Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Isotrexin Jel Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Retinoid İçeren Kremler » İsotretinoin ve Eritromisin

KULLANMA TALİMATIISOTREXIN Jel 30 g Haricen kullanılır.

•

Etkin madde: %

0.05 a/a isotretinoin ve % 2 a/a eritromisin içerir.
•

Yardımcı maddeler:

Hidroksipropilselüloz, butillenmiş hidroksitoluen (antioksidan) veetanol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.oEğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.oBu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.oBu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


oBu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. ISOTREXIN nedir ve ne için kullanılır?


2. ISOTREXIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ISOTREXIN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ISOTREXIN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ISOTREXIN nedir ve ne için kullanılır?

ISOTREXIN 30 g'lık alüminyum tüpte, jel şeklinde, etkin madde olarak isotretinoin ve eritromisin içeren ve akneye (sivilce) karşı kullanılan bir ilaçtır.
ISOTREXIN hafif-orta şiddetli aknenin haricen tedavisinde kullanılır ve hem iltihaplı, hem de iltihapsız bozuklukların tedavisinde etkilidir.

2. ISOTREXIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerISOTREXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• İsotretinoin, eritromisin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjik iseniz
• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
• Emziriyorsanız
• Akut egzama, rozasea adı verilen deri hastalığınız veya ağız çevrenizde cilt iltihabı varsa

ISOTREXIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Ense gibi hassas cilt bölgelerine uygulayacaksanız.
Herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen bir duyarlılığınız veya alerjiniz varsa
• Güneş ışığı ya da güneş lambalarına maruz kalacaksanız. ISOTREXIN güneş ışığınaduyarlılıkta artışa sebep olabilir, bu nedenle güneş ışığı ya da güneş lambalarına maruziyetönlenmeli veya en aza indirilmelidir.
• Güneş yanığı durumunda doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından tedavinizi geçiciolarak durdurulacaktır.
• Güneş ışığına maruziyet engellenemiyorsa, yeterli koruma sağlayan güneş koruyucu ürünlerve tedavi edilen bölgeler için koruyucu giysiler kullanınız.
• Harici kullanılan başka bir ilaç kullanıyorsanız.
ISOTREXIN'i ağız, göz, mukoz membranlar ve hasarlı veya egzamalı cilt ile temas ettirmeyiniz. Kazara temas durumunda, bu bölge su ile iyice yıkanmalıdır. İlacın cilt kıvrımlarındabirikmemesine dikkat edilmelidir.
Tedavi sırasında kötü yanıt veya durumunuzda kötüleşme, uzun süreli veya önemli ishal görülürse veya karın krampları yaşarsanız ISOTREXIN ile tedaviyi bırakarak doktorunuza danışınız.
ISOTREXIN bağırsak iltihabı (bölgesel enterit, ülseratif kolit, antibiyotikle ilişkili kolit) olan ve daha önce geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
ISOTREXIN bölgesel deri reaksiyonlarına ya da gözlerde ve ağız içi veya cinsel organlar gibi dışarıya açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda tahrişe sebebiyet verebilir.
ISOTREXIN'e eşlik eden topikal tedavi var ise dikkatli olunmalıdır. Tahriş veya egzama gibi deri reaksiyonları görüldüğü takdirde uygulama sıklığı azaltılması veya tedavi geçici olarak kesilmeli,cilt durumu düzelince tedaviye yeniden başlanmalıdır. Tahriş devam ederse tedavisonlandırılmalıdır.
Cildinize kimyasal soyma, dermabrazyon veya lazerle cilt yenileme gibi işlemler yaptıracaksanız ISOTREXIN'i uygulamadan önce cildinizin iyileşmesini bekleyiniz.
ISOTREXIN'in yanıcı yapısından ötürü uygulama sırasında veya kullanımdan hemen sonra sigara içmeyiniz veya açık aleve yaklaşmayınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ISOTREXIN'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ISOTREXIN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme süresince ISOTREXIN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ISOTREXIN'in araç veya makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar yapılmamıştır. Ancak zararlı bir etki beklenmemektedir.

ISOTREXIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ISOTREXIN butillenmiş hidroksitoluen içerdiğinden bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda (ağız içi veya cinsel organlar gibi dışarıyaaçılan vücut kanallarını döşeyen dokuda) irritasyona (tahrişe) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eşzamanlı topikal antibiyotikler, ilaçlı ya da güçlü kurutma etkisi olan yıpratıcı sabun ya da temizleyiciler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya sıkılaştırıcı içeren maddeler dikkatlikullanılmalıdır; aşırı tahrişe yol açabilir. Soyucu bir madde (örneğin benzoil peroksid) içerenpreparatlar kullanılırken özel dikkat gereklidir. Beraber kullanım gerektiği takdirde ürünleri gününfarklı zamanlarında (örn. biri sabah, diğeri akşam) kullanınız.
ISOTREXIN diğer jel, krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar ISOTREXIN'in işleyişini engelleyebilirler. Ayrıca haricen uygulanan başka akne ilaçları kullanıyorsanızdoktorunuzu bilgilendiriniz. Bir antibiyotik grubu olan makrolidlerle ya da klindamisin ile birliktekullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ISOTREXIN nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ISOTREXIN'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.
Jeli günde bir veya iki kez etkilenmiş bölgeye sürünüz. Bazı durumlarda tam bir etki görebilmeniz için ISOTREXIN'i 6-8 hafta kullanmanız gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Cildinizi temizledikten sonra ISOTREXIN'i tedavi edilecek bölgeye ince bir tabaka olacak şekilde yaygın bir biçimde sürünüz. Jeli sürdükten sonra ellerinizi yıkayınız.
Cildinizde tahriş görülürse nemlendirici kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanım: 12 yaş öncesi dönemdeki çocuklarda kullanımı yoktur.
• Yaşlılarda kullanımı: Bu yaş grubunda akne vulgaris görülmediğinden yaşlılardaISOTREXIN kullanımı için özel tavsiyeler bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Veri bulunmamaktadır.

Eğer ISOTREXIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.Kullanmanız gerekenden daha fazla ISOTREXIN kullandıysanız

ISOTREXIN'in aşırı uygulanması tedaviden daha iyi sonuç alınmasını sağlamaz ve ciltte kızarıklık, soyulma, kaşıntı gibi belirgin tahrişe sebep olabilir. Böyle bir durumunda ilacın kullanımınıazaltabilir ya da ilacın kullanımına birkaç gün ara verebilirsiniz.
ISOTREXIN'in kazara yutulması durumunda eğer yutulan miktar cilde sürülen miktardan daha az ise herhangi bir zarar beklenmemektedir. Ağızınızı bol su ile çalkalamalısınız. Eğer fazla miktardajeli yutmuşsanız doktorunuza danışınız. Bu durum kusma ve ishale sebebiyet verebilir.

ISOTREXIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.ISOTREXIN i kullanmayı unutursanız

Eğer ISOTREXIN kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı kullanınız. Daha sonra önerilen kullanım şekline uygun olarak kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ISOTREXIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.
Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ISOTREXIN'i 12 haftadan uzun süre kullanmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ISOTREXIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ISOTREXIN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz:

• Boğazın, yüzün, dudakların veya ağzın aniden şişmesi sonucu nefes almada ya da yutmadazorluk, ellerin, ayakların ve ayak bileğinin aniden şişmesi ya da kaşıntılı isilik gibi alerjikreaksiyonlar
• Uygulama yerinde kızarıklık, soyulma, ciltte ağrı, uygulama yerinde kaşıntı, ciltte tahriş, cilthassasiyeti, ciltte yanma hissi, uygulama yerinde batma hissi, ciltte kuruluk
• Işığa duyarlılık, ciltte renk koyulaşması ve ciltte renk açılması
• Uygulama yerinde kıl köklerinin iltihabı
• Şiddetli ya da uzun süren ishal
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler

• Ciltte ağrı
• İsilik
Cilt iritasyonu

Yaygın görülen yan etkiler

• Uygulama bölgesinde dermatit, egzama ve cilt kuruluğu gibi reaksiyonlar
• Ciltte kızarıklık
• Ciltte soyulma ya da pullanma
• Ciltte yanma hissi
• Kaşıntılı cilt

Seyrek görülen yan etkiler

• Alerjik reaksiyonlar
• Kaşıntı, kurdeşen
• Karın ağrısı
• İshal
• Güneş ışığına karşı artmış hassasiyet
• Cilt renginde solma
• Cilt renginde koyulaşma
• Yüzde şişlik
• Uygulama bölgesindeki kıl köklerinde iltihap

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ISOTREXIN'in Saklanması

TSOTREXTN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
ISOTREXIN'i kullanmadığınız zamanlarda tüpün ağzını sıkıca kapatınız. Ürünün akmasını önlemek amacıyla kapağın iyi oturduğuna emin olunuz.
ISOTREXIN içeriğinde yanıcı maddeler bulunduğundan ateşten, alevden veya sıcaktan uzak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TSOTREXTN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad., 1. Levent Plaza No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretim yeri:

Stiefel Laboratories Ireland, Finisklin Business Park, Sligo, İrlanda

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5


İlaç Bilgileri

Isotrexin Jel

Etken Maddesi: Isotretinoin+eritromisin

Atc Kodu: D10AD54

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Isotrexin Jel-KUB
 • Isotrexin Jel-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Isotrexin Jel 30 G
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.