Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Qufons 750 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

QUFONS 750 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:Her film tablet 750 mg levofloksasine eşdeğer 768,69 mg levofloksasin hemihidrat içerir.

•Yardımcı maddeler:Hidroksipropilmetil selüloz, krospovidon, Avicel PH 102, sodyum stearil fumarat, tabcoat TC-pembe [polietilen glikol, polisorbat, titanyum dioksit (E171), kinolin sarısı (E104), indigo karmin (E132), gün batımı sarısı (El 10)].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, tlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. QUFONS nedir ve ne için kullanılır?


2. QUFONS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. QUFONS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.QUFONS'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. QUFONS nedir ve ne için kullanılır?

QUFONS'un etkin maddesi florokinolon grubu bir antibiyotik olan levofloksasindir. QUFONS 750mg Film Tablet, 7 film tabletlik blister ambalajda bulunur.

QUFONS, çeşitli bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Sinüzit

• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolları enfeksiyonları

• Zatürre

• idrar yolu enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Prostat enfeksiyonu

2. QUFONS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

QUFONS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer QUFONS'un etken maddesi olan levofloksasin ya da bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz var ise kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

• Sara (epilepsi) hastalığınız var ise kullanmayınız. Aksi takdirde kasılma (konvülziyon) riski artar.

• Daha önce, florokinolon sınıfı bir antibiyotik tedavisi ile bağlantılı tendon problemleri (örneğin: tendon iltihabı) ile karşılaştıysanız QUFONS kullanmayınız. Çünkü, QUFONS ile de, tendon yırtılması veya benzeri problemlerle karşılaşabilirsiniz.

• 18 yaşından küçüklerde kullanmayınız. Büyüyen kemiklerin kıkırdaklarına zarar verebilir.

• Hamile iseniz

• Emzirmekte iseniz

• Kalp atımlarınızda aksama var ise kullanmayınız.

gUFONS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• QUFONS'u kullandığınızda ışığa olan hassasiyetiniz artacaktır. Bu yüzden, tedavi süresince solaryuma girmeyiniz ve güneş altında durmamaya dikkat ediniz.

• Böbrek yetmezliğiniz varsa bunu doktorunuza bildiriniz. QUFONS'un kullanımı ile ilgili doktorunuzun talimatlarına dikkat ediniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

QUFONS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

QUFONS'uyemek sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda alabilirsiniz.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz QUFONS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız QUFONS kullanmayınız; bebeğiniz üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Araç ve makine kullanımı

• Bu ilacın baş dönmesi, uyku hali, görüş bozuklukları gibi yan etkileri, konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizi zayıflatabilir.

• Konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizin zayıfladığını hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, benzer faaliyetlerde bulunmayınız.

QUFONS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

QUFONS 0,117 mg gün batımı sarısı içerir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

QUFONS sodyum stearil fumarat içerir.Sodyum stearil fumarat alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Ayrıca her bir tablette 1.18 mg sodyum içerir.Bu nedenle sınırlı sodyum diyeti uygulayanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide duvarını koruyan ilaçlar (magnezyum veya alüminyum içeren antiasit, sukralfat) veya demir içeren ilaçlar

• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (teofılin)

• Nonsteroidal analjezik-antiinflamatuvar ilaçlar (etofenamat)

• Siklosporin

• K vitamininin etkisini azaltan veya önleyen ilaçlar (varfarin)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacınıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. QUFONS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanınız. Önerilenden fazla miktarda ilaç kullanmayınız. Genel olarak kullanılan doz, günde bir tablettir.

• Tedavinin süresi, enfeksiyonunuzun türüne ve şiddetine bağlıdır

Uygulama yolu ve metodu:

QUFONS'u çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Levofloksasin'in, çocuklarda ve 18 yaş altında (adolesanlarda) güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük olanlarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Ağır ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyaliz hastalarında doz doktorun önereceği şekilde azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca almaya devam ediniz. Herhangi bir yan etkiden dolayı bırakmanız gerektiğini hissederseniz, bir sonraki dozu almadan önce doktora başvurunuz.

QUFONS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LOREN kullandıysanız:

QUFONS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Aşırı doz kullanımı halinde, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve anormal kalp ritmi gibi kalp rahatsızlıkları görülebilir.

QUFONS'u kullanmayı unutursanız:

Tabletinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Ancak bir sonraki tabletinizin saati gelmiş veya yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.Bu durum, aşın doz almanıza neden olabilir.

Birden fazla dozu almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

QUFONS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

QUFONS ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Tüm ilaçlar gibi, QUFONS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, QUFONS'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Solunum güçlüğü

• Yüzün, dudakların, dilin ve boğazın şişmesi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin QUFONS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kasılma (konvülziyonlar)

• Bilinç bulanıklığı (konfüzyon), var olmayan şeyler görmek (halüsinasyon)

• Deride kızarma, kabarma, dökülme

• Normalden az idrar yapma veya hiç yapamama

• Titreme veya ürperme

• Kolay yaralanma veya kanama, anormal güçsüzlük

• Olağan dışı düşünceler veya davranışlar

• Baş dönmesi, mide ağrısı, vücut sıcaklığında azalma, iştah kaybı, idrarın koyu renkli olması, dışkının kil renkli olması, sarılık (deri veya gözlerin sararması)

• Eklemlerinizin yakınında ani ağrı veya şişme (özellikle kol veya ayak bileğinde)

• Hissizlik, yanma, karıncalanma hissi

• Sulu veya kanlı ishal

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Huzursuzluk veya endişe

• Baş dönmesi, kusma, ishal, mide ağrısı

• Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik

• Uyku problemleri (uyuyamama)

• Vajinada kaşıntı

• Deride hafif kaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.QUFONS'un saklanması

QUFONS'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra QUFONS'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz QUFONS'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme San. A.Ş.

Gersan Sanayi Sitesi 658. Sokak No:84 Ergazi / Yenimahalle / ANKARA

Üretici:Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Organize San. Böl. Avar Cad. No: 2 Sincan - ANKARA

Bu kullanma talimatı 22.06.2009 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Qufons 750 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Levofloksasin hemihidrat

Atc Kodu: J01MA12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.