Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cardopan Plus 80/12,5mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Valsartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATICARDOPAN PLUS 80 mg/12.5 mg fflm tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeten

Valsartan 80 mg
Hidroklorotiyazid 12.5 mg
•

Yardımcı maddeler.

Mikrokristal selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz, titanyumdioksit (E171), polietilen glikol 4000, kırmızı demiroksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü siziniçin önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kutlandır?


2. CARDOPAN PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CARDOPANPLUS'm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullandır?

CARDOPAN PLUS, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
Tabletler oblong, çentiksiz, pembe renklidir.
Her bir film tablet, 80 mg valsartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
CARDOPAN PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olananjiyotensin II kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesineneden olur. CARDOPAN PLUS içindeki valsartan anjiyotensin IFnin etkisini önler. Sonuçolarak, kan damarları genişler ve kan basmcı düşürülür. Diüretikler, idrar atılımım artırarakvücuttaki tuz ve su miktarım düşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeyeve kontrol altına almaya yardımcı olur.
CARDOPAN PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı kalbin ve atardamarların iş yükünün artırır. Bu durum uzun süre devam ederse, beyin, kalpve böbrek damarlarını hasara uğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği
ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskinin artırır. Kan basıncınızı normal
değerlere düşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.
CARDOPAN PLUS'ın nasıl çalıştığı veya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili
sorularınız var ise, doktorunuza sorunuz.

2. CARDOPAN PLUS'ı kullanmadan ünce dikkat edilmesi gerekenlerCARDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Valsartana, hidroklorotiyazide veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere)sülfonamidlere karşı ya da CO-DIOVAN'ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangibirisine karşı aşın duyarlılığınız varsa (eğer hangisinin sizin için zararlı olduğukonusunda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz),
• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanalları harapolmuşsa (biliyer siroz) ve bu durum safranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa(kolestaz),
• Vücudunuz idrar üretemiyorsa (anüri), bununla ile birlikte şiddetli böbrek hastalığınızvarsa
• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.

CARDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Potasyum takviyeleri, potasyum tutucu ilaçlar, potasyum içeren yapay tuzlar veyapotasyum düzeylerim artıran öm. heparin gibi diğer ilaçlar kullanıyorsanız (doktorunuzkanınızdaki potasyum miktarım düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı duyabilir),
• Kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyi düşükse, (kas güçsüzlüğü, kasspazmları ve anormal kalp ritmi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
• Kanınızdaki sodyum düzeyi düşükse (yorgunluk, konfüzyon (kafa karışıklığı), kasseğirmesi, nöbet belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın),
• Kanınızdaki kalsiyum düzeyi yüksekse (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sıkişeme, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve seğirmesi belirtileri ile birlikte veya bu belirtilerolmaksızın),
• Kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlıkyaşadıysanız,
• Ciddi kalp hastalığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz. Başlangıç dozu içindoktorunuzun talimatına dikkatlice uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı dakontrol edebilir.
• Bir ADE inhibitörü (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) veya aliskiren(kan basıncım düşüren bir ilaç) ile tedavi ediliyorsanız,
• Böbrek arter damarınızda daralma şikayetiniz varsa,
• Size yakın zamanda yeni bir böbrek nakli yapıldıysa,
• Hiperaldosteronizm (Böbrek üstü bezlerinin aşm çalışmasından oluşan hastalık. Buhastalık sizde varsa CARDOPAN PLUS kullanımı önerilmemektedir.) hastalığınızvarsa,
• Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
• Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığınınbelirtileri olabilir, SLE; otoimmün bir hastalık olarak isimlendirilir) yaşadıysanız,.
• Diyabetiniz (yüksek kan şekeri) varsa,
• Kanınızdaki ürik asit, kolesterol ya da trigliserit düzeyileri yüksekse,

•

CARDOPAN PLUS ile aynı ilaç sınıfında (anjiyotensin II reseptör antagonistleri)olan, kan basıncım düşüren diğer ilaçların kullanımıyla aleıjik reaksiyon (yüzünüzdeve boğazınızda olmak üzere şişlik yaşadıysanız) yaşadıysanız ya da alerjiniz veyaastımınız varsa, Bu durumda, CARDOPAN PLUS kullanmayı kesiniz ve hemendoktorunuzu arayınız. Tekrar CARDOPAN PLUS kullanmamalısınız.
• Görme azalması veya gözde ağrı yaşıyorsanız. Bu belirtiler göz için basıncınınartmasıyla alakalı bir belirti olabilir ve CARDOPAN PLUS alimim takiben saatlerveya haftalar içinde ortaya çıkabilir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde, kalıcıgörme bozukluğuna yol açabilir
• CARDOPAN PLUS, derinizin güneşe karşı hassasiyetini artırabilir.
• Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (ya da hamile kalabileceğinizi) bunu doktorunuzasöyleyiniz. CARDOPAN PLUS, hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemektedir.Eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz CARDOPAN PLUS kullanmayınızçünkü eğer bu dönemde kullanırsanız bebeğinize ciddi zararlar verebilir (bkz.Hamilelik bölümü).

o


CARDOPAN PLUS'ı sadece tıbbi bir muayeneden sonra kullanabilirsiniz. CARDOPAN PLUS, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Doktorunuzun talimatlarım dikkatlice izleyiniz.Doktorunuzun talimatları bu kullanma talimatı içindeki genel bilgiden farklı olabilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDOPAN PLUS'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDOPAN PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.
Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız CARDOPAN PLUS kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir. Bunedenle, hamile olma olasılığınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız derhaldoktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında CARDOPAN PLUSkullanmanın potansiyel risklerini size anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemi süresince de CARDOPAN PLUS kullanmamanız önerilir. CARDOPAN PLUS bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızı azaltabilir.Emziriyorsanız doktorunuz tarafından önerilmedikçe CARDOPAN PLUS kullanımındansakınınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN PLUS da bazı hastalarda baş dönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç vemakine kullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda,CARDOPAN PLUS'm üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.
CARDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler
Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasa geçiniz.
CARDOPAN PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda ilaçlardan birisini bırakmanız gerekebilir:
• Lityum (bazı depresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç),
• Potasyum takviyeleri ya da potasyum içeren yapay tuzlar, potasyum tutucu idrarsöktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktanm periyodik olarakkontrol edebilir.)
• Diüretikler (idrar söktürücüler), kortikosteroidler (kortizal benzeri ilaçlar), laksatifler(kabızlık giderici ilaçlar) , karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibikanınızdaki potasyum miktanm azaltabilen ilaçlar,
• Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazıantipsikotikler (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar, düzensizkalp atışına neden olabilirler.
• Antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler (karbamazepin) gibi kanınızdakisodyum miktarım azaltabilen ilaçlar,
• Allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar,
• Vitamin D ve kalsiyum tuzlan,
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (metformin gibi oral ajanlar yada insülinler),
• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil), özellikle ADE inhibitörleri veyaaliskiren,
• Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncım artıran ilaçlar,
• Digoksin ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede kullanılanilaçlar),
• Diazoksid ya da beta blokörler gibi kandaki şeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,
• Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi için kullanılır),
• Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda olmayaniltihap giderici ilaçlar (NSAİl'ler) gibi ağn kesiciler,
• Artrit (eklem iltihabı) ilaçlan,
• Kas gevşetici ilaçlar (öm. tübakürarin),
• Antikolineıjik ajanlar (mide-barsak sistemi kramplan, idrar kesesi spazmı, astım, taşıttutması, kas spazmı, Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı ilaçlar gibi çeşitlihastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlar),
• Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve aynca virüslerin sebep olduğuhastalıklan tedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),
• Kolestiramin ve kolestipol (özellikle kanda yüksek düzeydeki lipidlerin tedavisindekullanılan reçineler),
• Rifamisin grubu (bazı antibiyotikler), Siklosporin (organ reddini önlemek için organnaklinde kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılanantiretroviral bir ilaç). Bu ilaçlar CARDOPAN PLUS'm etkisini artırabilir.
• Alkol, uyku ilaçlan ve anestezikler (hastalann ameliyata ya da diğer işlemlere alınmasıiçin kullanılan ilaçlar),
İyot kontrast maddeleri (görüntüleme yöntemi için kullanılan ajanlar),

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.


3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Sık sık yüksek kan basmcı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler.Birçok kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızı tamolarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanızı ve kendinizi iyihissetseniz bile doktorunuz ile randevularınıza devam etmenizi daha önemli kılar.
• Doktorunuzun açıklamalarım dikkatle uygulayınız.
• Önerilen dozu aşmayınız.
• CARDOPAN PLUS'ı ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızı doktorunuz sizesöyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da dahadüşük doz önerebilir.
• CARDOPAN PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadandozu değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. CARDOPAN PLUS'ı her günaynı saatte almak, ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
• İlacm istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerdedurumunuzu kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.
• CARDOPAN PLUS tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testlerinizyapılabilir. Bu testler sayesinde kanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyum veyamagnezyum gibi) elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşınınüzerindeyseniz, kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyumtakviyeleri alıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bukonuda tavsiyelerde bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CARDOPAN PLUS besinlerle birlikte ya da tek başma su ile birlikte alınabilir.
İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan alm

anız

önerilir.
CARDOPAN PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı (18 yaş altı):

CARDOPAN PLUS'ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. CARDOPAN PLUS'ın 18 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ya da üzeri):

65 yaş ya da üzerindeki kişiler de CARDOPAN PLUS kullanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif-orta şiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.
Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
Doktorunuz söylediği sürece CARDOPAN PLUS kullanmaya devam edin. CARDOPAN PLUS'ı ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz veyaeczacınıza danışınız.
Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CARDOPAN PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOPAN PLUS kullandıysanız:
Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma, normalin dışmda yorgunluk ya da güçsüzlük, kas krampları veya düzensiz kalp atışları yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

CARDOPAN PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CARDOPAN PLUS'ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız.
Eğer ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CARDOPAN PLUS ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:
CARDOPAN PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz taralından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CARDOPAN PLUS'ı kullanan hastalarda da herkeste olmamakla birlikte yan etkiler ortaya çıkabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygm : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygm olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Yaygm olmayan:
• Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşıaşın duyarlı olma durumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)
• Karıncalanma ya da hissizlik (parestezi semptomu olabilip)
• Görme bozuklukları
• Yorgunluk
• Öksürük
• Kas ağnsı
• Kulak çınlaması
• Baş dönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomu olabilir)

Çok seyrek:

• Baş dönmesi
• İshal (diyare)
• Eklem ağrısı

Bilinmiyor: .

• Nefes darlığı (kardiyojenik olmayan pulmoner ödem semptomu olabilir)
• Ani bilinç kaybı (senkop semptomu olabilir)
• İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek fonksiyonlarının bozulmasınınsemptomu olabilir)
• Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (nötropeni semptomuolabilir)
• Kas güçsüzlüğü, kas spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyum düzeyi azalmasının

t

semptomu olabilir)
^ • Yorgunluk,

zihin

karışıklığı (konfüzyon), kas titremesi, havale (konvülziyonlar)
(hiponatremi semptomu olabilir)
• Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (serum ürik asit ya da kreatinin ya da kanda ürenitrojeni artışı semptomu olabilir)
• Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (serum bilirubin artışı semptomu olabilir)
Aşağıdaki etkiler CARDOPAN PLUS ile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir; ilaç ya da diğer nedenlere bağlı olup olmadıkları saptanmamıştır:
Karın ağnsı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklem ağrısı ve sertliği (artrit), güçsüzlük (asteni), sırt ağnsı, göğüs ağnsı ve ateş ile birlikte balgamlı öksürük (bronşit yada akut bronşit), göğüs ağnsı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrası mide rahatsızlığı(dispepsi), nefes darlığı (dispne), ağız kuruluğu, burun kanaması (epistaksis), ereksiyonsağlanma ya da sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal ve kusma ile birlikte görülenmide ve barsak enfeksiyonu (gastroenterit), baş ağnsı, aşın terleme (hiperhidroz), deri^ 'duyarlılığında azalma (hipoestezi), grip (influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spazmı,
^ kas incinmesi, burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), burun mukozasının iltihabı
- (nazofarenjit), bulantı, boyun ağnsı, şişlik (ödem), el, ayak ve bileklerde şişlik (periferik
^ ? ödem), orta kulak iltihabı (otitis media), uvuzlarda ağnsı, çarpıntı, boğaz ağnsı
(faringolaringeal ağn), olağanüstü sık idrara çıkma durumu (pollakiüri), ateş (pireksi), yanak/almda baskı hissi (sinüzit), sinüs tıkanıklığı, sersemlik (somnolans), hızlı kalp atışı(taşikardi), üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundankaynaklanan baş dönmesi duygusu (vertigo), viral enfeksiyonlar, görme bozukluğu.CARDOPAN PLUS ile gözlenmemekle birlikte aşağıdaki muhtemelen ciddi istenmeyenetkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

Valsartan

Yaygın olmayan:

• Kami ağnsı
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi dönme duygusu (vertigo)

Bilinmiyor:

• Kanda hemoglobin ve kırmızı kan hücresi azalması (şiddetli olgularda anemiye yolaçabilir) sıra dışı kanama ya da berelenme (trombositopeni),
• Döküntü, kaşıntı ile birlikte ateş, eklem ağnsı, lenf nodüllerinde şişlik ve/veya gripbenzeri semptomlar (serum hastalığı dahil olmak üzere diğer hipersensitivite/aleıjireaksiyonları),
• Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serum potasyum düzeyi artışı)
• Mor-kırmızı noktalar, ateş, kaşıntı (vaskülit)
• Karaciğer enzimleri değerlerinde yükselme,
• Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişlik, nefes ve yutmagüçlüğü (anjiyoödem) ile birlikte aleıjik reaksiyonlar
• Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),
• İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)
• Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

A* ÇALıŞMA ILACıYLA NEDENSEL ILIŞKISINDEN BAĞıMSıZ OLARAK HIPERTANSIF HASTALARDAklinik


çalışmalar sırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağnsı, ishal, baş dönmesi, baş ağnsı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.
Hidroklorotiyazid
Çok yaygın:
• Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı (hiperlipidemi)
Yaygın:
• Kanda magnezyum düzeyi azalması (hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı(hiperürisemi)
• Baş dönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon)
• İştah azalması, hafif bulantı, kusma,
• Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)
v ' • Ereksiyon sağlanamaması ya da sürdürülememesi (empotans)
C* * Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).
^ ' Seyrek:
• Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
• Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağnsı gibi gastrointestinal bozukluklar, sık idraraçıkma, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve titremesi (hiperkalsemi belirtisi olabilir), kan veidrarda şeker düzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),
• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanma ya da hissizlik(parestezi),
• Görme bozulduğu,
• Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı (aritmi belirtisi olabilir)
• Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal
• Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
• Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sanlık),
Çok seyrek:
• Ateş, boğaz ağnsı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağnsı yada ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon
(pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),
• Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı (hipersensitivite reaksiyonu belirtisi olabilir)
• KonfÜzyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlı soluk alma (hipokloremik alkalozbelirtisi olabilir),
• Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
• Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir),yüzdedöküntü, eklem ağrısı, kas bozukluğu, ateş (Sistemik Lupus Eritematozus belirtisiolabilir),

Bilinmiyor:

• Gözde yüksek basmç nedeniyle görme kaybı ya da gözde ağrı (akut dar açılı glokom),
• Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma, ateş (ToksikEpidermal Nekroliz, eritema multiforme belirtileri olabilir)
• Kas spazmı
• İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezliği belirtisi),

c


• Ateş (pireksi), güçsüzlük (asteni)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CARDOPAN PLUS'ın saklanması

CARDOPAN PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 0C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOPANPLUSi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDOPAN PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstinye - İstanbul

Üretim yeri :

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı............tarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Cardopan Plus 80/12,5mg Film Tablet

Etken Maddesi: Valsartan,hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.