Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lokalen Pomad 30g Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Antiprüritik İlaçlar » Kaşıntı Giderme İlaçları » Anestezik Kremler ve Spreyler » Lidokain

KULLANMA TALİMATI

LOKALEN pomad

Haricen (cilt yüzeyine) uygulanır.

• Etkin madde:%5

lidokain içerir.

• Yardımcı madde:

Metil paraben. Propil paraben, Dipotasyunı hidrojen fosfat, Emulgin B2, Setostearil alkol. Vazelin, Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. LOKALEN nedir ve ne için kullanılır?


2. LOKALEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LOKALEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LOKALEN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. LOKALEN nedir ve ne için kullanılır?

LOKALEN beyaz renkte homojen pomaddır. 30 g'lık alüminyum tüplerde ambalajtanmıştir,
LOKALEN, lokal anestezikler (bölgesel uygulanan uyuşturucu) ve antipruritikler (kaşıntıyı önleyen) grubuna dahil olan bir ilaçtır.
LOKALEN, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları, soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi (endotrakeal entubasyon) sırasında anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak kullanılır.

2. LOKALEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LOKALEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, LOKALEN ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz bu ürünü kullanmayınız.

LOKALEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise. Bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, LOKALEN uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
• Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. LOKALEN kullanırken dikkatli olunuz. Paraaminobenzoik asit türevlerine (prokaİn, tetrakain, benzokain gibi) alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir.
LOKALEN'i etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.
Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon (kapalı pansuman) altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


LOKALEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LOKALEN deri ve mukozaya bölgesel olarak uygulandığından etkisinin yiyecek ve içeceklerden etkilenmesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği sürece gebelik döneminde LOKALEN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LOKALEN anne sütüne geçebilir. Emzirme döneminde, doktorunuz önermedikçe LOKALEN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

LOKALEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1.30 ıng metil paraben ve 0.80 mg propil paraben (hidroksibenzoat) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 360.0 mg setostearil aikol içermektedir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Cilt ve mukozaya bölgesel uygulanan bir ilaç olan LOKALEN'in, diğer ilaçlar ile etkileşim göstermesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacıanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LOKALEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir.
Bir seferde uyguladığınız LOKALEN dozu 5 g'ı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaİne karşılık gelir.
Günlük 17-20 g LOKALEN (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmayınız.
Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktor tarafından başka bir şekilde Önerilmediği takdirde; uygun bir miktar LOKALEN'i uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İlacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda, doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise bu durumu doktorunuza bildiriniz. Böbrek yetmezliği durumunda ilacınızın dozunda bir değişiklik yapılması gerekmemektedir, ancak bu durumu da doktorunuza bildiriniz.

Eğer LOKALEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LOKALEN aldıysanız

LOKALEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LOKALEN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LOKALEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

LOKALEN tedavisini sonlandırmanız durumunda bir yan etki yaşamanız beklenmez ancak tedavinizi sonlandırmadan önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LOKALEN'in İçeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
LOKALEN'in yan etkileri diğer amid tipi lokal anesteziklerin yan etkilerine benzerdir.
Bu yan etkiler genellikle doza bağımlıdır ve yüksek dozda uygulama veya ilacın gerekenden hızlı emilmesi durumunda kana geçen miktarının artmasına bağlı olarak görülebilir. Bunun yanında aşırı duyarlılık, idiosenkrazi (nedeni bilinmeyen duyarlılık reaksiyonları) ve tolerans azalmasına bağlı yan etkiler de oluşabilir. Ciddi yan etkiler genellikle tüm vücudu etkiler (sistemik). Bu yan
5/7
etkiler arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, titreme, nöbet (konvülsiyon) sayılabilir.
Advers etkiler sıklıklarına göre şu şekilde tanımlanmaktadır:
Çok yaygın
10 hastanın en az I inde görülebilir.
Yaygın
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor
Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
Yaygın olmayan: Uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir.
Yaygın: Ciltte tahriş, kızarıklık, kasıntı veya döküntü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.


5. LOKALEN'in saklanması

LOKALEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nİn altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOKALEN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tİc. A.Ş. Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad. No: 10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Üretim Yeri:


Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii - Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı...............onaylanmıştır.


7/7

İlaç Bilgileri

Lokalen Pomad 30g

Etken Maddesi: Lidokain

Atc Kodu: D04AB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lokalen Pomad 30g-KUB
 • Lokalen Pomad 30g-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Lokalen 50 Mg 30 Gr Pomad
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.