Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sterifdg 250 Mbq/ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Radyofarmasötik Teşhis » Fludeoxyglucose (18f)

KULLANMA TALİMATISTERIFDG 250 MBq/mL i.v. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Florodeoksiglukoz (ısF): 250 MBq/mL

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


_

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.__Bu Kullanma Talimatında:

1

STERIFDG nedir ve ne için kullanılır?


2

STERIFDG'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3

STERIFDG nasıl kullandır?


4 Olası yan etkiler nelerdir?


5

STERIFDG'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. STERIFDG nedir ve ne için kullanılır?

• STERIFDG sadece teşhis için kullanılan bir ilaçtır ve “Florodeoksiglukoz” adı verilen bir etkinmadde içerir. Bu ürün sadece hastalığın teşhis edilmesine yardımcı olur.
• STERIFDG “radyofarmasötik” bir ilaçtır. Tarama yapılmadan önce verilir ve bir özel kamera ilevücudunuzun içinin bir bölümün görülmesine yardımcı olur.
• Bu tarama, vücudunuzun bir çok kısmında, örneğin beyin, baş ve boyun, tiroid, akciğerler,göğüs, pankreas, bağırsak, rektum, överler, özofagus, cilt, karaciğer ve kemiklerdeki tümörlerinsaptanmasında ve değişikliklerin gösterilmesinde doktorunuza yardımcı olur.
• Bu tarama doktorunuzun kalbinizin durumunu anlamasına veya bir kalp krizinden sonra kalptene kadar hasar olduğunu görebilmesine yardımcı olabilir.
• Bu ilaç, epilepsi veya benzeri bir hastalığı olan hastalarda beynin etkilenen alanlarını görmekiçin verilir.
• Bu tarama Alzheimer hastalığı ile diğer tipteki unutkanlık hastalıkların birbirinden ayırtedilmesinde kullanılır.
• Bu ilaç, nedeni bilinmeyen ateş durumunda ve enfeksiyon odaklarının saptanmasında dakullanılır.
Doktorunuz veya hemşireniz vücudunuzun hangi bölgesinin taranacağını size bildirecektir.
STERIFDG, tek bir renksiz cam şişede sunulur ve İmL ile lOmL arasında enjeksiyonluk çözelti içerir.

2. STERIFDG'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerSTERIFDG'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyethipersensivite)varsa size STERIFDG verilmemelidir. Emin değilseniz doktorunuz veya hemşireniz ilekonuşunuz.
• Hamile iseniz sizde STERIFDG kullanılmamalıdır.
• Emziriyorsanız size STERIFDG uygulanmamalıdır.
• Kan glukoz düzeyi kontrol altında olmayan şeker (diyabet) hastası iseniz doktorunuz bu ilacısize uygulamamalıdır.

STERIFDG'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlar söz konusu ise, doktor veya hemşirenizle değerlendirme yapmalısınız:
• Düşük sodyum diyetinde iseniz,
• Radyoterapi veya kemoterapi alıyorsanız veya daha önce bu tedavileri aldıysanız, STERIFDGile yapılan incelemenin sonuçları etkilenebilir.
• STERIFDG uygulanmadan önce, kanınızdaki glukoz miktarı kontrol edilmelidir.
• Son zamanlarda kemoterapi tedavisi gördüyseniz, hatalı negatif sonuçlan önlemek üzere, sizeSTERIFDG uygulanmasından önce en az 4-6 hafta geçmesi gereklidir.
• Böbrek yetmezliğiniz varsa, radyasyona daha fazla maruz kalmanız söz konusu olacağından,doktorunuz hastalığınızı dikkatle değerlendirecektir.
• Enfeksiyon veya iltihabi (enflamatuvar) bir hastalığınız varsa bu durumu doktorunuza bildiriniz.
• Şeker hastası iseniz bu durumu mutlaka doktorunuza bildiriniz.
• Ağır fiziksel akt iv itelerden kaçınınız.
• Karanlık ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleştirilecek nörolojik tarama öncesi uygun bir istirahatperiyodu geçirmeniz gerekmektedir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

STERIFDG'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Taramaya kadar geçen süre içinde;
• Glukoz tipi şeker içeren sıvıları içmekten kaçınmalısınız.
• Size glukoz içermeyen bol miktarda su veya diğer sıvılar verilecektir.
• Enjeksiyon yapılmadan en az 4 saat önce yemek yemeyi kesmelisiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde bu ilaç kullanılmaz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


STERIFDG emzirme döneminde kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

STERIFDG verildikten sonra araba veya makine kullanıp kullanamayacağınız konusunu doktorunuza sorunuz.

STERIFDG'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

STERIFDG her dozunda en fazla 51.9 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçların herhangi birini alıyorsanız, taramadan önce doktor veya hemşirenize, bunu söylemelisiniz. Çünkü bu ilaçlar tarama sonuçlarınızı etkileyebilir.
• Prednisolon, deksametazon veya hidrokortizon gibi kortikosteroidler,
• Adrenalin, noradrenalin veya dopamin gibi katekolaminler,
• Vaiproat, karbamazepin, fenitoin veya fenobarbital gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Glukoz ve insülin,
• Koloni stimüle edici faktörler,
• Bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. STERIFDG nasıl kullanılır?

RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

STERIFDG size bir Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanacaktır.
Mutad dozu bir, tek enjeksiyondur.

Uygulama yolu ve metodu

• STERIFDG daima hastane veya klinikte Nükleer Tıp Bölümlerinde uygulanmalıdır.
• Taramanız bittikten sonra idrar yapmanız istenebilir.
• Gevşemeniz ve okumadan veya konuşmadan hareketsiz kalmanız istenebilir. Bunun nedenitaramadan önce adalelerdeki gerilimi azaltmaktır.
• İlacın güvenli kullanımı ile ilgili her konuda size bilgi verilecektir. Doktorunuz hastalığınızabağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
STERIFDG hakkında önemli bilgiler
STERIFDG kullanıldığında, “radyoaktiviteye” maruz kalacaksınız.
• Doktorunuz ilacı size uygulamadan önce daima sizin için olası risk ve yararları göz önünealacaktır.
• STERIFDG size uygulandıktan sonra mümkün olduğunca çok idrara çıkmanız önerilecektir.Böylece “radyoaktivite” vücudunuzdan uzaklaştırılmış olacaktır.
• Doktorunuz, STERIFDG kullanımını takiben ilk 12 saat çocuklarla yakın temastan kaçınmanızıönerecektir.
Başka bir sorunuz varsa doktorunuza danışmaktan çekinmeyiniz.

Eğer STERIFDG 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla STERIFDG kullandıysanız:

STERIFDG hastane veya kl

ini

kte Nükleer Tıp Uzmanı tarafından uygulanır. Bu nedenle fazla doz verilmesi olası değildir.
Herhangi bir endişeniz varsa sizinle ilgilenen doktor veya hemşire ile konuşmalısınız.

STER1FDG kullanmayı unutursanız:

Bu ilaç Nükleer Tıp Uzmanı kontrolünde uygulanacaktır. Bu nedenle bu durum geçerli değildir.

STERLFDG ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Uygulama sonrası herhangi bir etki gözlerseniz doktorunuz ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, STERIFDG'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
STERIFDG kullanımından sonra gözlenen yan etkiler ile ilgili bir bildirim bulunmamaktadır. Uygulanan madde miktarı çok düşük olduğundan, risk başlıca radyasyondan kaynaklanır. İyonizeradyasyona maruz kalmanız, kansere veya kalıtımsal kusurlara neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. STERIFDG'nin saklanması

STERIFDG 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Zırhlı kaptaki ve şişedeki son kullanma tarihinden sonraSTERIFDG'yikullanmayınız.


Ürün etiketinde her seriye ait son kullanma tarihi ve doğru saklama koşulları bulunmaktadır. Hastane personeli, ürünün uygun şekilde saklandığını, doğru sıcaklık da dahil (25°C'nin altında),garantilemelidir. Ayrıca, ürün atıklarının uygun şekilde muamele edildiğini ve etiketindebildirilen raf ömründen sonra kullanılmadığım da garantilemelidir.

Ruhsat Sahibi'.


Can Radyofarmasötik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alipaşa Sanayi Bölgesi 12. sokak, No. 19 Silivri /İstanbul

Üretici:


Can Radyofarmasötik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Alipaşa Sanayi Bölgesi 12. sokak, No. 19 Silivri /İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Sterifdg 250 Mbq/ml Iv Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Florodeoksiglukoz

Atc Kodu: V09IX04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.