Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Codermo %0.1 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

KULLANMA TALİMATICODERMO %0,1 krem Deriye sürülerek kullanılır.

e

Etkin madde:

Bir gram kremde, 1 mg mometazon furoat bulunur,
®

Yardımcı maddeler:

Heksilen glikol, propilen glikol stearat, stearil alkol ve steret-20 karışımı, beyaz balmumu, beyaz vazelin, titanyum dioksit, deiyonize su, fosforik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

«Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.eEğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


®Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


®Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


®Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. CODERMO nedir ve ne için kullanılır?


2CODERMO® yit kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CODERMOnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

CODERMO®'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. CODERMO® nedir ve ne için kullanılır?

CODERMO®, 30 gram krem içeren tüplerde sunulur. Beyaz renkli, karakteristik kokulu, homojen görünüşlü krem şeklindedir,
CODERMO , deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
CODERMO®; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarınıntedavisinde kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara(örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıyayol açan bir hastalıktır.

2. CODERMO®'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerCODERMO®'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikalkortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklarında
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
- Akne
- Ağız etrafında dermatit
- Genital kaşıntı
- Bebeklerde pişik
- Zona
- Diğer deri enfeksiyonları
- Yaygın plak tipi psoriazis

CODERMO®'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, CODERMO® kullanılması durdurulmalı vegerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantartedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisini başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerindesürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemiktoksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadankaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesineve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CODERMO"' kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CODERMO® araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

CODERMO®'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CODERMO® deride lokal reaksiyonlara (örn., kontakt dermatit) yol açabilen stearil alkol ve ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CODERMO®5nun diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. CODERMO® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.
COD£RMO®5yu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesinisargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz.Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.
CODERMO®'yu yüzünüze 5 günden fazla sürmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CODERMO®'yu hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Özel kullanım durumları:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan koıtikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme vegelişmesini etkileyebilir.

Eğer CODERMO® 'mm etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CODERMO® kullandıysanız

CODERMO®5yu doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

CODERMO® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.CODERMO^ 'yu kullanmayı unutursanız

Eğer CODERMO® kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.CODERMO® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CODERMO®5yu uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, kremi kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığım farkedebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz;doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar kremi kullanma sıklığınızı basamaklı olarakazaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CODERMO®'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
:10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan görülebilir.
Seyrek görülebilir.
Çok seyrek Bilinmiyor

Seyrek;

® His kaybı ® Kaşıntı® Deri incelmesi

Çok seyrek;

® Abse * Yanma® Hastalığın şiddetlenmesi® Ciltte kuruluk® Kızarıklık® Nasır oluşumu® Sivilcedir.
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal İstenmeyen etkiler; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopİgmentasyon), ağızçevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, derideyumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkandöküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CODERMO®'nun saklanması

CODERMO® 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODERMO® 'yu kullanmayınız.


İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Altık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri

: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.KULLANMA TALİMATICODERMO® %0,1 krem Deriye sürülerek kullanılır.

®

Etkin madde:

Bir gram kremde, 1 mg mometazon furoat bulunur.
®

Yardımcı maddeler:

Heksİlen glikol, propilen glikol stearat, steaıil alkol ve steret-20 karışımı, beyaz balmumu, beyaz vazelin, titanyum dioksit, deiyonİze su, fosforik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

*Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


®Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


®Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.eBu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


®Bu talimatla yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında, size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L CODERMO® nedir ve ne için kullanılır?


2. CODERMO®'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CODERMO® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

CODERMO® 'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. CODERMO® nedir ve ne için kullanılır?

CODERMO®, 30 gram krem içeren tüplerde sunulur. Beyaz renkli, karakteristik kokulu, homojen görünüşlü krem şeklindedir.
CODERMO®, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, koıtizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
CODERMO®; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarınıntedavisinde kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara(örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıyayol açan bir hastalıktır.

2. CODERMO®'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerCODERMO®'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZEğer;

- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikalkortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklarında
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
- Akne
- Ağız etrafında dermatit
- Genital kaşıntı
- Bebeklerde pişik
- Zona
- Diğer deri enfeksiyonları
- Yaygın plak tipi psoriazis

CODERMO®'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer; ^
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, CODERMO® kullanılması durdurulmalı vegerekli tedavilere başlanmalıdır,
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantartedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisini başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerindesürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemİktoksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadankaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesineve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CODERMO® kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CODERMO® araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

CODERMO®'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CODERMO® deride lokal reaksiyonlara (örn., kontakt dermatit) yol açabilen stearil alkol ve ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CODERMO®'nun diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. CODERMO® nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.
CODERMO®'yu doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesinisargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz.Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.
CODERMO®'yu yüzünüze 5 günden fazla sürmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CODERMO®'yu hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Özel kullanım durumları:

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme vegelişmesini etkileyebilir.

Eğer CODERMO 'mn etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CODERMO® kullandıysanız

CODERMO®'yu doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

CODERMO® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.CODERMO®'yu kullanmayı unutursanız

Eğer CODERMO® kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.CODERMO® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CODERMO®'yu uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, kremi kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını farkedebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz;doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar kremi kullanma sıklığınızı basamaklı olarakazaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CODERMO^'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
:10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın
birinden az,
fakat
1.000
hastanın
birinden
fazla
1.000 hastanın
birinden az
fakat
10.000
hastanın
birinden
fazla

Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan görülebilir.
Seyrek görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek Bilinmiyor

Seyrek;

e His kaybı ® Kaşıntı® Deri incelmesi

Çok seyrek;

• Abse
• Yanma® Hastalığın şiddetlenmesi® Ciltte kuruluk
® Kızarıklık ® Nasır oluşumu® Sivilcedir.
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler; tahriş, kıllarıma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağızçevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontak! dermatit, derideyumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkandöküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CODERMO®' nun saklanması

CODERMO® 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODERMO®'yu kullanmayınız.


İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçlan nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212)534 79 00Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Codermo %0.1 Krem

Etken Maddesi: Mometazon Furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Codermo %0.1 Krem-KUB
 • Codermo %0.1 Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Codermo %0,1 Krem 30 Gr
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.