Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vasoserc Bid Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Diğer Sinir Sistemi İlaçları » Başdönmesi İlaçları » Baş Dönmesi İlaçları » Betahistin

VASOSERC BID tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablette, 24 mg betahistin dihidroklorür.

Yardımcı maddeler:

Mannitol (E 421),mikrokristalin selüloz, koloidal silisyum dioksit,talk ve su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. VASOSERC BID nedir ve ne için kullanılır?


2. VASOSERC BID'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VASOSERC BID nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VASOSERC BID'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.VASOSERC BID nedir ve ne için kullanılır ?

VASOSERC BID blister içinde 30 ve 60 tablet olarak ambalajlanmış beyaz, yuvarlak bombeli tablettir.
VASOSERC BID etkin madde olarak betahistin dihidroklorür içerir.
Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

-

Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri

-

İşitme kaybı veya işitme zorluğu

-

Kulak çınlaması
İç kulakla ilgili baş dönmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. VASOSERC BID'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VASOSERC BID'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer betahistin dihidroklorüre veya VASOSERC BID'nin herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

VASOSERC BID'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) veya bronşiyal astım hastası iseniz VASOSERC BID ile tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.
Midede ülser hikayeniz varsa tedavinizde gerekli önlemler alınmalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

VASOSERC BID'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

VASOSERC BID'yi, tercihen yemeklerle bir

lik

te alabilirsiniz.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kesinlikle gerekmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VASOSERC BID'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araştırmalar VASOSERC BID'nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.

VASOSERC BID'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VASOSERC BID'nin diğer ilaçlarla et

kilimiilinm

emektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VASOSERC BID nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

• VASOSERC BID'nin yetişkinler için önerilen günlük dozu günde 2 defa 1 tablettir.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre dokorunuz VASOSERC BID'nin dozunu size göre ayarlayacaktır.
• Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir.
• Hastalık başladığı andan itibaren yapılan tedavinin hastalığın ilerlemesini ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybını önlediğine dair bulgular mevcuttur.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• Sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tebletler tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

Et

kin

liği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VASOSERC BID'nin, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı :

Yetişkinlerde VASOSERC BID dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda VASOSERC BID dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VASOSERC BID'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOSERC BID kullandıysanız

VASOSERC BID'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, aşağıdaki semptomlar görülebilir: Başağrısı, yüzde kızarıklık, kalp atım sayısında artma, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, yutkunmada güçlük.

VASOSERC BID'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VASOSERC BID'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VASOSERC BID ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, VASOSERC BID ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VASOSERC BID'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.
Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.
'Bunlar VASOSERC BID'nin hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VASOSERC BID'nin saklanması

VASOSERC BID'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

.
25 0C'nin altında, oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOSERC BID'yi kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Mecom sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu No:5 34398 Maslak / İstanbul

Üretici:


Abdi İbra

him

İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii Özgür Nakliyat Yanı No:3 Hadımköy / İstanbul
Bu kullanma talimatı........tarihinde onaylanmıstır.

İlaç Bilgileri

Vasoserc Bid Tablet

Etken Maddesi: Betahistin dihidroklorür

Atc Kodu: N07CA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.