarın. Cihazın tabanındaki kapsül şeklindeki hazneye bir kapsülü yerleştirin.

4. Ağız parçasını kapalı konuma getirmek için çevirin.
5. Cihazı dik tutun (ağız parçası yukarıda olacak şekilde) ve kenardaki çıkıntılara eş zamanlı olarak SADECE BİR KEZ basın. Bu şekilde kapsül delindikten sonra kenar çıkıntılarını bırakın. Lütfen dikkat: Bu işlemi yaparken jelatin kapsül parçalanabilir ve soluma sırasında küçük jelatin parçalarının ağız ve boğaza kaçma olasılığı vardır. Jelatin parçaları zararsızdır ve yutulduktan sonra hazmedilir. Kapsülün kullanımdan hemen önce ambalajından çıkarılması ve kapsülü patlatmak için kenar çıkıntılarına sadece bir kez basılması jelatin kapsülün parçalanma riskini en aza indirir (bkz. 3. basamak).
6. Nefesinizi kuvvetlice dışarı verin.


7. Ağız parçasını ağzınıza yerleştirin ve başınızı hafifçe geriye eğin. Ağız parçası etrafında dudaklarınızı sıkıca kapatın ve olabildiğince hızlı ve derin bir nefes alın.

Toz dağılırken kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir ''vızıltı'' sesi duyacaksınız. Bu sesi duymadıysanız kapsül bölmesinde sıkışmış olabilir. Bu durumda cihazı açınız ve kapsülü bölmesinde oynatarak gevşetiniz. Kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla BASMAYINIZ.
8. Vızıltı sesini duyduktan sonra cihazı ağzınızdan çıkarırken nefesinizi rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre içinizde tutun. Daha sonra normal şekilde nefes almaya devam edin. Cihazı açarak kapsülün içinde toz kalıp kalmadığını kontrol edin. Kapsülün içinde toz kalmışsa, 6, 7 ve 8. basamakları tekrarlayın.
9. Kullandıktan sonra boş kapsülü atın ve ağız parçasını kapatın.

Cihazın Temizlenmesi

Toz kalıntılarını temizlemek için ağız parçasını ve kapsül haznesini KURU ve temiz bir bezle silin. Temiz yumuşak bir fırça da bu amaçla kullanılabilir.

Değişik yaş grupları

5 yaş ve üzerindeki çocuklar ve ergenler (<18 yaş):

VENTOFOR:


Astım:
Düzenli idame tedavisi için günde iki kez 1 inhaler kapsül (12 mcg).
Egzersize bağlı solunum yollarındaki daralmanın önlenmesinde veya bilinen bir alerjen ile temas etmeden önce:
Egzersiz veya alerjenle temastan en az 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mikrogram) alınmalıdır.

İNFLACORT:


Çocuklar için önerilen günlük maksimum doz günde iki kez 400 mcg
Günde iki kez 100-200 mikrogram başlanabilir ve en fazla günde iki kez 400 mikrogram olarak uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım:

VENTOFOR ile ilgili olarak etkinlik ve güvenlilik bakımından genç ve yaşlılar arasında önemsenecek farklılıklar yoktur. Bazı yaşlı hastaların ilaca daha duyarlı olabileceği unutulmamalıdır.
İNFLACORT için herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

VENTOFOR için böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.
İNFLACORT kullanan ve şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu bulanan hastalar bazı hormon düzeyleri açısından düzenli aralıklarla izlenmelidir.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
• Doktorunuz VENTOFOR-COMBİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzun izni olmadan ilacı bırakmayınız.

Eğer VENTOFOR-COMBİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOFOR-COMBİ kullandıysanız:

İnhaleri her zaman hekimin size söylediği şekilde kullanınız.

VENTOFOR-COMBİ'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmayı unutursanız:

Eğer bir doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse hemen unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VENTOFOR-COMBİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İlacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.
Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

VENTOFOR
Tüm ilaçlar gibi, VENTOFOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VENTOFOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın: Titreme Yaygın olmayan:
o Solunum yollarının beklenmeyen bir daralma ve nefes darlığı (paradoksal bronkospazm) o Hızlı veya düzensiz kalp atışları, çarpıntı o Göğüste spazm şeklindeki şiddetli ağrı (anjina pektoris) o Kasılma Çok seyrek:
o Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri o Döküntü veya kaşıntı gibi deri problemleri o Kan basıncında dalgalanma
Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinin fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Yaygın olmayan
o Kandaki potasyum seviyelerindeki düşüş (hipokalemi) o Kan şekeri düzeyinin normalin üzerine çıkması (hiperglisemi) o Ağız veya boğazda orta seviyede tahriş, ses kısıklığı ve öksürük
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Yaygın:
o Baş ağrısı o Titreme Yaygın olmayan:
o Huzursuzluk, endişe-kaygı, sinirlilik ve uykusuzluk o Baş dönmesi o Kas krampları ve kas ağrısı Çok seyrek:
o Tat almada bozukluklar o Mide bulantısı
Bu yan etkiler VENTOFOR'un hafif yan etkileridir. Doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
İNFLACORT
Tüm ilaçlar gibi, İNFLACORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFLACORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek:
o Solunum yollarının beklenmeyen bir daralma ve nefes darlığı (paradoksal bronkospazm) o Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri o Titreme, kasılma
o Döküntü veya kaşıntı gibi deri problemleri Çok seyrek:
o Hızlı veya düzensiz kalp atışları, çarpıntı o Göğüste spazm şeklindeki şiddetli ağrı (anjina pektoris) o Kan basıncında dalgalanma
Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinin fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Çok yaygın: Ağız içerisinde beyaz lekelenmeler Yaygın:
o Ağız veya boğazda orta seviyede tahriş, boğaz ağrısı o Ses kısıklığı ve öksürük Seyrek: Yutmada zorluk Çok seyrek: Vücutta şişlik
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Seyrek:
o Huzursuzluk, endişe-kaygı, sinirlilik ve uykusuzluk o Yutma güçlüğü o Kaşıntı, kızarıklık, cilt döküntüsü o Kas krampları, kas ağrısı, yorgunluk
Bu yan etkiler İNFLACORT'un hafif yan etkileridir. Doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Çocuklarda:

Çok seyrek: İNFLACORT çocuklarda nadiren büyümede yavaşlamaya neden olabileceğinden, uzun süre İNFLACORT kullanan çocuklarda ve ergenlerde büyümenin takip edilmesi gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VENTOFOR-COMBİ'nin saklanması

VENTOFOR-COMBİ'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


VENTOFOR-COMBİ'yi 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.
Kapsüller kullanıma kadar ambalajından çıkarılmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VENTOFOR-COMBİ'yi kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:Üretici:

LICONSA S.A. 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) İSPANYA Bu kullanma talimatı 23.06.2009 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Ventofor-Combi 12 mcg/400 mcg İnhaler Kapsül

Etken Maddesi: Formeterol fumarat dehidrat, Budesonid

Atc Kodu: R03AK07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.