Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bioflex %5 Dekstroz Ringer Laktat Enjektabl Solüsyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:um

klorür, 3.1 gram sodyum laktat, 0.3 gram potasyum klorür ve 0.2 gram kalsiyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU 'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BİOFLEKS %S DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU, vücudun
temel yapı taşlan olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU 500 ve 1000
mililitrelik Biofleks torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU vücudun
susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun ol

uşmasını


önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun eneıji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşın tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda aleıjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hıntılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Eğer,
- Sodyum laktata karşı aşın duyarlılığınız varsa
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU 'nu kullanmayınız.
Aynca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:
- Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda
- Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu
- Vücutta yaygm şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durundan
- Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları
- Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrann çok az olması ya da hiç olmaması)
- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği
- İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar
(şiddetli metabolik asidoz)
- Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik
asidoz)
- Dijital tedavisi altındaysanız
Seftnakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa
- Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon
- Solunum hastalığı, solunum yetmezliği
- Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem)
- Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği

-D

vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle)
- Böbreklerde taş
- Gebelik tansiyonu
- Vücutta sodyumun aşın birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar
- Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar ; doktorunuz size BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.
Doktorunuz BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.
Ayrıca, doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuzu ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.
Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,
- Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek
- Bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek
- Yalnızca torba ve kapaklan sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak
- Damar içi uygulama sırasında damar dışma kaçmamasına özen gösterecektir.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkile

şimi

yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜS YONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜS YONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her 100 mİ'sinde 0.3 gr (1 mİ'de ise 3 mg) sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.
Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:
- Amino kaproik asit
- Amfoterisin B
- Kortizon asetat
- Dietilstilbestrol

- Etamivan

- Etil alkol
- Fosfat ve karbonat solüsyonları
- Oksitetrasiklin
- Thiopental sodyum
- Versenat di sodyum
- Seftriakson
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazılan:
- Tetrasiklin
- Ampisilin sodyum
- Minosiklin
- Doksisiklin
Ayrıca, BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate

alınmalı

dır.
- Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)
- Tek başıma ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin n reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
- Dijitalis grubundan kalp ilaçlan (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).
- Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)
- Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklannda emilimleri azalır).
- Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımlan artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).
- Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımlan azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).
BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uyg

ulanmaunmadıkçtal

imatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamardamarlanmza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzlan böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU kullandıysanız:

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:
— Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşın yüklenmesi '
- Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)
- Kaslarda zayıflık
- Hareket edememe / felç durumu (paralizi)
- Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
- Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
• Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)
- Bilinçte bulanıklık
— Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):
- İştahta azalma (anoreksi)
- Bulantı
- Kusma
- Kabızlık
- Karın ağrısı
- Kolay uyanlabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozukluklan çok miktarda su içme (polidipsi)
- Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
- böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
- Böbrek taşlan
- Koma (bilinç kaybı durumu)
- Ağızda tebeşirimsi tad
- Yüz ve boyunda kızarma
- Derideki kan damarlarında genişleme
— Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):
- Mizaçta değişiklikler
- Yorgunluk
- Solukta kesilme
- Kaslarda sertleşme
- Kaslarda seyirme
- Kaslarda kasılmalar
Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu

kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU herkeste görülmemesine rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafilaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşın duyarlılık (aleıjik) reaksiyonlarının işareti olabilir.
- Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)
- Deride döküntü
- Deride kızarıklık (eritem)
- Kaşmtı (pruritus)
Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital veya yüzde ödem) Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.
Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.
Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1 'inden fazla görülen)
- Burun tıkanıklığı
- Öksürük
- Aksırık
- Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)
- Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)
Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):
- Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)
- Kalbin durması
Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1 'inden az görülen fakat her 100 hastanın 1 'inden fazla görülen)
- Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)
- Göğüs ağrısı
- Kalp atışının hızlanması (taşikardi)
- Kalp atışının hızlanması (bradikardi)
- Endişe durumu
Yaygm olmayan yan etkiler (her 100 hastanın 1 'inden az görülen fakat her 1000 hastanın 1'inden fazla görülen)
- Kasılmalar Diğer
- Panik atak
Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:
- Ateş
- İnfÜzyon alanında enfeksiyon
- Lokal acı veya reaksiyon (İnfÜzyon alanında kızarıklık veya şişme)
- Solüsyonun verildiği damarda (filebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damar yolunda kızarıklık, acı,veya yanma ve şişmeye neden olabilir.
- Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöz tromboz) oluşması.
- İnfÜzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması (ekstravazasyon). Bu dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.
- Kan damarlarında sıvı fazlası (kan oranındaki aşın yükselme)
İnfuzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanma talimatım okumalısınız.
Lütfen listelenmiş veya listelenmemiş bir yan etki fark ederseniz

doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, İnfÜzyon durdurulmalıdır.

5. BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nun saklanması

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saldayımz.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİOFLEKS %5 DEKSTROZ RİNGER LAKTAT ENJEKTABL SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Akbaba köyü Fener Cad. No:52 34820 Beykoz / İSTANBUL Tel: (0216) 320 45 50 (Pbx)
Fax: (0216) 320 41 45
Bu kullanma talimatı..................tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İCtNDİR.


Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Kullanma Talimatı

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbadaki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığım ve sızıntı olup olmadığım kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığım sıkarak kontrol ediniz.
4. Torba içindeki çözeltinin berraklığım ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1. Torbayı asınız.
2. Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3. Uygulama setinin spaykım, uygulama ucuna sıkıca hatırınız. Çözeltinin set içinden geçirilerek hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

mgmüB'^'*9sr~pqf£?mt-WT^

' • • r ,r, ^
* ' ?

*

r ¦ -

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. ilaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır (potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın uygulama çıkışma, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır).
Dikkat: içine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.
Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişme hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
5. Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

11

İlaç Bilgileri

Bioflex %5 Dekstroz Ringer Laktat Enjektabl Solüsyon

Etken Maddesi: Dekstroz + Sodyum Klorur

Atc Kodu: B05BB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.