Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aqua-Carbo 50g/240ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Kömür İçeren Oral Süspansiyon Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Barsak Adsorbanları » Kömür Hazırlıkları » Tıbbi Kömür (aktif karbon)

AQUA-CARBO , 50 g / 240 ml

Kullanıma Hazır Sulu Aktif Karbon içeren Oral Süspansiyon Ağızdan alınır.

•Etkin Madde:

Aktif karbon
Her bir tüp 50 gram aktif karbon içerir.

•Yardımcı madde:

Distile su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. AQUA-CARBO nedir ve ne için kullanılır ?


2. AQUA-CARBO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AQUA-CARBO nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. AQUA-CARBO' nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. AQUA-CARBO nedir ve ne için kullanılır ?

• AQUA-CARBO, zehirlenmelerde antidot olarak kullanılan maddeler grubundandır.
• AQUA-CARBO, tek dozluk ambalajda, 240 ml hacminde kullanıma hazır plastik tüp içerisinde ambalajlanmıştır.
• Bu süspansiyon yalnızca ağız yoluyla zehirlenme vakalarında zehirli maddelerin anında midede adsorbe edilerek ( tutularak ) vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır.

2. AQUA-CARBO' yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AQUA-CARBO' yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• AQUA-CARBO' nun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
• Bir yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.
• AQUA-CARBO' yu tercihen bir doktorun gözetiminde kullanınız.
• Bilinci kapalı hastalara içirilmemelidir. Bu durumda mide veya burun-mide sondası yardımıyla uzman gözetiminde uygulanmalıdır.
• Bilinen bir kullanılmama durumu yoktur, her toksik madde için aynı derecede etkili bir adsorban olmayabilir. Demir tuzları, siyanürler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.
• Korozif (aşındırıcı) madde aldıysanız özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon korozif (aşındırıcı) maddenin yol açtığı yemek borusu ve mide hasarlarının endoskopi ile görüntülenmesini engelleyebilir.
• Belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanmanız tavsiye edilmez.
• Zehirlenmeye sebep olan maddenin mide bağırsak hareketleri üzerine durdurucu ya da yavaşlatıcı etkisi varsa AQUA-CARBO kullanıldığında sindirim kanalında tıkanma meydana gelebilir. Bu durumda mide bağırsak sesleri özellikle tekrarlı doz AQUA-CARBO tedavisi gören hastalarda sık ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AQUA-CARBO' nun yiyecek ve içecekle kullanılması

Aktif Karbon büyük oranda ilaçları ve gıdaları adsorbe etmektedir. Bu nedenle AQUA-CARBO' yu kullanıyorken iki saat içerisinde ilaç, gıda gibi benzeri maddelerin veya bitkisel ürünlerin alınmaması veya bunların alınmasından iki saat sonrasına kadar ilacın kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

AQUA-CARBO, doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamile kadınlarda
kullanılmamalıdır.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya


eczacınıza danışınız.


Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Aktif karbon anne sütü ile atılmamaktadır. AQUA-CARBO emzirme döneminde
kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

AQUA-CARBO'nun araç sürme ve makine kullanımını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu değildir.

AQUA-CARBO' nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AQUA-CARBO yardımcı madde olarak sadece distile su içermektedir. Distile su haricinde süspansiyon yapıcı yardımcı madde içermemektedir.
• Tedavinizde İpeka şurubu kullanıldıysa AQUA-CARBO kusma gerçekleştikten 30-60 dakika sonra alınır.
• Tedavinizde gastrik lavaj yöntemi uygulanacaksa AQUA-CARBO gastrik lavajın ilk safhasında uygulanır.
• Eğer belirli bir sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa AQUA-CARBO ile birlikte müshil kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AQUA-CARBO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• AQUA-CARBO, zehirlenme sonrası mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.
• En düşük tedavi edici doz, genellikle vücut ağırlığının kilogramı başına 1 gram dır.
• Bir zehirlenme olayında hastanın kurtulabilmesi için uygulanması gereken en düşük tedavi edici dozlar aşağıda belirtilmiştir:
-Yetişkinler için

:

50-100 gram AQUA-CARBO (240 - 480 ml )

-

1-12 yaş için: 25-50 gram AQUA-CARBO (120 -240 ml )
• Etkin maddesini zamanla yavaş yavaş salan ilaçlarla oluşmuş zehirlenmelerde tekrarlı doz uygulamaları zorunlu hale gelebilir.
• Doktorunuzun uygun gördüğü şekilde tekrarlı dozlar 4-6 saatte bir kullanılır.
• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve AQUA-CARBO ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• AQUA-CARBO ağız yoluyla alınır.
• AQUA-CARBO kullanılmadan önce avuç içerisinde sıkılıp, yoğrulup, kuvvetlice çalkalanır. Böylece düzgün bir karışım sağlanacaktır.
• Daha sonra tüpün ağzı kesilir.
• Eğer mide veya burun-mide sondası yardımıyla verilecekse; AQUA-CARBO tüpünün konik ağzı paketin içindeki adaptörlerden biri kullanılarak doğrudan sondaya bağlanır ve AQUA-CARBO tüpü sıkılır.
• Eğer ağız yolundan normal bir şekilde içilecekse veya içirilecekse; AQUA-CARBO bir bardağa veya kaba sıkılarak boşaltılır. Sonra normal olarak ağızdan içirilir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

Bir yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.1-12 yaş arası çocuklar için 25-50 gram
AQUA- CARBO (120 -240 ml ) süspansiyonu doktor kontrolünde ve uygun şekilde verilir.
Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları: Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve Karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer AQUA-CARBO ' nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.


Kullanmanız gerekenden fazla AQUA-CARBO kullandıysanız:

AQUA-CARBO ' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz.


AQUA-CARBO' yu kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


AQUA-CARBO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonrası dışkı siyah renkte çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, AQUA-CARBO' nun da içeriğinde bulunan maddelere karşı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AQUA-CARBO' yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nadiren alerjik durumlar
- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi,solunum yollarının tıkanması,
- Ciltte döküntü veya kızarıklık meydana gelmesi,
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Aktif Karbona karşı ciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Tokluk hissi ve buna bağlı iştah kaybı,
-Kusma ve bulantı,
-Mide-bağırsak kanalı tıkanıklıkları,
-Kabızlık,
-İshal,
-Karın ağrıları,
-Solunum yollarının tıkanması,
-Gaz çıkarma veya yellenme,
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AQUA-CARBO' nun Saklanması

AQUA-CARBO ' yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı 25°C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Açıldıktan sonra hemen tüketilmelidir.
Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonrakullanmayınız.


Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Eğer ambalajın yırtık veya patlak olduğunu fark edersenizkullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Orfoz Sağlık Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.
737. Sokak No: 15 Mürted Sanayi Sitesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi / ANKARA Tel: 0-312-395 96 72 -73 Faks:0-312-395 96 75 E-mail:

orfozilac@hotmail.com


Üretici:


Orfoz Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
737. Sokak No:15 Mürted Sanayi Sitesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi/ANKARA Tel:0-312-395 96 72-73 Fax:0-312-395 96 75 E-mail:

orfozilac@hotmail.com


Bu kullanma talimatı 29.05.2008 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Aqua-Carbo 50g/240ml Kullanıma Hazır Sulu Aktif Kömür İçeren Oral Süspansiyon

Etken Maddesi: Aktif kömür

Atc Kodu: A07BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.