Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ferrum Hausmann I.M. Ampul Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (parenteral) » Şekerli Demir Oksit

KULLANMA TALİMATI

FERRUM HAUSMANN I.M. ampul

Kas içine derin enjeksiyon yapılarak uygulanır.

•Etkin madde

: Bir ampul 100 mg elementer demir'e eşdeğer demir III hidroksit polimaltoz kompleksi içerir.

•Yardıma madde

: Enjeksiyonluk su .

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:


/.FERRUM HAUSMANN LM, nedir ve ne için kullanılır?


2.FERR UM HA USMANN LM, yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FERRUM HAUSMANNLM, nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FERRUM HAUSMANN LM. *nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FERRUM HAUSMANN I.M. nedir ve ne için kullanılır?

FERRUM HAUSMANN I.M., 5 adet 2 ml'lik ampul içeren kutularda sunulur.
FERRUM HAUSMANN LM. etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir.
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisinde ve bu tür anemilerden korunmada; hızlı ve etkin yerine koyma tedavisinde ve özellikle aşağıdaki durumlar mevcutsa kullanılır:
• Ciddi demir eksikliğinde (öm. kanamadan sonra)
• Mide - barsak sisteminden demir emiliminin bozulduğu hallerde
• Ağızdan alman demir ilaçlanna dayanılamayan durumlarda
• Tedaviye dirençli demir eksikliklerinde

2.FERRUM HAUSMANN I.M.'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERRUM HAUSMANN I.M.'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa Demire karşı

aşın

duyarlılılığınız varsa
Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
Talasemi hastalığınız varsa
İlerleyici kronik eklem iltihabınız varsa
Alkol bağımlılığımz varsa
Kontrol edilemeyen paratiroid hormon yüksekliğiniz varsa Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığımz varsa Gebeliğin ilk 3 ayında iseniz Bronşiyal astım hastalığınız varsa Damar içi kullanmayınız.

FERRUM HAUSMANN I.M.'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer alerjik durumunuz varsa (Özellikle düşük demir bağlama kapasitesi ve/veya folik asit eksikliği olan bronşial astımh hastalar, aleıjik veya anaflaktik reaksiyon riski taşırlar.)
• Parenteral demir kullammı bakteriyel veya viral hastalıklan olumsuz yönde etkileyebileceğinden Ferrum, artmış ferritin değerleri olan akut veya kronik hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekir.
“Bu uyan, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.”

FERRUM HAUSMANN I.M.'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FERRUM HAUSMANN LM.hamilelikte demir desteği olarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Demir anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

FERRUM HAUSMANN I.M.'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler haklunda önemli bilgiler

İçerikte bulunan yardımcı madde için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağızdan alınan demir ilaçlan ile birlikte kullanmayınız.
Bazı tansiyon düşürücü ilaçlar (örn: Enalapril) kas yoluyla uygulanan demir preparatlarmm sistemik etkilerini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FERRUM HAUSMANN LM. nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler için günlük doz 1 ampüldür. (2 mİ, 100 mg).
Günlük maksimum doz 2 ampüldür. (4 mİ, 200 mg)
Tedavi süresi hemoglobin düzeylerinin izlenmesiyle hekim tarafından belirlenir. Hemoglobin normal sınırlara yükseldikten sonra demir depolannm dolması açısından tedaviye hekim tarafından gerekli görüldüğü sürece devam edilir.
Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda varolan hastalığınızın tedavisi yanm kalmış olacak ve yeterli iyileşme gerçekleşmeyecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

FERRUM HAUSMANN I.M. sadece kas içine ve derin olarak uygulanır.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda yaşa ve kiloya göre daha düşük dozlar önerilir.
Günlük maksimum dozlar:
5 kg'a kadar çocuklar : 0.5 mİ (1/4 ampul, 25 mg elementer demir)
5-10 kg arası çocuklar : 1.0 mİ (1/2 ampul,50 mg elementer demir)

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirlenmiş doz uygulanır.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yukanda belirtilen dozlar kullanılabilir. Ciddi kai'aciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer FERRUM HAUSMANN I.M. 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FERRUM HAUSMANN I.M. kullandıysanız:

FERRUM HAUSMANN I.M., doktor gözetimi altında enjekte edilmektedir, bu nedenle kullanılması gerekenden fazla dozun verilmesi mümkün değildir. Ancak, yine de bazı ciddi beklenmeyen etkiler oluşursa derhal doktorunuza bildiriniz. Doz aşımı belirtileri, FERRUM HAUSMANN I.M. ile görülen yan etkilerin çok daha ciddi boyutta olanlandır.

FERRUM HAUSMANN I.M. 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FERRUM HAUSMANN I.M.'yi kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığımz en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FERRUM HAUSMANN I.M. ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERRUM HAUSMANN I.M.'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERRUM HAUSMANN I.M.^yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
• Vücutta kaşıntılı kızank kabartılar
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRUM HAUSMANN I.M.'ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes darlığı
Enjeksiyon yerinde bölgesel reaksiyonlar ve bazen mikropsuz abseler (kızarma, şişme
agn)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kızanklık, terleme, üşüme ve ateş Göğüs ve sırtta ağrı Enjeksiyon yerinde ağn Enjeksiyon yerinde kırmızılık ya da şişlik Kann ağrısı Bulantı, kusma Baş ağnsı, baş dönmesi Eklem ve kas ağrısı Kol, bacak ya da yüzde sertleşme hissi Bayılma
Tansiyonda düşme (baş dönmesi, gözlerde kararma)
Soluk almada zorlanma Döküntü
Lenf bezlerinde şişlik Abdominal rahatsızlıklar
Bunlar FERRUM HAUSMANN I.M.'nin hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FERRUM HAUSMANN I.M.'nin saklanması

FERRUM HAUSMANN I.M. yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRUM HAUSMANN I.M. 'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

FERRUM HAUSMANN I.M. yi

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Vifor International Inc. İsviçre lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa mahallesi. Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok.
No:20 34020 T opkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ferrum Hausmann I.M. Ampul

Etken Maddesi: Demir III hidroksit polimaltoz Kompleksi

Atc Kodu: B03AC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ferrum Hausmann I.M. Ampul-KT
 • Ferrum Hausmann I.M. Ampul-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ferrum Hausmann 100 Mg 5 Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.