Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glokoprost %0.005 Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler » Prostaglandin Analogları » Latanoprost

KULLANMA TALİMATI GLOKOPROST % 0.005 Göz Damlası Göz içine uygulanır.

•Etkin madde:Her bir mililitrede, 50 mcg latanoprost.

•Yardımcı maddeler:Benzalkonyum klorür, monobazik sodyum fosfat monohidrat, disodyum fosfat anhidr, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GLOKOPROST nedir ve ne için kullanılır?


2. GLOKOPROST'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GLOKOPROST nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GLOKOPROST'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GLOKOPROST nedir ve ne için kullanılır?

• GLOKOPROST'un her bir ml'si 50 mcg latanoprost içermektedir.

• GLOKOPROST prostaglandin analogları adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

• GLOKOPROST, 2.5 ml göz damlası içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

• Açık açılı glokom (yüksek göz içi basıncı) ve oküler hipertansiyon (yüksek göz tansiyonu) hastalıkların tedavisinde kullanılır. Her iki hastalık da gözünüzün içindeki basıncın artmasıyla ilişkilidir ve sonuç olarak görüşünüzü etkiler.

2. GLOKOPROST'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GLOKOPROST'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Latanoprost veya GLOKOPROST içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

GLOKOPROST'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Şiddetli astımınız varsa veya astımınız tam olarak kontrol altında değilse,

• Herhangi bir başka göz damlası veya herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız,

• Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Bebeğinizi emziriyorsanız,

• Gözlerinizden ameliyat olmuşsanız veya olacaksanız,

• Göz içindeki yapıların (iris, uvea) enflamasyonuna yatkınlığınız varsa,

• Katarakt ameliyatıyla lens alınmış ise veya maküler ödem yatkınlığınız varsa,

• Göz kuruluğunuz veya korneayla ilgili şikâyetleriniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse l ütfen doktorunuza danışınız.

GLOKOPROST'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile kadınlarda yürütülmüş uygun ve kontrollü bir çalışma yoktur. Bu nedenle, ancak size sağlayacağı yarar, bebek üzerinde oluşturabileceği muhtemel riski haklı kılıyorsa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Latanoprost etkin maddesi veya bu etkin maddeden kaynaklanan diğer ürünler sütünüze geçebilir. Bu nedenle, GLOKOPROST emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Tüm diğer göz ürünleri gibi, GLOKOPROST'un da göze damlatılması geçici görme bulanıklıklarına yol açabilir. Araç veya makine kullanmanız gerektiğinde bu durumu göz önünde bulundurunuz.

GLOKOPROST'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLOKOPROST, 0.2 mg / mL benzalkonyum klorür içermektedir. Bu durum gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Her bir mililitrede 3.914 mg sodyum içermektedir. Sodyuma karşı herhangi bir etki gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• GLOKOPROST ile birlikte Tiomersal içeren bir göz damlası da kullanıyorsanız, damlaları en az 5 dakika ara ile uygulamalısınız.

• GLOKOPROST prostaglandin analoğu sınıfına dahil bir ilaçtır. İki prostaglandin analoğunun birlikte uygulanmasının ardından göz içi basıncında normalin aksine yükselmelerin ortaya çıktığını gösteren raporlar mevcuttur. Bu nedenle, iki ya da daha fazla prostaglandin, prostaglandin analoğu veya prostaglandin türevinin birlikte kullanılması önerilmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GLOKOPROST nasıl kullanılır?

GLOKOPROST kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Etkilenen gözünüze veya her iki gözünüze günde bir kez bir damla GLOKOPROST damlatınız. Bu uygulamayı akşamları yaparsanız en iyi sonucu alırsınız. Eğer başka göz damlaları da kullanıyorsanız, diğer ilacı damlatmadan önce 5 dakika bekleyiniz.

Yukarıda belirtilen doz yaşlı hastalar da dahil olmak üzere, tüm erişkinler için önerilen dozdur.

Uygulama yolu ve metodu:

Bütün göz damlalarında olduğu gibi, sistemik emilimi azaltmak için, gözün burnun kenarındaki kısmına bastırılarak, gözyaşı kanallarının bir dakika süreyle bloke edilmesi önerilir. Bunun damlanın damlatılmasından hemen sonra yapılması gerekmektedir.

Eğer kontak lens kullanıyorsanız, GLOKOPROST'u kullanmadan önce lenslerinizi çıkarınız. İlacı damlattıktan sonra 15 dakika süreyle lenslerinizi takmayınız. GLOKOPROST'un içinde bulunan bir koruyucu olan benzalkonyum klorür gözlerinizde rahatsızlığa neden olabilir ve yumuşak kontak lenslerin renklerini yok edebilir.

GLOKOPROST'un kullanımı ile ilgili bilgiler


1. Şişenin koruyucu dış kapağını çevirerek çıkartınız.

2. Şişenin iç kapağını döndürerek açınız.

3. Parmağınızın uç bölümünü kullanarak, hasta gözünüzün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça çekiniz.

4. Damlatıcının ucunu gözünüze yaklaştırıp damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve gözünüze sadece bir damla damlatınız.

5. Şişenin iç kapağı ile şişeyi kapatınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Latanoprostun çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği

değerlendirilmemiştir. Bu nedenle çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Özel bir uygulama gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Özel bir uygulama gerekmemektedir.

Eğer GLOKOPROST'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GLOKOPROST kullandıysanız

GLOKOPROST'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Şişeyi sıkarken dikkatli olunuz, yalnızca bir damla kullanmalısınız. Eğer çok fazla ilaç damlatırsanız, gözünüzde hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz.

Eğer GLOKOPROST'u yanlışlıkla yutarsanız, hemen doktorunuza bildiriniz.

GLOKOPROST kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı uygulamanız gereken zamanda uygulamayı unuttuysanız, sonraki uygulamaya kadar bekleyiniz. Unuttuğunuzun yerine fazladan bir damla damlatmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GLOKOPROST ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissediyor olsanız dahi doktorunuza danışmadan ilaç almayı kesmeyiniz. Eğer tedaviyi keserseniz hastalığınız tekrarlayabilir veya ürüne direnç gelişme olasılığını artırır. Herhangi bir yan etki nedeniyle tedaviyi kesmeniz gerektiğini hissederseniz, bir sonraki doz zamanından önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GLOKOPROST'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GLOKOPROST'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Damla damlattıktan sonra geçmeyen görmeyen bozukluğu (okumada ve detayları görmede zorluk olması)

- Göğüs ağrısı,

- Anjina ağrısında artış

- Nefes almada zorluk

- Göğüste sıkışma hissi

- Çarpıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Göz kızarıklığı

- Gözde ağrı

- Göz kapağında ödem

- Parlayan ışık, şimşek, görülmesi

- Deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Gözde yanma, batma

- Göz kuruması veya sulanması

- Bulanık görme

- Işığa hassasiyet

- Göz renginde kahverengileşme, koyulaşma

- Kirpiklerde koyulaşma, kalınlaşma, sayısında artış, farklı yönde çıkma olabilir.

- Başağrısı, baş dönmesi,

- Kas ve/veya eklemlerde ağrı

Bunlar GLOKOPROST'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GLOKOPROST'un saklanması

GLOKOPROST'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


'2-8 °C arasında, ışıktan koruyarak saklayınız.'

Açıldıktan sonra 25 °C'de 6 hafta, 2-8°C' de 3 ay süre ile saklanabilir.

'Orijinal ambalajında saklayınız.'

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra GLOKOPROST'u kullanmayınız. / Son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLOKOPROST'u kullanmayınız.


Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.Ruhsat Sahibi:GENERİCA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mecidiyeköy-İSTANBUL Telefon: 0 212 213 63 25-26 Faks: 0 212 213 53 24

Üretici:Taejoon Pharm. Co., Ltd.

#704-1, Book-Ri, Namsa-Myun, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Kore

Bu kullanma talimatı 13.05.2009 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Glokoprost %0.005 Göz Damlası

Etken Maddesi: Latanoprost

Atc Kodu: S01EE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glokoprost %0.005 Göz Damlası KT
 • Glokoprost %0.005 Göz Damlası KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.