Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kadeks-40 (%5 Dekstroz, %0.45 Sodyum Klorur Ve %0... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

KADEKS-40 (%5 DEKSTROZ, %0.45 SODYUM KLORÜR VE %0.30 POTASYUM KLORÜR SOLÜSYONU) - CAM ŞİŞEDE

Damar yolundan kullanılır.

Etkin madde:

Her bir litre çözelti 50 gram dekstroz (glukoz), 4.5 gram sodyum
klorür ve 3 gram potasyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz

.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:


1. KADEKS-40 nedir ve ne için kullanılır?


2.KADEKS-40 *ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


5.KADEKS-40 nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. KADEKS-40'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. KADEKS-40 nedir ve ne için kullanılır?

• KADEKS-40 vücudun susuz ve tuzsuz kaldığı bazı durumlarda kullanılan ve

damar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.
• KADEKS-40, 500 mililitrelik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
• Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. KADEKS-40, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.
2.

KADEKS-40 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KADEKS-40 bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşın tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

KADEKS-40'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce KADEKS-40, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Aynca sizde aşağıdaki durumlar varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamayacaktır:
- Hiperkloremi (ilacın içindeki klorürün kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.
- Hipematremi (ilacın içindeki sodyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.
- Hiperkalemi (ilacın içindeki potasyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.
- Şiddetli böbrek yetmezliği (idrann çok az olması ya da hiç olmaması) durumunuz varsa.
- Böbreküstü bezinin yetersiz çalışmasına bağlı bir hastalığınız (Addison hastalığı) varsa.
- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliğiniz varsa.
- Son 24 saat içinde bir kafa travması geçirmişseniz (kafanıza darbe almışsanız).
- Sizde bir şeker hastalığı (diyabet) varsa ve kontrol altında değilse.
- Şekere karşı tahammülsüzlüğünüz (glukoz intoleransı) varsa.
- Kan şekeriniz yüksekse (hiperglisemi).
- Kan şekerinizin aşın yüksekliğine bağlı bir koma halindeyseniz (hiperozmolar koma).
- Kandaki laktat düzeyleriniz yüksekse (hiperlaktatemi).
- Mısır kaynaklı ürünlere aşın duyarlılığınız (alerji) varsa.

KADEKS-40'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa doktorunuz size KADEKS-40'nu kullanırken özel dikkat gösterecektir:
- Vücudunuzda, kol ve bacaklannızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem), soluk kesilmesi ya da zorlu soluk alıp verme gibi belirtilerle seyreden bir kalp yetmezliği veya solunum yetmezliğiniz varsa.
- Kalp hastalığınız varsa, özellikle de bu hastalığınız için dijitalis olarak adlandınlan gruptan bir kalp ilacını kullanıyorsanız.
- Yüksek tansiyonunuz ya da gebelik tansiyonunuz varsa.
- Vücutta sodyumun aşın birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer hastalıklannız varsa.
- Kortikosteroid ya da kortikotropin adı verilen gruptan ilaçlarla tedavi görüyorsanız.
- Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıktan ve ciddi yanık durumlan gibi vücudunuzdaki potasyum düzeylerinin yükselmesine yatkınlığı arttıran bir durumunuz varsa.
- Böbrek işlevlerinin ya da böbrek üstü bezinin bozukluğu varsa ya da böbrek yetmezliği hastasıysanız.
- Şeker hastasıysanız.
- Ani bir inme (felç) durumu yaşıyorsanız.
Aynca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar
değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.
Ayrıca bu ilaç sizin çocuğunuza kullanılacaksa ve çocuğunuz özellikle düşük doğum ağırlıklı doğmuş ve henüz yeni doğmuş bir bebekse doktorunuz uygulayacağı miktarları seçerken ve uygulama hızını ayarlarken özel bir dikkat gösterecek, tedaviyi bebeğinizin kan şekerini sık sık ölçerek dikkatle izleyecektir.
Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,
- Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;
- Bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;
- Yalnızca şişe ve kapağı sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;
- Uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KADEKS-40'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

KADEKS-40 damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde KADEKS-40' ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde KADEKS-40'ı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KADEKS-40'ın araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

KADEKS-40'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KADEKS-40'm içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
KADEKS-40 çözeltisi kanla aynı setten verilmemelidir. Çözelti bazı ilaçlarla da geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.
Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
Ayrıca KADEKS-40 ile aşağıdaki ilaçlann bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:
- Vücuttaki steroid adı verilen hormonun eksikliğine neden olan bazı hastalıkların tedavisinde, yangı (enflamasyon, iltihap) ile seyreden bazı hastalıklarının tedavisinde, bazı otoimmün hastalıkların (savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücreleri yok etmeye çalışması olayı) tedavisinde ve astım, egzama, alerjik rinit tedavisi ile transplant (organ nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan kortikoidler/steroidler (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle).
- Mide ülserinde kullanılan karbenoksolon (vücutta sodyum birikmesi riski nedeniyle).
- Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).
- Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri grubundan tansiyon ilaçlan (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).
- Transplant (organ nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).
- Dijitalis grubundan kalp ilaçlan.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KADEKS-40 nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Bu sırada yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz.
Erişkinlerde karbonhidrat, sodyum ve sıvı kaybının tedavisi için genel olarak önerilen 24 saatlik doz 500 mL ile 3 litre arasında değişir.
Hafif potasyum eksikliğinin tedavisi ve potasyum eksikliğinin önlenmesi için günde 1 - 1,25 litre KADEKS-40 çözeltisi genelde yeterli olmaktadır.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz KADEKS-40 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlannıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.
Bebek ve çocuklarda genel olarak 24 saatte uygulanacak çözelti miktarı vücut ağırlığı 10 kg'a kadar olan bebekler için 100 mL/kg, 10 kg'dan fazla çocuklar için 1-1,5 litre, 20 kg'dan fazla çocuklar için ise 1,5 - 2,5 litre arasıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Uygulanacak doz ve infuzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın vücut ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KADEKS-40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KADEKS-40 kullandıysanız:

Özellikle böbreklerinizden sodyum atılmasında bir bozukluk olduğu durumlarda kullanmanız gerekenden daha fazla KADEKS-40 kullandıysanız, vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem), soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri) oluşabilir ve bunun için diyaliz tedavisine gerek duyulabilir.
Böbrek yetmezliğiniz varsa ve size önerilenden fazla KADEKS-40 kullandıysanız kanınızdaki potasyum düzeyleri artar (hiperkalemi). Kanınızdaki potasyum düzeyleri arttığında potasyum zehirlenmesi belirtileri görülebilir. Potasyum zehirlenmesine bağlı belirtiler arasında kol veya bacaklarınızda uyuşma, hissizlik, gevşeklik; kaslarınızda zayıflık, ağırlık hissi, felç hali, reflekslerin kaybolması veya solunum hareketlerinizin yavaşlaması; bilincinizde bulanma ve bilinç yitirilmesi; tansiyonunuzda düşme, kalbinizin normalden hızlı, yavaş ya da düzensiz çalışması, kalp durması ve bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide-barsak sistemiyle ilgili belirtiler bulunur). Hiperkalemi kalsiyum, insülin (glukozla birlikte), sodyum bikarbonat, iyon değiştirici reçineler ya da diyalizle tedavi edilebilir.
KADEKS-40'ın bileşimindeki klorür tuzlarının aşın uygulanması kanınızı asitleştirebilir.
Kullanmanız gerekenden daha fazla KADEKS-40 kullandıysanız, çözeltinin bileşimindeki dekstroz kan şekerinizi yükseltebilir. Kan şekeriniz çok yükseldiğinde kanınızın yoğunluğu artabilir, idrarınızda şeker çıkabilir, bol ve sulu idrar çıkarmaya başlarsınız.

KADEKS-40kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KADEKS-40'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KADEKS-40 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KADEKS-40'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıda KADEKS-40 çözeltisi uygulanması sırasında görüldüğü bildirilen yan etkiler belirtilmiştir:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
• Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
• Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen sıklıkta görülürler.
Aşağıdakilerden biri olursa, KADEKS-40'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızanklık/kabanklık, yanma hissi;
• Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;
• Vücutta aşın sıcaklık ya da soğukluk hissi;
• Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme;
• Baş dönmesi, bayılma hissi;
• Kalpte çarpıntı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KADEKS-40'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Ayrıca uygulama devam ederken vücudunuzda ateş, titreme gibi belirtiler oluşursa (febril reaksiyon) DERHAL doktorunuza bildiriniz; bu durumda doktor uygulamaya son vererek acil tıbbi müdahalede bulunabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Bilinmiyor:
• Kanda elektrolit düzeylerinin yükselmesi (hiperpotasemi, hipematremi, hiperkloremi) ve bunlara bağlı belirtiler:
- Ateş
- Halsizlik
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Huzursuzluk hali
- Kolay uyarıl abilirlik (iritasyon)
- Havale (konvülsiyon)
- Kol veya bacaklarda uyuşma, hissizlik, gevşeklik
- Kaslarda zayıflık
- Kaslarda seyirme ve sertleşme
- Kaslarda ağırlık hissi
- Reflekslerin kaybolması
- Kas felci
- Solunum hareketlerinin yavaşlaması
- Solunumun durması
- Bilinçte bulanıklık
- Bilinç kaybı
- Reflekslerin kaybı
- Koma
- Kan basıncında düşme (hipotansiyon) veya yükselme (hipertansiyon)
- Kalbin normalden hızlı, yavaş ya da düzensiz çalışması
- Kalp durması
- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Kannda kramplar
- Susama hissi
- Tükürük miktarında azalma
- Terlemede azalma
- Böbrek yetmezliği
- Vücutta ve/veya kol ya da bacaklarda su toplanması (ödem)
- Akciğerlerde su toplanması (akciğer ödemi)
- Soluk alıp vermede zorlaşma
- Yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma
• Kandaki asitlik derecesinin artması
• Kan yoğunluğunun artması (hiperozmolarite)
• Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi)
• İdrarda şeker çıkması (glukozüri)
• Ozmotik diürez (kan şekerinin yükselmesine bağlı bol miktarda idrar çıkarma)
• Uygulamanın yapıldığı damarda iltihaplanma
• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamar boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.
5. KADEKS-40'ın saklanması

KADEKS-40 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altı sıcaklıkta saklayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KADEKS-40 'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi
34390 Ayazağa-İSTANBUL
Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infıizyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle kanşmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infuzyona hemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

3.

Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

İlaç Bilgileri

Kadeks-40 (%5 Dekstroz, %0.45 Sodyum Klorur Ve %0...

Etken Maddesi: Dekstroz + Potasyum Klorur + Sodyum Klorur

Atc Kodu: B05BB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.