Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Afinitor 10 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Selektif Immünosüpresanlar » Everolimus

KULLANMA TALİMATIAFINITOR 10 mg tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Her bir tablet 10 mg everolimus içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Butilhidroksitoluen, laktoz monohidrat, susuz laktoz,
hidroksipropil metilselüloz, krospovidon ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1.AFINITORnedir ve ne için kullanılır?


2.AFINITORkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.AFINITORnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.AFINITOR'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. AFINITOR nedir ve ne için kullanılır?

AFINITOR tabletler, beyaz ila sarımsı, kenarı eğimli, çentiksiz uzun tabletlerdir. Her 10 mg'lık tablet, 10 mg everolimus içerir ve bir yüzünde “10”, diğer yüzünde “NVR” yazılıdır.
AFINITOR, ağız yolu ile kullanılan ve everolimus isimli etkin madde içeren, vücuttaki belirli hücrelerin büyümesini engelleyebilen ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.Yetişkinlerde kanseri tedavi etmek için kullanılabilir.
AFINITOR, 30, 60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
AFINITOR,
• Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) hedefli tedavi sırasında veyasonrasında progresyon gösteren metastatik böbrek kanseri olan hastaların tedavisindeve
• Pankreas kaynaklı ileri evre nöroendokrin tümörlerin (pNET) tedavisinde endikedir.Böbrek kanserli hastaların tedavisi:
AFINITOR'un içindeki etkin madde, kanserin yeni hücreler oluşturmasını durdurur ve kanserli hücrelere giden kan akımını keser. Böylece böbrek kanserinin büyümesi ve yayılmasıyavaşlar.
pNET tedavisi:
Nöroendokrin tümörler vücudun farklı kısımlarında bulunabilecek nadir tümörlerdir.
AFINITOR pankreas yerleşimli bu tümörlerin büyümesini kontrol etmek üzere
kullanılmaktadır.
AFINITOR ile ilgili sorunuz varsa veya bu ilacın size neden reçete edildiği konusunda
sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

2. AFINITOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AFINITOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
• Everolimusa veya sirolimus (rapamisin), temsirolimus gibi benzer ilaçlara karşı veyaAFINITOR'un yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) varsa
Yukarıda belirtilen durumlar sizin için geçerliyse, doktorunuza durumunuzu bildiriniz.
Böyle bir durumda AFINITOR kullanmamalısınız.

AFINITOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Karaciğerle ilgili problemleriniz varsa veya daha önce karaciğerinizi etkilemişolabilecek bir hastalık geçirmişseniz, bu durumda kullandığınız AFINITOR dozunudoktorunuz değitirecektir.
• Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa. AFINITOR kan şekeri düzeylerini artırarakşeker hastalığınızı (diyabetes mellitusu) kötüleştirebilir. Bu durum insülin ve/veyaağızdan şeker hastalığı ilacı (antidiyabetik ilaç) tedavisinin uygulanmasınıgerektirebilir. Aşırı susama veya idrara çıkma sıklığında artış fark edersenizdoktorunuza söyleyiniz,
• Herhangi bir enfeksiyonunuz varsa. AFINITOR ile tedavinize başlanmadan önceenfeksiyonunuzun tedavi edilmesi gerekli olabilir.
• AFINITOR ile tedaviniz sırasında tekrar aktifleşebilmesi nedeniyle daha önce hepatitB geçirdiyseniz (bkz., bölüm 4 Olası yan etkiler nelerdir?) doktorunuza danışınız.
• Başka ilaçlar kullanıyorsanız (Diğer ilaçların ile birlikte kullanımı bölümüne bakınız)
• Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya AFINITOR alırken hamilekalma şansınız varsa (Hamilelik bölümüne bakınız),
• Emziriyorsanız (Emzirme bölümüne bakınız),
• Yüksek kolesterolünüz varsa. AFINITOR, kolesterolü ve/veya diğer kan yağlarınıyükseltebilir.
• Önemli bir ameliyat geçirdiyseniz veya ameliyat sonrasında yaranız haleniyileşmediyse. AFINITOR, yara iyileşmesi ile ilgili problemlerin ortaya çıkma riskiniartırabilir.
AFINITOR kullanımı sırasında ayrıca:
• Hastalarda pnömonitis, pulmoner emboli veya akut solunum sıkıntısı sendromu gibiakciğer veya solunum problemleri gelişebilir. Ciddi akciğer veya solunum problemlerihayatı tehdit eden sonuçlar yaratabildiğinden, öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığıgibi yeni veya kötüleşen akciğer/solunum semptomları yaşadığınızda hemendoktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz AFINITOR tedavisine ara vermeye veya tedaviyidurdurmaya ve bu yan etkinin tedavisi için başka bir ilaç yazmaya karar verebilir.
• AFINITOR sizi enfeksiyon kapmaya daha yatkın bir hale getirebilir (pnömoni, idraryolu enfeksiyonu, mantar enfeksiyonu veya hepatit B reaktivasyonu gibi viralenfeksiyon gibi). Bazı enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve hayatı tehdit edici sonuçlardoğurabilir. Eğer enfeksiyon semptomu gözlüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
• Hastalarda ağız ülser ve yaraları gelişebilir. Ağız içinde ağrı veya rahatsızlıkhissediyorsanız veya ağız içinde açık yaralarınız varsa doktorunuza söyleyiniz.Doktorunuz AFINITOR tedavisine ara vermeye veya tedaviyi durdurmaya ve bu yanetkinin tedavisi için başka bir ilaç yazmaya karar verebilir. Bir gargara veya jelletedaviye gereksinim duyabilirsiniz. Bazı gargara ve jeller ülserleri daha dakötüleştirebilir, bu nedenle ilk önce doktorunuza danışmadan herhangi bir şeyidenemeyiniz.
• Eğer AFINITOR tedavisi sırasında, hava yollarınızın veya dilinizin şişmesi ve/veyanefes almada güçlük tecrübe ederseniz, bunlar ciddi bir alerjik reaksiyonun belirtileriolabilir. Derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
• AFINITOR kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği görülmüştür. Böbrekyetmezliği ciddi olabilir ve yaşamı tehdit edici etkileri olabilir. DoktorunuzAFINITOR ile tedaviniz sırasında böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.
• AFINITOR alırken aşı olmanız gerekirse, önce doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AFINITOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilacı yüksek oranda yağ içeren öğünlerle birlikte almayınız, çünkü bu durum, AFINITOR'un uygun şekilde etki etmesine engel olabilir.
Bu ilacı alırken greyfurt, tropikal yıldız meyvası ve turunç (Seville orange) yemeyiniz veya bu meyvaların suyunu içmeyiniz. Kanınızdaki AFINITOR miktarını artırabilir (muhtemelenbu ilacın kandaki miktarını zararlı düzeye yükseltebilir).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AFINITOR'un, hamilelik esnasında kullanılması önerilmez. Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamilelik esnasında AFINITOR kullanmanın potansiyelriskini doktorunuzla konuşunuz. AFINITOR doğmamış bebeklere zarar verebilir.
Hamile kalma potansiyeline sahip kadınlar, AFINITOR tedavisi esnasında ve tedavi kesildikten sonra 8 hafta süre ile oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.Hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, AFINITOR'a devam etmeden öncedoktorunuza danışınız.
AFINITOR'un erkeklerin üreme yeteneği üzerinde bir etkisi olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar doktoruna danışmalıdır.
AFINITOR kullanan bazı bayan hastalarda adet periyodlarında düzensizlik (adet görülmemesi - amenore) görülmüştür.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AFINITOR tedavisi esnasında emzirme önerilmez. AFINITOR, emzirilen bebeklere zarar verebilir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Genellikle yorgunluk (yorgunluk çok sık görülen bir yan etkidir) ve baş dönmesi hissediyorsanız, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

AFINITOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AFINITOR, süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin sindirimi ile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişsebu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AFINITOR diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. AFINITOR'un dozunu değiştirmek gerekli olabilir.
Aşağıdaki ilaçlar AFINITOR ile birlikte kullanıldığında bu ilacın yan etki riskini artırabilir:
- Mantar hastalıklarını tedavi eden ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,posakonazol, flukonazol veya mantar hastalıklarını tedavi eden diğer ilaçlar).
- Bakteriyel enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar (klaritromisin, telitromisin veya eritromisin gibi antibiyotikler).
- Ritonavir, atazanavir, sakinavir, darunavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, fosamprenavir, efavirenz ve nevirapin gibi AIDS'i (HIV) tedavi etmek için kullanılanbazı ilaçlar.
- Kalp hastalıkları veya yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar(verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokörleri).
- Vücudun nakledilen organ (organ transplantını) reddini durdurması için kullanılan ilaç(siklosporin ağızdan kullanımı).
- Bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan ilaç (aprepitant)
- Depresyona karşı etkili ilaç (nefazodon).
- Akut nöbetleri tedavi etmek için ya da ameliyat veya tıbbi bir prosedür sırasında veyaöncesinde sedatif olarak kullanılan bir ilaç (midazolam).
Aşağıdakiler AFINITOR'un etkinliğini azaltabilir:
- Rifampisin veya rifabutin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
etmek için fenobarbital

- Sarı kantaron (St. John otu) depresyon ve diğer hastalıkları tedavikullanılan bitkisel bir ürün (Hypericum Perforatum olarak da bilinir).
- Deksametazon, prednizon, prednizolon gibi bazı kortikosteroidler
- Nöbetleri veya konvülsiyonları durduran ilaçlar (fenitoin, karbamazepin,gibi antiepileptikler).
Bu ilaçlar, AFINITOR ile tedaviniz esnasında kullanılmamalıdır. Bunlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, doktorunuz, AFINITOR'la birlikte verilen bazı ilaçlara bağlı ek yan etkileriönlemek için size farklı bir ilaç reçete edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. AFINITOR nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun talimatlarını dikkatli bir şekilde takip ediniz. Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla ilaç almayınız. Doktorunuz size tam olarak kaç tablet alacağınızı söyleyecektir.
AFINITOR'a bağlı belli yan etkiler gelişirse (Örneğin akciğer ve solunum problemleri, ağız ülserleri), doktorunuzun almanız gereken AFINITOR miktarını azaltması, tedaviye aravermesi veya tedaviyi durdurması gerekebilir.
Renal hücreli kanser hastalarının tedavisi ve pNET tedavisi:
Genellikle kullanılan AFINITOR dozu günde bir defa 10 mg'dır.
Kişisel tedavi gereksinimlerinize göre doktorunuz tarafından daha düşük bir doz önerilebilir (Örneğin karaciğer probleminiz varsa günlük dozunuz günde 5 mg'a düşürülebilir).
Doktorunuzun size söylediği süre boyunca AFINITOR'u kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

AFINITOR tabletler günde bir defa ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
Tabletleri yutamazsanız, bir bardak suyla karıştırabilirsiniz:
• Bir bardak suya (yaklaşık 30 mL içeren) gereken tablet(ler)i koyun
• Tablet(ler) parçalanana kadar nazikçe karıştırın ve derhal için
• Bardağı aynı miktarda su ile (yaklaşık 30 mL) çalkalayın ve AFINITOR dozununtamamını almanızı sağlamak üzere hepsini için.
Tabletleri çiğnemeyiniz veya parçalamayınız.
Tabletleri, aç karnına veya yemeklerle birlikte tercihen sabah ve her gün aynı zamanda ve aynı şekilde alınız. (“AFINITOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması” bölümüne bakınız).
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
AFINITOR ile tedaviniz sırasında takip:
Tedavi sırasında düzenli kan testleri yapılacaktır. Bunlar, vücudunuzdaki kan hücrelerinin (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan kanhücreleri) miktarını takip edecek ve AFINITOR'un bu hücreler üzerinde istenmeyen bir etkisiolup olmadığı anlaşılacaktır. Böbrek fonksiyonunuzu (kreatinin düzeyi) ve karaciğerfonksiyonunuzu (transaminazların düzeyleri), kan şekeri düzeyinizi ve kolesterol seviyenizitakip etmek için de kan testleri yapılacaktır. Çünkü bunlar da AFINITOR tarafındanetkilenebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Renal hücreli kanser hastalarının tedavisi ve pNET tedavisi: AFINITOR, çocuklar ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz 5mg'a indirilmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda AFINITOR kullanılması önerilmemektedir.
Doktorunuz AFINITOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer AFINITOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla AFINITOR kullandıysanız:

AFINITOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.AFINITOR'u kullanmayı unutursanız

AFINITOR'u kullanmayı unutursanız, ilacınızı, normalde aldığınız saatten 6 saat sonrasına kadar alabilirsiniz. İlacı kullanmayı unuttuğunuzu, normal saatten 6 saat sonrasındahatırlarsanız, o dozu atlayınız. Ertesi gün tableti normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.AFINITOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söylemediği sürece AFINITOR kullanmayı kesmeyiniz. (“AFINITOR nasıl kullanılır?” bölümüne bakınız.)

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AFINITOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan görülebilir.
Seyrek Çok seyrekSıklığı bilinmeyen

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Eğer aşağıda belirtilen ciddi yan etkilerden birini görürseniz derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar (deri altında ve/veya havayolları veya dilde şişmeyi içeren aşırıduyarlılık reaksiyonları) bildirilmiştir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar acil tıbbi uyarıgerektirir. AFINITOR alımından sonra hırıltı, güç nefes alma, yüz, boyun ve boğazdaşişme, döküntü ve kabarıklıklar veya ateş gibi alerjik reaksiyon düşündürensemptomlar gözlüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
• Akciğer ve solunum problemleri (çok yaygın): yeni ya da kötüleşen belirtiler; öksürük,göğüs ağrısı, aniden gelişen nefes darlığı ve öksürükle birlikte kan gelmesi gibi. Bubelirtiler, akciğerlerinizde bir ya da daha fazla arter tıkandığında meydana gelen birdurum olan pulmoner embolizm belirtileri olabilir. Doktorunuz AFINITOR tedavisineara vermeye veya tedaviyi durdurmaya ve bu etkinin tedavisi için başka bir ilaçyazmaya karar verebilir.
• Enfeksiyonlar: göğüs enfeksiyonları, yaygın olarak kan zehirlenmesi olarak bilinenciddi enfeksiyonlar ve genellikle yalnızca organ nakli yapılan hastalarda görülen,mantar (fungal) enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar (ateş, titreme gibi semptomlarla yada diğer enfeksiyon belirtileriyle birlikte).
• Böbrek bozuklukları: İdrara çıkış sıklığında değişiklik ya da idrara çıkamamak böbrekyetmezliği belirtileri olabilir ve AFINITOR alan bazı hastalarda gözlenmiştir. Böbrekyetmezliği ciddi olabilir ve yaşamı tehdit edici etkileri olabilir. DoktorunuzAFINITOR ile tedaviniz sırasında böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.
AFINITOR'un diğer yan etkileri:
Çok yaygın:
• Ağız ülserleri: AFINITOR ağız ülserleri ve yaralarına neden olabilir. Ağızda ağrı veyarahatsızlık hissederseniz veya ağızda açık yaralar olursa doktorunuza haber veriniz.Ağız gargarası veya jeli ile tedaviye gereksiniminiz olabilir. Bazı ağız gargaraları vejelleri ülserleri daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, doktorunuza danışmadan buürünleri kullanmayınız.
• Kollar, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya vücudun diğer bölgelerinde şişlik (ödembulguları)
• Kötü hissetme (bulantı), kusma, ishal, iştah kaybı, tat duyusunun kaybı
• Yorgun ve halsiz hissetmek
• Döküntü, kuru cilt, kaşıntı, tırnaklarda renk kaybı
• Burun kanamaları (epistaksis)
• Kandaki kırmızı kan hücreleri sayısında azalma (anemi)
• Kanda bulunan ve kan pıhtılaşmasına yardımcı olan belli hücrelerin sayısında azalma
• Kan şekerinin yükselmesi
• Kanda kolesterol seviyesinin yükselmesi (hiperkolesterolemi), trigliserid adı verilenbir yağ çeşidinin kandaki miktarının artması (hipertrigliseridemi)
• Ateş
• Kilo kaybı
• Baş ağrısı
Yaygın:
• Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında döküntü ve ağrı (el ayak sendromu), deride pulpul dökülme, tırnakların kırılması ya da tırnaklarda renk değişimi, deride kızarıklık(eritem), kabarcıklar, akne, deri lezyonları, hafif saç dökülmesi
• Şeker hastalığı (diyabetes mellitus)
• Kanda fosfat, potasyum ve/veya kalsiyum seviyelerinin düşmesi
• Lipid adı verilen bir yağ çeşidinin kandaki miktarının artması (hiperlipidemi)
• Kandaki akyuvar sayısında azalma (enfeksiyon riskinizi artırabilecek bir durumdur)
• Bazı karaciğer enzimlerinin miktarında artma
• Ağız kuruluğu, mide yanması veya hazımsızlık (dispepsi), yutmada zorluk, göğüsağrısı, ağız içinde ağrı, karın ağrısı
• Uyku bozukluğu (insomnia)
• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kanama (hemoraji)
• Böbrek yetmezliği, idrarda protein
• Su kaybı (dehidratasyon)
• Gözde pembeleşme ya da kızarma (konjunktivit)
• Gözde kaşıntılı akıntı, kızarıklık ve şişme
• Pulmoner embolizm
• Öksürükle birlikte kan gelmesi
• Eklem ağrısı
Yaygın olmayan:
• Saf kırmızı hücre aplazisi olarak bilinen bir kansızlık (anemi) tipi
• Tat duyusu kaybı (agüzi)
• Kalp yetmezliği belirtileri (nefes darlığı, yatarken nefes almakta güçlük, ayaklar vebacaklarda şişlik)
• Nefes darlığı veya hızlı soluma (akut solunum sıkıntısı sendromu)
• Yara iyileşmesi ile ilgili problemler
• Sıcak basmaları
AFINITOR kullanan bazı bayan hastalarda adet periyodlarında düzensizlik (adet görülmemesi - amenore) görülmüştür.
AFINITOR kullanan bazı hastalarda Hepatit B'nin tekrar aktif olduğu gözlenmiştir. AFINITOR tedavisi sırasında Hepatit B belirtileri gösteriyorsanız doktorunuza danışınız: ilkbelirtiler ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve iltihabı (enflamasyon) içerebilir. Diğer belirtileryorgunluk, iştah kaybı, bulantı, sarılık (cildin sarılaşması) ve üst sağ karın bölgesinde ağrıyıiçerebilir. Renksiz dışkı veya koyu idrar da hepatit (karaciğer iltihabı) belirtileri olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5.AFINITOR'un saklanması

AFINITOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AFINITOR'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AFINITOR'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Novartis Ürünleri, 34912 Kurtköy - İstanbul

Üretim yeri:

Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein, İsviçre

Bu kullanma talimatı 14.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Afinitor 10 Mg Tablet

Etken Maddesi: Everolimus

Atc Kodu: L04AA18

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Afinitor 10 Mg 30 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.