Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ibofix 150 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » İbandronik Asit

KULLANMA TALİMATI

İBOFİX150 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

ibandronik asit.

•Yardımcı maddeler:


Tablet çekirdeği: Povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası 1500, krospovidon, kolloidal silikon dioksit, gliserol dibehenat.
Tablet kapl

ama

: Opadry OY-LS-28908 (beyaz II) [Hipromelloz, laktoz monohidrat, titanyum dioksit, Makrogol/PEG 4000]. '

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan 5nce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. İBOFİK nedir ve ne için kullanılır?


2. İBOFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İBOFİX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İBOFİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

C 1. İBOFİX nedir ve ne için kullanılır?

• İBOFİX, bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesi olan ibandronik asit içerir. Hormon içermez.
• İBOFİX, 1 ve 3 film kaplı tabletlik ambalaj boyutlarında temin edilebilir. Tabletler beyaz renkte, yuvarlak, bikonveks şekildedir.
• İBOFİX size, kırık riskinizde artış olduğundan, osteoporoz tedavisi amacıyla reçete edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, omurga kırıklan riskinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir fakat kalça kırıklan ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Osteoporoz, menopoz sonrasında kadınlarda yaygın olan, kemiklerdeki incelme ve zayıflamadır. Menopozda kadın yumurtalıklan, iskelet yapışım sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu östrojenin üretimine son verir.
Bir kadın ne kadar erken menopoza girerse, osteoporozda kırık riski de o kadar artar. Kınk riskini artırabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir:
• beslenme düzeninde yeterince kalsiyum ve D vitamini bulunmaması
1/8
• sigara veya çok fazla alkol tüketimi
• yeterince yürümeme veya ağırlık kaldırma egzersizi yapmama
• ailede osteoporoz öyküsü
Osteoporozu olan birçok insanda semptom görülmez. Semptom görülmüyorsa, bu rahatsızlığın sizde olup olmadığım bilemeyebilirsiniz. Ancak, osteoporoz, düşmeniz veya kendinizi yaralamanız halinde kemiklerinizin kırılma olasılığım artırır. 50 yaş sonrası kemik

kırılmas

ı osteoporoz belirtisi olabilir. Osteoporoz ayrıca sırt ağnsı, boy kısalması ve kamburluğa neden olabilir.
İBOFİX, osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybım önler ve kemiğin yemlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla İB0FİX kemiğin kırılma olasılığım azaltır.
Sağlıklı bir yaşam biçimi tedavinizden en yüksek faydayı sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam biçimine kalsiyum ve D vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme düzeni, yürüme veya başka herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapma, sigara ve çok fazla alkol kullanmama dahildir.

2. İBOFİX'i kullanmadan 5nce dikkat edilmesi gerekenler

Oral bifosfonat (İBOFİX'in de içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflfi (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığınız varsa İBOFİX ve benzer yolla etkili diğer ilaçların (oral bifosfonatlann) kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıklan görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağnsı ile başvuran hastalar olağan dışı kınk şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

İBOFİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• ibandronik aside veya İBOFlX'teki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonunuz varsa. Damar içine uygulanan (intravenöz) ibandronik asit ile tedavi edilen

hastalar

da ciddi ve bazen ölümcül olabilen aleıjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Aleıjik reaksiyon meydana gelmesi durumunda İBOFİX tedaviniz hemen kesilmeli ve uygun tedavi düzenlenmelidir.
• Kandaki kalsiyum düzeyiniz düşükse veya düşük olabileceğini düşünüyorsanız. Lütfen doktorunuza danışınız.
• En az 60 dakika ayakta duramıyorsanız veya dik oturamıyorsanız.
• Yemek borusu darlığı veya yutkunma güçlüğü gibi, yemek borusunun boşalmasını geciktiren yemek borusu problemleriniz varsa.

İBOFİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bazı kişilerin, İBOFİX alırken özellikle dikkatli olmalan gerekmektedir. Doktorunuzla konuşarak aşağıdaki durumların size etkisini kontrol ediniz:
• Herhangi bir mineral metabolizma bozukluğunuz varsa (D vitamini eksikliği gibi).
• Böbrekleriniz normal fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa.
• Üst sindirim sistemi problemleriniz varsa.
• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı geçirecekseniz, diş hekiminize İBOFİX tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuzla konuşunuz.


İBOFİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Su hariç, yiyecek ve içeceklerle birlikte İB0FİX almayınız.
Yiyeceklerle birlikte alındığında, İBOFİX daha az etkilidir

(Bkz. 3. İBOFlX nasıl kullanılır?).Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz İB0FİX kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Emziriyorsanız İBOFİX kullanmayınız.
• Emzirirken İBOFİX kullanmak için ilacı kesmeniz gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

İBOFİX araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

İBOFİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, 2.56 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanı

ksızlığını

z) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün 1.12 mg gliserol içerir. Gliserol dozunun 10 g/doz altında olması nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İBOFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• İBOFİX'i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız bir konu varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Alışılmış İBOFİX dozu ayda bir kez bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Ayda bir (1) kullandığınız tabletin alınması
Bu talimatların dikkatlice izlenmesi önemlidir. Bu talimatlar İBOFİX tabletinizin midenize hızla ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur; böylece İBOFİX'in tahrişe yol açma olasılığı azalmaktadır.
• Bir adet İB0FİX 150 mg (*) tableti ayda bir alınız.
• Ay içinde kolay hatırlanacak bir gün belirleyiniz. İBOFİX tabletinizi almak için aynı tarihi (her ayın l'i gibi) veya aynı günü (her ay m ilk Pazar günü gibi) seçebilirsiniz. Düzeninize en iyi uyan tarihi seçiniz.
• İBOFİX tabletinizi, içme suyu hariç bir şey yiyip içtikten en az 6 saat sonra alınız.
• İBOFİX tabletinizi:
• sabah kalkar kalkmaz ve
• bir şey yemeden veya içmeden önce (aç kanuna) alınız.
• Tabletinizi bir bardak içme suyu ile (en az 180 mL) alınız. Tabletinizi maden suyu, meyve suyu veya başka içeceklerle birlikte almayınız.
• Tabletinizi bütün olarak yutunuz - çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya ağzımzda eritmeyiniz.
• Tabletinizi aldıktan sonraki bir saat (60 dakika) içinde uzanmayınız; dik durmazsanız (ayakta veya otururken), bazı ilaçlar yemek borunuza geri sızabilir.

M


• bir şey yemeyiniz

M

• bir şey içmeyiniz (ihtiyaç duymanız halinde içme suyu hariç)
• başka ilaçlar almayınız
• Bir saat bekledikten sonra günün ilk yiyeceğini ve içeceğini alabilirsiniz. Bir şeyler yedikten sonra isterseniz uzanabilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz başka herhangi bir ilacı alabilirsiniz.
Tabletinizi yatarken veya sabah yataktan kalkmadan önce almayınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşın altındaki hastalara lBOFİX vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa İB0FİX kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz lBOFİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer İBOFÜC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İBOFİX kullandıysanız

İBOFİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Y

anlışlıkl

a bir tabletten fazla aldıysanız, bir bardak süt için ve hemen doktorunuzla konuşunuz.
Kendinizi kusturmaya çalışmayınız ve uzanmayınız - bu İBOFİX'in yemek borunuzu tahriş etmesine yol açabilir.

İBOFİX kullanmayı unutursanız

Seçtiğiniz günün sabahında tabletinizi almayı unutursanız, tableti gün içinde ilerleyen saatlerde almayınız. Bunun yerine, aşağıdaki talimatları izleyin:
P

lanlanan

sonraki dozunuzun ne zaman alınması gerekiyor?

• Planlanan

bir sonraki dozunuza 7 günden fazla varsa (veya unuttuğunuz doz 3 haftadan daha az gecikmişse)
• hatırladığınız günün ertesi sabahı bir tablet alınız.
• ardından, tabletlerinizi takviminizde işaretlediğiniz planlı günlerde almaya devam ediniz.

• Planlanan

sonraki dozunuza yalnızca 1 ila 7 gün varsa (veya unuttuğunuz doz 3 haftadan daha fazla gecikmişse)
• sonraki planlı dozunuzu almanız gereken zamana kadar bekleyiniz ve normal şekilde alınız.
• ar

dından,

tabletlerinizi takviminizde işaretlediğiniz planlı günlerde almaya devam ediniz.
Aynı hafta içerisinde asla iki İB0FİX tableti almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.İBOFİX ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size reçete ettiği sürece her ay İB0FİX almaya devam etmeniz önemlidir. İBOFİX yalmzca almaya devam ettiğiniz sürece osteoporozu tedavi edebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, lBOFlX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İBOFİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümü ne başvurunuz:

• Deri döküntüsü, kaşıntı, dilin, boğazın, dudakların ve yüzün şişmesi ile birlikte zor nefes alıp-verme. Bu ilaca karşı aleıjiniz olabilir.
• Şiddetli göğüs ağrısı, yemek yetken veya bir şeyler içerken yutkunduktan sonra şiddetli ağrı, şiddetli bulantı ve kusma.
• Grip benzeri belirtiler (en az iki gün sürebilen ve şiddetli olabilen)
• Çene ve ağızda ağrı veya yara
• Gözde ağrı veya iltihap (uzun süreli)

Diğer olası yan etkiler

: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Yaygın

• Baş ağrısı
• Mide ekşimesi, karın ağrısı (gastroenterit veya gastrit gibi), hazımsızlık, bulantı, ishal veya kabızlık
• Deri döküntüsü
• Kaslarda, eklemlerde veya sırtta ağn veya katılık
• Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, rahatsızlık hissi, yorgunluk, kemik ağnsı ve kaslarda ve eklemlerde ağrı)
• Yorgunluk

Yaygın olmayan

• Kemik ağnsı
• Güçsüz hissetme
• Sersemlik
• Gaz

Seyrek

• Mide ağrısına neden olan yemek borusunun iltihabı
• Aşın duyarlılık reaksiyonları; ağzın, dudakların ve yüzün şişmesi
• Kaşıntı
• Gözde ağrı veya iltihap
• Özellikle osteoporoz için uzun süreli tedavi alan hastalarda uyluk kemiğinde olağan olmayan kırıklar çok seyrek olarak görülebilir. Eğer kalçanızda, uyluk ve kasık bölgenizde ağrı, rahatsızlık veya güçsüzlük hissederseniz doktorunuzla temasa geçin. Bu durum olası uyluk kemiği kırığının erken belirtileri olabilir.

Çok seyrek

• Çene osteonekrozisi denilen, ağızdaki kemiklerinde ağn veya yara.
• Kaşıntı, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişkinlikle birlikte nefes almada güçlük. Ciddi, hayatı tehdit eden aletjik reaksiyonunuz olabilir.

Bilinmiyor

• Astım vakaları görülmüştür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İBOFİX'in saklanması

İBOFİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İBOFİX'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalaj mda bozukluklar fark ederseniz İBOFİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


NE ZAMAN İBOFİX ALACAĞINIZIN PLANLANMASI

İBOFİX dozu ayda bir kez bir tablettir. İlacınızı doğru günde alabilmek için kutunun üzerindeki tarih alanım kullanınız.
• İlk İBOFİX tabletini aldığınız günü kutunun üzerindeki alana kaydediniz.
• İkinci tablet için bir sonraki ayın aynı gününü kutu üzerine kaydediniz.
• Üçüncü tablet için, ikinci tabletten sonraki ayın aynı gününü kutu üzerine kaydediniz.
Tedavinizi her ayın l'i, veya her ayın ilk pazar günü gibi kolay hatırlanan günlere planlayabilirsiniz.
lBOFİX'i her ay almaya devam etmek önemlidir. Yeni reçeteye ihtiyacınız olduğunda doktorunuzla görüşmeyi unutmayınız.
1
Kalsiyum, magnezyum, demir veya alüminyum içeren takviyeler alıyorsanız doktorunuza belirtiniz.
• Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler) mide ve bağırsakları tahriş edebilir. Bisfosfonatlar (İBOFİX gibi) da mide ve bağırsakları tahriş edebilir. Dolayısıyla, İBOFİX alırken ağrı kesici veya antienflamatuvar ilaçlar alıyorsanız özellikle dikkatli olunuz (İbuprofen, diklofenak sodyum ve naproksen içeren NSAID'ler).
• Aylık İBOFİX tabletinizi yuttuktan sonra, hazımsızlık tabletleri veya ilaçlan, kalsiyum takviyeleri veya vitaminler dahil başka herhangi bir ilaç almadan önce 1 saat bekleyiniz.

İlaç Bilgileri

Ibofix 150 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ibandronik Asit Monosodyum

Atc Kodu: M05BA06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.