Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Potasyum Klorür %7.5 Iv İnfüzyon İçin Çözelti Içe... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Potasyum Klorür

KULLANMA TALİMATI

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

10 mİ Ampul

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

10 ml'lik ampul'de 0.75 g Potasyum Klorür içerir.

Yardımcı madde:

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınızBu Kullanma Talimatında:


1. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL nedir vene için kullanılır?


2. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPULkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.


3. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL nasılkullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ünsaklanması.


Başlıkları yer almaktadır.

1.POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL nedir ve ne için kullanılır?

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 10 ml'lik 1 ampulde 0.75 g potasyum içermektedir.
POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyumkayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.
Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;
- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüller,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizm (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama,bilinç kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması),
- Digitalis zehirlenmelerinde,
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2.POTASYUM KLORÜR %7.5 IV INFUZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

• Eğer POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇERENAMPUL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
• POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü,hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrarın normaldenaz çıkması), anüri (idrarın çıkarılmaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azotbulunması) ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronikadenokortikal yetmezlik (Addison hastalığı) durumlarında,
• Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviyesininyüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
• Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesiniarttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolündekullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danışınız.
- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları
- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
- İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPULnasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Genel olarak saatte 20mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150mEq verilebilir.Maksimum doz 3,7mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 1000 mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanındurumuna göre doktor tarafından ayarlanır. Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak içinampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL kullandıysanız:

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü kullanmayı unutursanız;

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü kullanmayı durdurunuz veya size en yakın hastaneninacil bölümüne başvurunuz:

• Hiperkalemi
• Felç
• Kol ve bacaklarda uyuşma
• Zihin karışıklığı
• Gri deri
• Ciltte soğukluk
• Kan basıncında düşme
• Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
• Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Kusma
• İshal
• Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışarı sızması ve lokal doku hasarı
• Karın ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Güçsüzlük
• Enjeksiyon yerinde ağrı
• Mide gazı
Bunlar POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.1. POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün saklanması

POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C 'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.


Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POTASYUM KLORÜR %7.5 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Şerifali Mah. Çetin Cad. Yunus Sok. No:29/C Ümraniye/İSTANBUL

Üretim Yeri:


İDOL İLAÇ DOLUM SAN. VE TİC. AŞ.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok. No:20 Topkapı-İSTANBUL

İlaç Bilgileri

Potasyum Klorür %7.5 Iv İnfüzyon İçin Çözelti Içe...

Etken Maddesi: Potasyum Klorür

Atc Kodu: B05XA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.