Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Minopecia Fort %5 Deri Spreyi Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik Ürünler » Diğer » Minoksidil

»


KULLANMA TALİMATI MİNOPECİA FORT %5 DERİ SPREYİ Kuru saç ve kafa derisine haricen uygulanır.

•Etkin madde:


Bir şişe (60 mL) sprey 3 g Minoksidil içerir.

•Yardımcı maddeler:


Propilen glikol, etanol, sitrik asit monohidrat, deiyonize su.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MİNOPECİA FORT'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. MİNOPECİA FORT nedir ve ne için kullanılır?


2. MİNOPECİA FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MİNOPECİA FORT nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MİNOPECİA FORT9Başlıkları yer almaktadır. 1. MİNOPECİA FORT nedir ve ne için kullanılır?

• Bir şişe MİNOPECİA FORT (60 mL) 3 g Minoksidil içerir.
• MİNOPECİA FORT, topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
• Bir şişe MİNOPECİA FORT(öO mL) 30 günlük kullanım dozu içerir. Her bir püskürtme (0,2 mL) 10 mg Minoksidil içerir.
• MİNOPECİA FORT; kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.

MİNOPECİA FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• MİNOPECİA FORT, erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
• Eğer MİNOPECİA FORT'un içeriğinde bulunan etkin madde Minoksidil'e veya formülasyon içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız,
• Eğer saçlı kafa derinizde iltihap, kızarıklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıkları var
ise,
• Eğer Guanetidin içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
• Eğer 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükseniz.

•

MİNOPECİA FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise,
• Eğer kardiyovasküler hastalığınız var ise,
• Eğer diüretik veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız, MİNOPECİA FORT'u kullanmadan önce doktora danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MİNOPECİA FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• MİNOPECİA FORT, erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut değildir. Bu nedenle eğer gebelik dönemindeyseniz kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• MİNOPECİA FORT, erkekler içindir. Kadınlarda kullanmayınız.
Minoksidil'in topikal uygulamada az miktarda da olsa süte geçtiği bilinmektedir. Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MİNOPECİA FORT'un araç ve makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren bulunmamaktadır.
ıiçbir veri

MİNOPECİA FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİNOPECİA FORT'un içeriğindeki alkol; göz, mukozalar veya duyarlı ya da bütünlüğünü yitirmiş deri bölgeleri ile temas ettiğinde yanma hissine ve tahrişe neden olabilir. Bu tip bölgelerle temas etmesi halinde, temas bölgesi bol soğuk su ile yıkanmalıdır.
MİNOPECİA FORT'un içeriğindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diüretik veya diğer antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız, doktora danışmadan kullanmayınız. Guanetidin kullanıyorsanız, MİNOPECİA FORT'u kullanmayınız.
MİNOPECİA FORT'u, saçlı deriye uygulanan diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MİNOPECİA FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

¦ MİNOPECİA FORT'u saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 5 püskürtme (1 mL) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
¦ MİNOPECİA FORT'u kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
¦ Kuru saç ve kafa derisi dışında herhangi bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde, bölgeyi bol su ile yıkayınız.
¦ Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce MİNOPECİA FORT'un kullanımı bırakılmalıdır.
¦ Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri MİNOPECİA FORT uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
¦ Güneş kremleri MİNOPECİA FORT'un etkisini azaltabileceğinden, MİNOPECİA FORT uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
¦ Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü MİNOPECİA FORT, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.
¦ İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.
¦ Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

¦ MİNOPECİA FORT'u saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.
¦ Bu işlemi 5 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız.
¦ Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 5 püskürtmeyi (1 mL) aşmayınız.
* Bir şişe MİNOPECİA FORT 30 günlük kullanım dozu içerir.
¦ MİNOPECİA FORT haricen uygulanır. Ağız ve nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz.
¦ Minoksidil'in yanlışlıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokerle kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi ilaçlardan, aşırı kardiyak uyarıcı etkileri nedeniyle sakınılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Eğer MİNOPECİA FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar MİNOPECİA FORT'u doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİNOPECİA FORT kullandıysanız:

MİNOPECİA FORT'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MİNOPECİA FORT'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MİNOPECİA FORT'u kullanmayı unutursanız, bir sonraki gün yine normal dozlarda kullanınız.

MİNOPECİA FORT ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandınldığmda; tedavinin sağladığı yarar ortadan kalkmakta, saç dökülmesi tekrar başlamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİNOPECİA FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MİNOPECİA FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

¦ Ani alerji işaretleri; örneğin eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
¦ Ciltte döküntü (ürtiker),
¦ Ani tansiyon düşmesi (Hipotansiyon)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİNOPECİA FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

¦ Göğüs ağrısı (Anjina),
¦ Kalp atışınızda değişiklikler (Hızlanma veya yavaşlama),
¦ Nefes almada zorluk (Özellikle yatar pozisyona geçildiğinde),
¦ Açıklanamayan hızlı kilo alma,
¦ Öncesine göre daha az idrara çıkma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu yan etkiler görülme sıklığına göre sıralanmıştır.
¦ Uygulama yerinde ortaya çıkan kaşıntı,
¦ Ciltte kuruma,
¦ Pullanma,
¦ Ciltte tahriş ve yanma,
¦ Baş ağrısı,
¦ Egzama,
¦ Kabuklanma
Bunlar MİNOPECİA FORT'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MİNOPECİA FORT'un saklanması

MİNOPECİA FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
Aşırı sıcaktan ve ateşten uzak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİNOPECİA FORT'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MİNOPECİA FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Nemesis İlaç Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Sancaktepe Mah. İstanbul Cad. No: 5 Kat: 4 Bağcılar / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güllü Bağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Kurtköy-Pendik / İstanbul

Bu kullanma talimatı 16.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Minopecia Fort %5 Deri Spreyi

Etken Maddesi: Minoksidil

Atc Kodu: D11AX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Minopecia Fort %5 Deri Spreyi-KUB
 • Minopecia Fort %5 Deri Spreyi-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Minopecia Fort %5 Deri Spreyi
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.