Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sodyum Bikarbonat %8.4 Iv İnfüzyon İçin Çözelti I... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Sodyum Bikarbonat

KULLANMA TALİMATISODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul Sadece damar içi kullanım içindir.

•

Etkin madde :

10 mLTik ampuTde 0.84 g sodyum bikarbonat içerir.
*

Yardımcı maddelerBu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPULnedir ve ne için kullanılır?


2. SOD YUM BİKARBONA T %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 'ükullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SOD YUM BİKARBONA T %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZEL Tİ İÇEREN AMPULnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SODYUM BİKARBONA T %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZEL Tİ İÇEREN AMPUL 'ünsaklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPULnedir ve ne için kullanılır?

SODYUM BİKARBONAT, etkin maddesi olarak sodyum bikarbonat içeren
bir ampuldür. Her 10 mL'sinde 0,84 g sodyum bikarbonat içeren 10 mLTik ampullerde
piyasaya verilmiştir.
SODYUM BİKARBONAT, kalp durması (kardiyak arrest) sonrasında, vücut pH'sını normale döndürmek için kullanılmaktadır. Kalp durması esnasında vücutta aşırımiktarda asit ortaya çıkar ve sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile artan asit miktarı normaledöndürülür.

2. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇERENAMPUL'ün kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
- Böbrek yetmezliğiniz varsa.
- Metabolizma veya solunum sisteminde asit-baz dengesizliğiniz varsa (metabolik veyarespiratuvar alkaloz),
- Kan basıncınız yüksekse (hipertansiyon),
- Ödeminiz varsa,
- Kalbiniz vücudunuza ihtiyacı olan kanı pompalayanı]yorsa (konjestif kalp yetmezliği),
- Böbrek taşı hikayesi ile birlikte potasyum eksikliğiniz varsa veya serum kalsiyumseviyesiniz düşükse,
- Solunum yetersizliğiniz varsa (hipoventilasyon),
- Klor eksikliğiniz varsa veya serum sodyum seviyesiniz yüksekse.

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Hamileyseniz
- Emziriyorsanız

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle besinlerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelik süresince kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Damar yoluyla bu ilaç veriliyorsa, emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün araç ve makine kullanımına etkisi bulunmamaktadır.

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ampulde 230 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
- Kortikosteroid ve kortikotropin (örneğin eklem iltihabı (artrit) tedavisi için kullanılır.)
- Tetrasiklinler özellikle de doksisiklin (antibiyotik)
- Kinidin (kalp rahatsızlığı için kullanılır),
- Amfetamin,
- Efedrin (burun tıkanıklığı için kullanılan spreylerde bulunabilir.)
- Psödoefedrİn (örneğin gribal enfeksiyonda kullanılan ilaçların içeriğinde bulunabilir.)
- Bumetamid, etakrinik asit, furosemid ve tiyazidler gibi potasyum düzeyini azaltandiüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
- Potasyum destekleyici ürünler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.3. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPULnasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Uygulama dozu kandaki asit miktarına bağlı olarak değişmektedir.
Yaygın başlangıç dozu vücut ağırlığının kg'ı başına 1 mmol'dür. Bu ifade vücut ağırlığınız 50 kg ise, size 50 x 1 = 50 mmol SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİNÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece damar içi kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuk dozu: yaygın doz yavaş intravenöz enjeksiyon ile 1 mmol/kg.
Prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda % 4,2'lik solüsyonları kullanılabilir veya %
8.47lük solüsyon 1:1 oranda % 5Tik dekstroz çözeltisi İle seyreltilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Geriyatrik hastalarda yetişkin dozu kullanımı uygundur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği ile ilgili olarak yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Eğer SOD YUM BİKARBONA T %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL kullandıysanız:

SODYUM BİKARBONA T %8.4IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'Ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Geçerli değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'Ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuzabildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- aşırı hassasiyet
- kas kasılması
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Serum potasyum düzeyinde azalma veya serum asit-baz dengesizliği (alkaloz)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Gerginlik hissi
Bunlar SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL'ün zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SODYUM BİKARBONAT %8.4 IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇERENAMPUL'ün saklanması

SODYUM BİKARBONA T %8.4IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZEL Tİ İÇEREN AMPUL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SODYUM BİKARBONAT %8.4 IVİNFÜZYON İÇİN ÇÖZEL Tİ İÇEREN AMPUL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozulduklar fark ederseniz

SODYUM BİKARBONAT %8.4 IVİNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL ukullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Farmalas İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Şerilali Mah. Çetin Cad. Yunus Sok. No:29/C Ümraniye-İSTANBUL

Üretim Yeri:

İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sok. No:20 Topkapı-İSTANBUL

İlaç Bilgileri

Sodyum Bikarbonat %8.4 Iv İnfüzyon İçin Çözelti I...

Etken Maddesi: Sodyum Bikarbonat

Atc Kodu: B05XA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.