Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Butamcod 7.5mg/5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük İlaçları » Diğer Öksürük Kesici İlaçlar » Butamirat Sitrat

KULLANMA TALİMATI BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır.

•Etkin madde:Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat

•Yardımcı maddeler:Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz, gliserol ve saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?


2. BUTAMCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BUTAMCOD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BUTAMCOD'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

BUTAMCOD, 100 ml'lik kahverengi renklişişede 5 ml'lik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 7.5 mg butamirat sitrat içeren bir şuruptur.

Değişik nedenlere bağlı akut öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesinde kullanılır.

2. BUTAMCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Butamirat sitrata veya BUTAMCOD'un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BUTAMCOD'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BUTAMCOD'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUTAMCOD yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamaile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BUTAMCOD'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi hakkında, çalışma yapılmamıştır. Butamirat sitrat, baş dönmesi ve uyuklama hali yapabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTAMCOD'da hacmin %5,25'i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 787,5 mg'a kadar, her dozda 15,75 ml biraya eşdeğer, her dozda 7,875 ml şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTAMCOD, her dozunda (5 ml) 580 mg gliserol içerir. Bu durumun hastalar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

BUTAMCOD, her dozunda 0.043 mmol (1.0 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastaları etkilemez.

BUTAMCOD, her dozunda (5 ml) 5.2 mg benzoik asit içerir. Bu durumun hastalar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BUTAMCOD'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BUTAMCOD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BUTAMCOD yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olarak kullanılır.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAMCOD sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

3 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 3 defa 1 ölçek (1 ölçek = 5 ml)

6 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 3 defa 2 ölçek

12 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 3 defa 3 ölçek

Yaşlılarda kullanımı

BUTAMCOD'un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

BUTAMCOD'un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BUTAMCOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD kullandıysanız:

BUTAMCOD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı dozda BUTAMCOD alınması halinde uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncına düşme gibi belirtiler görülebilir.

BUTAMCOD'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BUTAMCOD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAMCOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BUTAMCOD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı

• İshal

• Baş dönmesi

Bunlar BUTAMCOD'un hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BUTAMCOD'un saklanması

BUTAMCOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


o

25 C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD'u kullanmayınız./Son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BUTAMCOD'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi

Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İSTANBUL

Üretici: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır. (25/05/2009)


İlaç Bilgileri

Butamcod 7.5mg/5ml Şurup

Etken Maddesi: Butamirat Sitrat

Atc Kodu: R05DB13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Butamcod 7.5mg/5ml Şurup KT
 • Butamcod 7.5mg/5ml Şurup KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.