Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Santafer 100mg/2ml Ampul Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (parenteral) » Şekerli Demir Oksit

KULLANMA TALİMATISANTAFER® 100 mg/2 mİ ampul Steril, Apirojen I.M.

Kas içine derin enjeksiyon yapılarak uygulanır.

•

Etkin madde:

Her 2 ml ampul, 100 mg elementer demire eşdeğer demir III hidroksitpolimaltoz kompleksi içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. SANTAFER® nedir ve ne için kullanılır?


2. SANTAFER®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SANTAFER® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SANTAFER®'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SANTAFER® nedir ve ne için kullanılır?

SANTAFER®, 5 adet 2 ml'lik ampul içeren kutularda sunulur.
SANTAFER® etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi içerir.
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavisinde ve bu tür anemilerden korunmada; hızlı ve etkin yerine koyma tedavisinde ve özellikleaşağıdaki durumlar mevcutsa kullanılır:
• Ciddi demir eksikliği (örn. kanamadan sonra),
• Mide-barsak sisteminden demir emiliminin bozulduğu hallerde,
• Ağızdan alınan demir ilaçlarına dayanılamayan durumlarda,
• Tedaviye dirençli demir eksikliklerinde.

2. SANTAFER 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerSANTAFER®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa,
• Demire karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa,
• Talasemi hastalığınız varsa,
• İlerleyici kronik eklem iltihabınız varsa,
• Alkol bağımlılığınız varsa,
• Kontrol edilemeyen paratiroid hormon yüksekliğiniz varsa
• Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa
• Gebeliğin ilk 3 ayında iseniz
• Bronşiyal astım hastalığınız varsa,
• Damar içi kullanmayınız.

SANTAFER®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer alerjik durumunuz varsa (özellikle düşük demir bağlama kapasitesi ve/veya folik asiteksikliği olan bronşial astımlı hastalar, alerjik veya anaflaktik reaksiyon riski taşırlar)
olumsuz yönde akut veya kronik
geçerliyse lütfen

• Parenteral demir kullanımı bakteriyel veya viral hastalıklarıetkileyebileceğinden, SANTAFER®'in artmış ferritin değerleri olanhastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekir.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için doktorunuza danışınız”.

®

SANTAFER 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SANTAFER® , hamilelikte demir desteği olarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Demir anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

SANTAFER 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçerikte bulunan yardımcı madde için kullanım yolu ve dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağızdan alınan demir ilaçları ile birlikte kullanmayınız.
Bazı tansiyon düşürücü ilaçlar (örn: Enalapril) kas yoluyla uygulanan demir preparatlarının sistemik etkilerini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. SANTAFER® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
- Yetişkinler için günlük doz, 1 ampuldür (2 ml, 100 mg).
Günlük maksimum doz iki ampuldür (4 ml, 200 mg).
- Tedavi süresi, hemoglobin düzeylerinin izlenmesiyle hekim tarafından belirlenir.Hemoglobin normal sınırlara yükseldikten sonra demir depolarının dolması açısındantedaviye hekim tarafından gerekli görüldüğü sürece devam edilir.
- Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda var olan hastalığınızın tedavisi yarımkalmış olacak ve yeterli iyileşme gerçekleşmeyecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

SANTAFER®, sadece kas içine ve derin olarak uygulanır.

• Değişik yaş gruplarıÇocuklarda kullanımı:

Çocuklarda yaşa ve kiloya göre daha düşük dozlar önerilir.
Günlük maksimum dozlar:
5 kg'a kadar çocuklar: 0.5 ml (1/4 ampul, 25 mg elementer demir)
5-10 kg arası çocuklar: 1.0 ml (1/2 ampul, 50 mg elementer demir)

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirlenmiş doz uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir. Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer SANTAFER® 'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla SANTAFER® kullandıysanız kullandıysanız

SANTAFER®, doktor gözetimi altında enjekte edilmektedir, bu nedenle kullanılması gerekenden fazla dozun verilmesi mümkün değildir. Ancak, yine de bazı ciddi beklenmeyenetkiler oluşursa derhal doktorunuza bildiriniz. Doz aşımı belirtileri, SANTAFER® ile görülenyan etkilerin çok daha ciddi boyutta olanlarıdır.

SANTAFER® 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.SANTAFER®'i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.SANTAFER® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SANTAFER®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SANTAFER 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayıveya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
• Vücutta kaşıntılı kızarık kabartılar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SANTAFER®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Enjeksiyon yerinde bölgesel reaksiyonlar ve bazen mikropsuz abseler (kızarma, şişme,ağrı)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

• Kızarıklık, terleme, üşüme ve ateş
• Göğüs ve sırtta ağrı
• Enjeksiyon yerinde ağrı
• Enjeksiyon yerinde kırmızılık ya da şişlik
• Karın ağrısı
• Bulantı, kusma
• Baş ağrısı, baş dönmesi
• Eklem ve kas ağrısı
• Kol, bacak ya da yüzde sertleşme hissi
• Bayılma
• Tansiyonda düşme (baş dönmesi, gözlerde kararma)
• Soluk almada zorlanma
• Döküntü
• Lenf bezlerinde şişlik
• Abdominal rahatsızlıklar
Bunlar SANTAFER®'in hafif yan etkileridir.
Bu etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. SANTAFER®'in saklanması

SANTAFER® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra SANTAFER® 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SANTAFER®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi.

Santa Farma İlaç San. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No. 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00Faks: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri.

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No. 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00Faks: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı .../.../...tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Santafer 100mg/2ml Ampul

Etken Maddesi: Demir Iii Hidroksit Polimaltoz Kompleksi

Atc Kodu: B03AC02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Santafer 100mg/2ml Ampul-KUB
 • Santafer 100mg/2ml Ampul-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Santafer 100mg/2ml Ampul
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.