Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Osmolak 667 Mg/ml Solüsyon (farmamag A.ş.) Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Kabızlık İlaçları » Kabızlık Tedavisi İçin İlaçlar » Osmotik Etkili İlaçlar » Laktuloz

KULLANMA TALİMATI

OSMOLAK® 667 mg/ml solüsyon Ağızdan almır.

Etkin madde:1000 mİ sulu çözeltide 667 gram laktüloz

Yardımcı maddeler;OSMOLAK® hiçbir yardımcı madde içermemektedir, ancak, üretiminde ortaya çıkan küçük miktarlarda şekerler (öm. laktoz, galaktoz, epilaktoz, fruktoz) içerebilir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. OSMOLAK? nedir ve ne için kullanılır?


2. OSMOLAK® 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OSMOLAK® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OSMOLAK® 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. OSMOLAK® nedir ve ne için kullanılır?

OSMOLAK®, ağız yolundan kullanılan kıvamlı, kahverengimsi-san renkli bir solüsyondur. Cam şişelerde, ölçek kabı ile birlikte sunulmaktadır.
Osmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir ve aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:
• Kabızlıkta: kaim bağırsakların normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak
• Gaita (dışkı) kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)
• Portal sistemik ensefalopati (PSE): Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

2. OSMOLAK®'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OSMOLAK®'ı aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ
• Eğer içerisindeki etkin maddeye (laktüloz) veya herhangi bir bileşimine karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa) OSMOLAK®'ı kullanmayınız.
• Galaktozemi (galaktozu metabolize eden enzimin doğuştan eksik olması durumu) durumunda
• Barsak tıkanıklığı durumunda

OSMOLAK®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra istenilen etki görülmez ise, doktorunuza danışmalısmız.
Eğer laktozu tolere edememe durumunuz varsa, bunu doktorunuza bildirerek ürünün içerdiği laktoz miktarının dikkate alınmasını sağlamalısınız (bkz.

'OSMOLAK®'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler')

Kabızlık için kullanılan normal dozlar diyabetikler için bir problem oluşturmamaktadır. Ancak karaciğer koması ve koma Öncesinde kullanılan dozlar genellikle daha fazla olduğu için bu durum özellikle diyabet hastalarında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle eğer diyabetikseniz bunu doktorunuza bildiriniz.
Laksatif preparatlarm çocuklarda kullanımı sadece, kesinlikle gerekli olduğunda ve ancak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.
OSMOLAK® oral çözelti ile tedavi sırasında dışkı kontrolünün bozulabileceği dikkate alınmalıdır. Küçük çocuklar için çocuk bezi kullanımı gibi önlemler alınması gerekli olabilir.
Bu ürün laktoz, galaktoz ve küçük miktarlarda firuktoz içerir. Bu nedenle, galaktoz veya fruktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSMOLAK®'m yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

OSMOLAK® tercihen sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Laktülozun hamile kadınlardaki etkisi İhmal edilebilir düzeyde olduğundan, hamilelik döneminde fetusa herhangi bir etkisi olması beklenmez.
Hamile kadınlardan elde edilen çok miktarda veri laktülozun fetüs veya yenidoğan üzerinde toksik bir etkisi olmadığım göstermektedir.
OSMOLAK®, hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Laktülozun emziren kadınlardaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, emzirilen yenidoğana/bebeğe herhangi bir etkisi olması beklenmez.
OSMOLAK®, emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

OSMOLAK®'m araç ve makine kulla

nm

a yeteneği üzerine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç yoktur.

OSMOLAK* 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OSMOLAK®, laktoz içerir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri ve özellikle de laktozu tolere edemediğinizi söylediyse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OSMOLAK® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

OSMOLAK®'ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacımza danışınız.
OSMOLAK®'ı seyrelterek ya da seyreltmeden kullanabilirsiniz. Hemen yutulmalı ve ağızda bekletilmemelidir.
Doktorunuz, alacağınız dozu ilaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.
Tedavi sırasında, günlük olarak yeterli miktarda (1,5-2 litre, 6-8 su bardağı) sıvı içilmesi önerilir.

Kabızlıkta veya gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasının istendiği durumlarda dozuygulaması:


OSMOLAK® günlük tek doz olarak ya da iki doza bölünerek alınabilir. Doktorunuz size hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.
Kullanılacak miktar, şişeyle birlikte verilen ölçek ile belirlenmelidir.
Ürünü kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra, doktorunuz tedaviye cevabınıza göre dozunuzu ayarlayabilir. Tedavinin etkisinin görülmesi için birkaç gün (2-3 gün) geçmesi gerekebilir.

Günlük Başlangıç Dozu

Günlük İdame Dozu

Erişkinler ve ergenler

15 mİ-45 mİ
15 mİ - 30 mİ

Çocuklar (7-14 yaş arası)

15 mİ
10 mİ - 15 mİ

Çocuklar (1-6 yaş arası)

5 mİ - 10 mİ
5 mİ - 10 mİ

1 yaşın altındaki bebeklerde

5 mİ'ye kadar
5 mİ'ye kadar

Karaciğer koması ve koma öncesi tedavide (yalnızca erişkinler için) doz uygulaması:

Başlangıç dozu: Günde 3-4 defa 30-45 mİ
Sonrasında bu doz, doktorunuz tarafından günde 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayabilecek şekilde ayarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• OSMOLAK® yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.
• Günlük tek doz reçete edildiğinde, doz düzenli olarak günün aynı saatinde (örn.
kahvaltısı sırasında) alınmalıdır.

Değişik yaş grupları;

• Çocuklarda kullanımı;

OSMOLAK®'m değişik yaş grubundaki çocuklarda kullanım dozuna ilişkin bilgileri yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Laksatif preparatların çocuklarda kullanımı sadece, kesinlikle gerekli olduğunda ve ancak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır,

• Yaşlılarda kullanımı:

Bu grup hastalarda dozun özel olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Özel kullammı yoktur.

Eğer OSMOLAK® 'ırt etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OSMOLAK® kullandıysanız:

OSMOL AK® 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer çok yüksek doz alırsanız, ishal ve karın ağrısı yaşayabilirsiniz.
Bu durumda, belirtilerin gerilemesi için tedavi durdurulmalı ya da doz yeterli derecede azaltılmalıdır,
Diyareye bağlı yoğun sıvı kaybı (dehidrasyon) durumunda ya da kusma görülmesi halinde, tedavi gerekebilir. Bu durumlarda lütfen doktorunuza danışınız,

OSMOLAK®'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OSMOLAK®'m içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Tedavinin ilk birkaç gününde gaza bağlı şişkinlik (bu etki normalde tedavi sırasında bir iki gün içerisinde kaybolur),
• Önerilenden yüksek dozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal (bu durumda doz, önerilen doza azaltılmalıdır, bkz.

'Kullanmanız gerekenden daha fazla OSMOLAK® kullandıysanız'),

• Bulantı ve kusma,
• Uzun sürelerle yüksek dozlarda (normalde sadece portal sistemik ensefalopati (PSE) için kullanılır) kullanırsanız, ishale bağlı olarak görülen elektrolit dengesizliği (kanınızda yeterli düzeyde elektrolit olmaması)
Bunlar OSMOLAK®'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OSMOLAK®'ın saklanması

OSMOLAK® 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra OSMOLAK® 'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


^ Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah Osmangazi Cad. No; 156 Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Farmamag A.Ş.
Bağlariçi Cad. No : 14 34325 Avcılar / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı..................tarihinde onaylanmıştır.


7/7

İlaç Bilgileri

Osmolak 667 Mg/ml Solüsyon (farmamag A.ş.)

Etken Maddesi: Laktüloz

Atc Kodu: A06AD11

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.