Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ornidone Fort Film Tablet Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Ornidazol

KULLANMA TALİMATI

ORNİDONE fort film tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:


Omidazol
Her film kaplı tablet 500 mg omidazol içermektedir.
•

Yardımcı maddefler):

Hidroksipropil metil selüloz, mikrokristalin selüloz, nişasta,magnezyum stearat, PEG 4000, metilen kloriir, metil alkol, opaspray vvhite M-1-7120, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:


1. ORNİDONE FORT nedir ve ne için kullandır?


2. ORNİDONE FOR Tu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ORNİDONE FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ORNİDONE FORT un saklanması


Başkkları yer almaktadır.

1. ORNİDONE FORT nedir ve ne için kullanılır?

ORNİDONE FORT, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve
antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.
ORNİDONE FORT tabletlerin her biri 500 mg omidazol içermektedir.
ORNİDONE FORT, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
ORNİDONE FORT, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;
• Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner (üreme ve idraryollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
• Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nm neden olduğu birenfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kaimbağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal(bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmaküzere, amebiasis'in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.
• Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyonçeşididir)

2. ORNİDONE FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerORNİDONE FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
- Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsakullanmayınız.

ORNİDONE FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
- Merkezi sinir sistemi hastalığınız (öm. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatlikullanınız.
- Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ORNİDONE FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ORNİDONE FORT yemeklerden sonra, tok kanuna kullanılmalıdır.
Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİDONE FORT, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİDONE FORT, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

ORNİDONE FORT alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozukluklan, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklananbaş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makinekullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

ORNİDONE FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ORNİDONE FORT içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

ORNİDONE FORT aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozubu doğrultuda ayarlanmalıdır.
• Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityumile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ORNİDONE FORT nasü kullandır?
• Uygun

kullanım

ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
ORNİDONE FORT, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.
Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİDONE FORT kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da dahadüşük doz önerebilir.
Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.
• Uygulama yolu ve metodu:
ORNİDONE FORT, sadece ağızdan kullanım içindir.
• Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı: ORNİDONE FORT'un doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.
• özel kullanım durumlan:
Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer ORNİDONE FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ORNİDONE FORT kullandıysanız:

ORNİDONE FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ORNİDONE FORT'u kullanmayı unutursanız
Doktorunuz ORNİDONE FORT ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.
İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ORNİDONE FORT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ORNİDONE FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıktan
- Baş ağnsı
- Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sarılık
Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluktan, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezisinir sistemi hastalıktan bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyontestleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.
Bunlar ORNİDONE FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ORNİDONE FORT'un saklanması

ORNİDONE FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altmdaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORNİDONE FORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ORNİDONE FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Malı. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467
Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00Faks: 0212 276 20 20

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ornidone Fort Film Tablet

Etken Maddesi: Ornidazol

Atc Kodu: P01AB03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.