Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ben-gay Pomad Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Salsilik Asit Türevleri

KULLANMA TALİMATI

BENGAY Pomad

Haricen cilt üzerine sürülerek kullanılır.

•

Etkin maddeler:

Metil salisilat, mentol.
BENGAY, etkin madde olarak %15 metil salisilat ve %10 mentol içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Hystrene (%45 stearik asit), gliserol monostearat, susuz lanolin,tween 85 (polisorbat 85), span 65 (sorbitan tristearat), trietanolamin, su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip, bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de BENGAY'dan en iyi sonuçlanalabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, haç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. BENGAY nedir ve ne için kullanılır?


2. BENGAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BENGAY nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

BENGAY'm saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BENGAY nedir ve ne için kullanılır?

• BENGAY beyaz, yağsız pomad formunda üretilmekte ve 50 g'lık tüpler halindepiyasaya sunulmaktadır.
• BENGAY'daki etkin maddelerden biri olan metil salisilat, salisilik asit türevleri adıverilen bir ilaç grubuna aittir. Ağn kesici (analjezik) ve iltihap giderici(antienflamatuar) özelliklere sahiptir.
Diğer etkin madde olan mentol ise, nane esansından elde edilen doğal bir bileşiktir. Yerel olarak kullanıldığında derideki damarları genişletir ve serinlik hissi verir.
BENGAY aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağn kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir:
- Kireçlenme(osteoartrit), eklem iltihaplanması (romatoid artrit), eklem çevresindekidokularda iltihaplanma (periartrit), eklem bölgesinde ağrılı şişlikler (bursit),tendon iltihabı (tendinit) ve tendon kılıfı iltihabı (tenosinevit) gibi romatizmalhastalıklar,
- Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,
- Ağn, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemihastalıktan.
• BENGAY haricen kullanılan bir ağn kesici ve iltihap gidericidir. Ağnlı bölgelere uygulandığında bu bölgelerdeki damarlan genişleterek serinlik hissi verir ve ağnyıazaltır. Sinir ve kaslann gevşemesini sağlar.

2. BENGAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BENGAY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
- Metil salisilat, mentol veya BENGAY'ın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birinekarşı aleıjik (aşın duyarlı) iseniz,
- Cildinizde açık yara varsa veya tahriş olmuş ise, bu bölgeler üzerinde kullanmayınız.

BENGAY'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- BENGAY sadece haricen uygulanmak içindir.
- Sıcak su torbası veya bandaj ile birlikte kullanmayınız.
- Çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde viral grip veya suçiçeği semptomlarında nadirolarak görülebilen fakat ciddi bir hastalık olan Reye Sendromlu hastalarda,
- Gözlere ve ağız içi gibi ince bir tabaka (müköz membran) ile kaplı diğer bölgeleredeğdirmemeye dikkat ediniz ve tahriş olmuş deriden uzak tutunuz.
- Ciltte önemli tahriş oluştuğu takdirde tedaviyi kesiniz.
- Ağn 10 günden fazla devam eder veya iyileşmezse hemen bir doktora başvurunuz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BENGAY'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Geçerli değil.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


BENGAY hamilelik sırasında yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız


BENGAY, emzirme döneminde yarar-risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanımı
Topikal uygulanan BENGAY'ın araç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
BENGAY'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
BENGAY, susuz lanolin içermesinden dolayı yerel cilt reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Asetilsalisilik asitle beraber kullanıldığında salisilat zehirlenmesi görülebilir.
Varfarin gibi kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasının sağlayıcı (antikoagülan) ilaç kullanan hastalarda, BENGAY'ın salisilat içermesinden dolayı olası bir kanama görülebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BENGAY nasıl kullanılır?

Erişkinler:


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
BENGAY'ı ağrılı bölgeye günde 2-3 defa uygulanmalıdır.
Aşın kullanımdan kaçınınız.
Uygulama yolu ve metodu:
BENGAY haricen kullanım içindir. İnce bir tabaka halinde ağnlı bölgeyi kapatacak şekilde yeteri kadar sürülür ve tamamen emilene kadar yavaşça oğuşturulur.
Her uygulamada, bir önceki uygulama alanını iyice temizleyiniz.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullamm: 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşklarda kullamm: Özel bir kullanımı yoktur.
Özel kullamm durumlan:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/karaciğer yetmezliğinde özel bir kullamm durumu yoktur.

Eğer BENGAY'ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BENGAY kullandıysanız:
BENGAY'ın aşın kullanımı salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulması durumunda doktora danışınız.

BENGAY'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BENGAY kullanmayı unutursanız:
Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, aklınıza geldiğinde bir sonraki uygulama zamanına uzun süre var ise, uygulayınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise uygulamayınız veolağan zamanlannda uygulamaya devam ediniz. Unuttuğunuz uygulamayı telafi etmek için,her zaman olduğundan daha fazla miktarda pomat kullanmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, BENGAY'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste ortaya çıkmaz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: El, ayak, bilek, yüz ve dudakların şişmesiya da ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (Anjioödem)Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çokseyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil)
Bunlar BENGAY 'ın hafif yan etkileridir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok Seyrek:

Anjioödem, nefes darlığı (aşm hassasiyete bağlı), uygulama bölgesi reaksiyonları (içi su toplamış kabarcık, yanma, kızarıklık, tahriş, ağrı, uyuşma, kaşıntı ve döküntü dahil),baş dönmesi, sersemlik, uyku hali, solunumda yavaşlama (bradipne) ve komagibi santral sinirsistemi depresyonu semptomları, bulantı, kusma, karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. BENGAY'ın saklanması

BENGAY'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BENGAY'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BENGAY'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ertürk Sokak, Keçeli Plaza, No. 13 Kavacık-lstanbul
Tel : (0216) 538 20 00
Faks : (0216) 538 23 99

Üretici:


PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. No. 145 34010 Topkapı/istanbul
Reçetesiz satılır.

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ben-gay Pomad

Etken Maddesi: Metil Salisilat+mentol

Atc Kodu: M02AC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ben-gay Pomad Kullanma Talimatı
 • Ben-gay Pomad Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.