Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ornisid Film Tablet Kullanma Talimatı

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Ornidazol

KULLANMA TALİMATI

ORNİSİD Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

•

Etkin madde:


Omidazol
Her film kaplı tablet 250 mg omidazol içermektedir.
•

Yardımcı maddefler):

Mikrokristalin selüloz, nişasta, metilhidroksietil selüloz,hidroksipropil metil selüloz, magnezyum stearat, talk, titandioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşük doz kullanmayınız. ¦Bu Kullanma Talimatında:


1.

ORNİSİD nedir ve ne için kullanılır?


2ORNİSİDkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ORNİSİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

ORNİSİD'in saklanması


Başhklan yer almaktadır.

1. ORNİSİD nedir ve ne için kullanılır?

ORNtSİD, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve
antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.
ORNİSİD tabletlerin her biri 250 mg omidazol içermektedir.
ORNİSİD, 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
ORNİSİD, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;
• Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner (üreme ve idraryollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
• Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nın neden olduğu birenfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kaimbağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal(bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmaküzere, amebiasis'in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.
• Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyonçeşididir)
2. ORNİSİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerORNİSİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
- Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsakullanmayınız.
ORNİSİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
- Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatlikullanınız.
- Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
ORNİSİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
ORNİSİD yemeklerden sonra, tok kanuna kullanılmalıdır.
Omidazol kullanılırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır. Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİSİD, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ORNİSİD, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.
Araç ve makine kullanımı
ORNİSİD alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozukluklan, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklananbaş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makinekullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.
ORNİSİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ORNİSİD içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ORNİSİD aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Kumarin tipi oral antikoagillanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagtllanm dozu budoğrultuda ayarlanmalıdır.
• Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ilebirlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ORNİSİD nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
ORNİSİD, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.
Ne sıklıkta ve kaç tablet ORNİSİD kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.
Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.
• Uygulama yolu ve metodu:
ORNİSİD, sadece ağızdan kullanım içindir.
• Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı: ORNİSİD'in doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer ORNİSİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ORNİSİD kullandıysanız:

ORNİSİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ORNİSİD'i kullanmayı unutursanız
Doktorunuz ORNİSİD ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışmda kesmeyiniz.
Bacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ORNİSİD ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaçlar gibi ORNİSİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatsızlıkları
- Baş ağrısı
- Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar, sarılık
Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezisinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyontestleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.
Bunlar ORNİSİD 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ORNİSİD'in saklanması

ORNtSİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altmda oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORNİSİD 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ORNİSİD'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4 34467
Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL Tel: 0212 366 84 00Faks: 0212 276 20 20

Üretimyeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ornisid Film Tablet

Etken Maddesi: Ornidazol

Atc Kodu: P01AB03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ornisid Film Tablet-KUB
 • Ornisid Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ornisid 250 Mg 20 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.