Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fastjel %2.5 Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » KetoprofenTopikal

KULLANMA TALİMATI FASTJEL %2.5 jel Cilt üzerine sürülerek uygulanır.

•

Etkin madde :

1 g jel'de 25 mg ketoprofen bulunmaktadır.
•

Yardımcı madde(ler):

Karbomer 940, trietanolamin, lavanta ve neroli esansları, etil alkol,
saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATI'nı dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza ve eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. FASTJEL nedir ve ne için kullanılır?


2. FASTJEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FASTJEL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FASTJEL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FASTJEL nedir ve ne için kullanılır?

FASTJEL, steroid olmayan antiinflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlar kategorisine dahildir. Cilt üzerine (topikal) kullanım için jel formundadır.
FASTJEL, 50 g jel içeren ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.
Burkulma, incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar (küçük eklemlerde doku yıkımı yapan kronik eklem hastalığı), hafif şiddetteki eklem iltihapları (artritler), yüzeyel tendon iltihapları (tendinitler), şiddetli bel ağrısı (lombalji), spor yaralanmaları gibi travmatik veya romatizmal kaynaklı kas ve iskelet sisteminde ağrı ve ödeme neden olan durumların belirtilerinin tedavisinde, skleroterapi (varislerin tedavi edilmesi için kullanılan bir yöntem) sonrasındaki damar iltihaplarının tedavisinde kullanılır.

2. FASTJEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FASTJEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
■ FASTJEL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ( allerjiniz varsa, geçmişte bu veya benzeri maddelerden herhangi biri ile kaşıntı ve/veya kızarıklık gibi deri belirtileriniz oluştuysa),
■ Tedavi edilecek bölgede egzama ya da akne gibi cilt bozuklukları varsa ya da enfekte deri ya da açık yaralara FASTJEL uygulamayınız.
■ Diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerji geçmişiniz varsa,
■ Ketoprofen, fenofibrat, tioprofenik asit, asetilsalisilik asit, UV koruyucu içeren kremler ya da parfümlere karşı alerji geçmişiniz varsa,
■ Oktosirilen içeren ürünler ile (Oktosirilen, fotodegredasyonu (ışıkta bozunma) önlemek için, şampuan, tıraş losyonu, duş ve banyo jelleri, cilt kremleri, rujlar, yaşlanma karşıtı kremler, makyaj temizleyiciler, saç spreyleri gibi bazı hijyen ve kozmetik ürünlerinin içinde bulunan yardımcı maddelerden biridir.) bu ilacı aynı zamanda kullanmanız sonrasında, kutanöz reaksiyonlar dahil herhangi bir deri reaksiyonu geçirdiyseniz FASTJEL kullanmayı hemen bırakınız.

Tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki iki hafta süresince tedavi edilen bölgeyi güneş ışığına (bulutlu günlerde bile) ya da solaryum UV ışınlarına maruz bırakmayınız.

FASTJEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

■ FASTJEL uygulanan bölgenin güneşe (bulutlu günlerde dahi) ya da UV ışınlarına maruz kalması potensiyel olarak ciddi kutanöz (deri ile ilgili) reaksiyonlara (fotosensitizasyon) sebep olabilir. Bu sebeple,
- Tedavi edilen bölgeyi, tedavi süresince ve tedavinin bitiminden sonraki 2 hafta süresince, fotosensitizasyon riskini önlemek için kapatarak koruyunuz.
- FASTJEL'in her kullanımından sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
Eğer ciltte herhangi bir reaksiyon gelişirse, tedaviyi hemen bırakınız.
Kalp, karaciğer ya da böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa,
Topikal (deri üzerine uygulanan) ürünlerin özellikle uzun süreli kullanımı, aşırı duyarlılık ve astım gibi sistemik yan etkilere sebep olabilir.
Eğer ciltte döküntü oluşursa, tedaviye ara veriniz ve doktorunuza bildiriniz.
Hava aldırmayan pansumanlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
Şiddetli böbrek yetersizliğiniz var ise, dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FASTJEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FASTJEL'i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FASTJEL'i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanımı üzerine bilinen hiç bir etkisi yoktur.

FASTJEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FASTJEL etil alkol içerir, ancak kullanım yolu nedeniyle bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deri üzerine uygulama sonrasında ilacın kandaki konsantrasyonu düşük olduğundan FASTJEL'in diğer ilaçlarla etkileşim ihtimali zayıftır. Ancak, kumarin tedavisi alıyorsanız, aynı zamanda FASTJEL de kullanıyorsanız, yakın takip gerekebilir, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FASTJEL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuza danışmadan tavsiye edilen dozu aşmayınız.
Ağrılı bölgedeki cilt üzerine ince bir tabaka halinde ve emilimine yardım etmek için hafifçe sürünüz.
Günde 1-3 kez kullanınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

Cilt üzerine sürülerek uygulanır, yutmayınız.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

FASTJEL için yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer FASTJEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FASTJEL kullandıysanız:

Deri üzerine uygulama sebebiyle doz aşımı ihtimali zayıftır. Kazayla yutulması halinde, yutulan miktara bağlı olarak sistemik yan etkilere yol açabilir. Böyle bir durumda doktorunuz ile konuşunuz.

FASTJEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

.

FASTJEL'i kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda FASTJEL'i uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


FASTJEL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler:

FASTJEL'i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FASTJEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Büllöz ya da ciltte yayılan ya da yaygın olabilen fliktenül egzama (içi su dolu kabarcıklarla seyreden bir çeşit deri lezyonu(yara)) gibi daha ciddi reaksiyon vakaları seyrek olarak görülmüştür.
Yan etkiler organ ve sistem sınıflarına göre ve görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın (%10 veya üzerinde); yaygın (%1 ila %10 arasında), yaygın olmayan (%0.1 ila %1 arasında), seyrek (%0.01 ila %0.1 arasında), çok seyrek (%0.01'in altında), bilinmiyor.
Yaygın olmayan: Eritem (kızarıklık), kaşıntı, egzama (bir çeşit deri lezyonu)
Seyrek: Güneş ışığına maruz kalma durumunda şiddetli cilt reaksiyonları, alerjik cilt reaksiyonları, büllöz dermatit (ciltte sıvı dolu kabarık oluşumların gözlendiği cilt reaksiyonları), ürtiker (kurdeşen)
Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar (olası solunum güçlüğü: ağız, yüz, dil ve boğazda şişme; hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da vücudun göğüs bölgesinde sıkışma hissi (astım)), aşırı duyarlılık reaksiyonları (genel cilt döküntüsü), peptik ülser, gastrointestinal kanama (mide ya da bağırsakta yara, kanama), ishal, kontakt dermatit (temasa bağlı cilt reaksiyonu), yanma hissi, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme), şiddetli böbrek bozukluğu ya da yetmezliği.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FASTJEL'in saklanması

FASTJEL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FASTJEL'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, FASTJEL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

UFSA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12 (34010)
Topkapı / İSTANBUL

Üretim yeri:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi,
3 - Floransa - İTALYA

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır. (gün ay ve yıl)


İlaç Bilgileri

Fastjel %2.5 Jel

Etken Maddesi: Ketoprofen

Atc Kodu: M02AA10

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fastjel %2.5 Jel Kullanma Talimatı
 • Fastjel %2.5 Jel Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Fastjel %2,5 50 Gr Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.