Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Advagraf 1 Mg Uzaltılmış Salımlı Sert Kapsül Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Kalsinörin İnhibitörleri » Takrolimus

KULLANMA TALİMATIADVAGRAF 1 mg uzatılmış salımlı sert kapsül Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

1 mg takrolimus
•

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat, soya lesitin, titanyum dioksit E171, sarı demiroksit E172, kırmızı demir oksit E172, hipromelloz, etilselüloz, magnezyum stearat, sodyumlauril sülfat, jelatin, baskı mürekkebi (Opacode S-1-15083), şellak, simetikon, hidroksipropilselüloz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Hastalık vebulguları aynı olsa bile onlara zarar verebilir.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.


• İlacın kullanımı sırasında her hangi bir yan etkiye rastlarsanız, doktorunuz veyaeczacınızla görüşünüz. Bunlar bu talimatta belirtilmemiş yan etkileri de içerir.Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVAGRAF nedir ve ne için kullanılır?


2. ADVAGRAF'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ADVAGRAF nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ADVAGRAF'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1.ADVAGRAFnedir ve ne için kullanılır?

• ADVAGRAF 1 mg uzatılmış salımlı sert kapsüller, beyaz kapsül kapağında kırmızı renkte“1 mg” ve turuncu kapsül gövdesinde 677” baskılı, beyaz toz içeren beyaz-turuncu sertjelatin kapsüller şeklinde takdim edilmektedir. Kutu içerisinde, kapsülleri nemden korumakiçin içinde nem çekici bulunan koruyucu bir aluminyum poşet ambalaj içerisindeki 10kapsüllük blisterler bulunmaktadır.
• ADVAGRAF uzatılmış salımlı sert kapsüller, halihazırda piyasada bulunan Prografkapsüllerin ağızdan alınan ilave bir farmasötik şeklidir.
• ADVAGRAF, immünosüpresanlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi(karaciğer, böbrek) takiben vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeyeçalışacaktır. ADVAGRAF, vücudunuzun bağışıklık cevabını kontrol ederek nakledilenorganı kabul etmesini sağlamak için kullanılır. ADVAGRAF genellikle, bağışıklık sisteminibaskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
• ADVAGRAF ayrıca, size nakledilen karaciğer, böbrek, kalp ya da diğer organınızın devameden reddi için ya da daha önceden almış olduğunuz bir tedavinin transplantasyondansonraki bağışıklık cevabını kontrol edemediği durumlarda da verilebilir.
• ADVAGRAF erişkinlerde kullanılır.

2. ADVAGRAF'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADVAGRAF'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer takrolimus veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa
• Eğer makrolid antibiyotikler alt grubuna ait (örn. eritromisin, klaritromisin, josamisin)herhangi bir antibiyotiğe karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

ADVAGRAF'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Prograf ve ADVAGRAF aynı etkin maddeyi (takrolimus) içerir. Ancak, ADVAGRAF günde bir
kez alınırken, Prograf günde iki kez alınmaktadır. Bunun sebebi, ADVAGRAF'ın takrolimusun
uzatılmış salımına (daha uzun sürede daha yavaş salım) izin vermesidir. ADVAGRAF ve
Prograf birbiri ile değiştirilemez.
• Henüz klinik veri olmadığı için erişkin hastalarda diğer bağışıklık sistemini baskılayanilaçlara dirençli birinden yapılan nakillerin reddinin tedavisinde, doktorunuzun tavsiyelerineuyunuz.
• Henüz klinik veri olmadığı için erişkin kalp nakli alıcılarında naklin reddinin önlenmesinde,doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
• Potasyum içeren yiyeceklerin fazla miktarda alınması veya potasyum tutulmasına nedenolan idrar söktürücü ilaçların kullanımı halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Böbreklerinize veya sinir sisteminize yan etkileri olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız,doktorunuza bilgi veriniz.
• Takrolimus içeren diğer ilaçlarla geri dönüşümlü kalp büyümesi gözlenmiştir. Eğer bilinenbir kalp hastalığınız, karaciğer veya böbreklerinizde yetmezlik veya mikrobik birhastalığınız varsa, doktorunuza bilgi veriniz.
• Yüksek tansiyon, vücutta sıvı tutulması (ödem), kortizon hormonu içeren kortikosteroidgrubu ilaçların kullanıyorsanız, kalp sorunlarınız artabilir. Doktorunuz kalp elektrosu (EKG)veya eko (ekokardiyografi) ile nakil öncesi ve sonrası kalbinizin durumunu takip etmekisteyebilir.
• Takrolimus, uzamış QT sendromu veya Torsade de Pointes adı verilen kalbinizin atım hızıve ritminde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, önceden bilinen bir kalp rahatsızlığınızvarsa, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kalp elektrosu (EKG) ile kalbinizin durumunutakip etmek isteyebilir.
• Takrolimus ile tedavi edilen hastalarda enfeksiyoz mononükleoz adı verilen hastalığa nedenolan Ebstein-Barr virüsü (EBV) kaynaklı lenf sistemi hastalıkları gelişebilir. Ayrıcabasiliksimab, daklizumab gibi bazı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar bu riski lenfsistemi hastalıkları riskini artırabilir. Doktorunuz, ADVAGRAF tedavisi öncesi veADVAGRAF tedavisi sırasında EBV ile ilgili tarama amaçlı kan testleri yapmak isteyebilir.
• ADVAGRAF ile tedavi edilen hastalarda bakteri, mantar, virüs veya parazit kaynaklı bazıfırsatçı mikrobik hastalıklar olabilir. Böbrek test sonuçlarınızın bozulması veya sinirsistemine ait bazı rahatsızlıklarınızın olması halinde doktorunuz mikrobik hastalık ihtimalinigöz önünde bulunduracaktır.
• ADVAGRAF, bazı bakteri, virüs veya mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarlaetkileşebilir. Bu nedenle kullandığınız veya kullanmanız gereken ilaçlarla ilgili doktorunuzabilgi veriniz..
• ADVAGRAF, siklosporin gibi bazı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla etkileşebilir. Bunedenle kullandığınız veya kullanmanız gereken ilaçlarla ilgili doktorunuza bilgi veriniz.
• Baş ağrısı, nöbet geçirme, bazı beyin fonksiyonlarında kötüleşme ve görme gibi şikayetleriniz olursa, derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz bazı manyetik rezonansgibi radyolojik tetkikler isteyebilir.
• Nakledilen organınızın reddini önlemek için bağışıklık sisteminizin baskılanmasına ihtiyaçduyduğunuz sürece ADVAGRAF'ı her gün almanız gerekecektir. Doktorunuzla düzenliolarak temasa geçiniz.
• ADVAGRAF'ı kullandığınız süre boyunca doktorunuz zaman zaman bir dizi test yaptırmanızı (kan, idrar, kalp fonksiyonu, görme ve nörolojik testler, açlık kan şekeri,potasyum seviyesi, karaciper ve böbrek fonksiyon testleri, kan değerleri, pıhtılaşma değerleri,kandaki protein değerleri dahil) isteyebilir. Bu oldukça normaldir ve doktorunuzun sizin içinen uygun ADVAGRAF dozuna karar vermesine yardımcı olacaktır.
• Almanız gereken ADVAGRAF'ın dozunu ve etkinliğini etkileyebileceği için, St. John'sWort (Hypericum perforatum - sarı kantaron) gibi bitkisel ilaçları ya da diğer herhangi birbitkisel ürünü kullanmaktan kaçınınız. Şüphe duyduğunuz takdirde, herhangi bir bitkiselürün ya da ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
• Karaciğer problemleriniz varsa ya da karaciğerinizi etkilemiş olabilecek herhangi birhastalık geçirdiyseniz, alacağınız ADVAGRAF dozunu etkileyebileceği için bunu lütfendoktorunuza söyleyiniz.
• Eğer bir günden uzun süre ishal olursanız, lütfen doktorunuza haber veriniz, çünkü aldığınızADVAGRAF'ın dozunu ayarlamak gerekebilir.
• ADVAGRAF kullandığınız sırada uygun koruyucu kıyafetler giyip, yüksek koruma faktörlübir güneş kremi kullanarak güneş ışığına ve UV ışığa maruz kalmanızı sınırlandırmaksınız.Bunun nedeni bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerde kötü huylu cilt değişikliklerine dairpotansiyel risk olmasıdır.
• Eğer herhangi bir aşı olmanız gerekiyorsa, lütfen doktorunuza önceden haber veriniz.Doktorunuz sizin için en uygun yöntemi tavsiye edecektir.
• ADVAGRAF'ın 18 yaş altındaki çocuklarda yeterli güvenlilik ve etkinlilik verisibulunmaması nedeniyle, bu yaş grubu hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

ADVAGRAF'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADVAGRAF'ı genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra
almalısınız. ADVAGRAF alırken greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınılmalıdır çünkü greyfurt
ADVAGRAF'ın kan düzeylerini etkiler.

Hamilelik

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Araç ve makine kullanımı

ADVAGRAF'ı kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme konusunda problem yaşıyorsanız herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu etkiler,ADVAGRAF alkol ile birlikte alındığında daha sık gözlenmektedir.

ADVAGRAF'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADVAGRAF laktoz (süt şekeri) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzlatemasa geçiniz.
ADVAGRAF kapsülde kullanılan mürekkep, soya lesitin içerir. Eğer soya veya fıstığa alerjiniz varsa bu ilacı kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktorunuza veya eczacınıza almakta olduğunuz veya yakın zamanda almış olduğunuz ilaçları ve bitkisel ürünleri bildiriniz.
ADVAGRAF, siklosporinler (nakledilen organın reddinin önlenmesinde kullanılan bir diğer ilaç) ile birlikte alınmamalıdır.
ADVAGRAF kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan düzeyleri de ADVAGRAF kullanmanızdan etkilenebilir, bu durumda ADVAGRAF dozunuartırmak veya düşürmek gerekebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlaralıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilenantibiotikler ve antifungal ilaçlar, örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,klotrimazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin
• HIV enfeksiyonunu tedavi etmekte kullanılan HIV proteaz inhibitörleri, (örn. Ritonavir,nelfinavir, sakuinavir)
• Hepatit C enfeksiyonunu tedavi etmekte kullanılan HCV proteaz inhibitörleri (örn. telaprevir,boseprevir)
• Mide ülserlerinin ve asit reflüsünün tedavisinde kullanılan omeprazol, lansoprazol veyasimetidin
• Bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan metoklopiramid
• Mide yanmalarının tedavisinde kullanılan sisaprid veya magnezyum-aluminyum-hidroksit
• Doğum kontrol hapları veya etinilöstradiol ile diğer hormon tedavileri, danazol ile hormontedavileri
• Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil veya yüksek tansiyon veya kalpproblemlerinde kullanılan diğer ilaçlar
• Kalbin düzensiz atımını kontrol için kullanılan antiaritmik ilaçlar (amiodaron)
• Yüksek kolesterol ve trigliseridlerin tedavisinde kullanılan ve “statinler” olarak bilinenilaçlar
• Sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin veya fenobarbital
• İltihap tedavisinde veya bağışıklık sisteminin baskılanmasında (örneğin organ reddinde)kullanılan kortikosteroidler sınıfına dahil olan prednizolon ve metilprednizolon
• Depresyon tedavisinde kullanılan nefazodon
• St. John's Wort (Hypericum perforatum - sarı kantaron)
Ateş, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan ibuprofen, bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan amfoterisin B veya viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiviraller (örn.asiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar ADVAGRAFile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlarınızı kötüleştirebilir.
Ayrıca ADVAGRAF'ı aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar sökücüler) (örn. amilorid, triamteren veya spironolakton), belirli ağrı kesici, ateş düşürücüve iltihap gidericiler (NSAİİ adı verilenler, örn. ibuprofen) kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar(antikoagülanlar) veya diyabet tedavisi için oral tedavi alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekir.
Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ADVAGRAF nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ADVAGRAF'ı her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin olamadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız. ADVAGRAF sadece organ nakli hastalarınıntedavisinde deneyimli doktorlar tarafından reçete edilmelidir.

Transplantasyonda uzman hekiminiz farklı bir takrolimus ilacına değiştirmeye karar vermediği sürece reçeteniz her yazıldığında aynı takrolimus ilacını aldığınızdan eminolunuz. Bu ilaç günde bir kez alınmalıdır. Eğer ilacın görünüşü her zamankinden farklı iseveya doz talimatları değişmişse doğru ilacı aldığınızdan emin olmak için en kısa sürededoktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.Nakledilen organınızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığınıza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Transplantasyondan hemen sonrakibaşlangıç dozları genellikle nakledilen organa bağlı olarak
vücut ağırlığı (kg ) başına günlük 0.10 - 0.30 mg
aralığında olacaktır.
Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır.
ADVAGRAF ile tedavinize başlandıktan sonra doğru dozun belirlenebilmesi için doktorunuz tarafından sıklıkla kan testleri yaptırmanız istenecektir. Sonrasında da doğru dozu belirlemekveya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testleri isteyebilir. Durumunuzstabilize olduğunda doktorunuz genellikle ADVAGRAF dozunuzu azaltacaktır. Doktorunuz sizekapsül sayısını ve hangi sıklıkta alacağınızı tam olarak söyleyecektir.
Nakledilen organın reddinin önlenmesi için, bağışıklık sisteminizi baskılamanız gerektiği sürece her gün ADVAGRAF alacaksınız. Doktorunuzla düzenli irtibat kurmalısınız.
ADVAGRAF günde bir kez sabahları ağızdan alınır. ADVAGRAF'ı genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız. Kapsülü blisterden çıkarırçıkarmaz alınız. Kapsül bir bardak su ile ve bütün olarak yutulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller bir bardak su ile bütün halde yutulmalıdır. ADVAGRAF'ı kullandığınız sırada greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınınız. Folyo ambalajda bulunan nem çekiciyi yutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı:

ADVAGRAF'ın çocuklarda ve 18 yaşından küçük adolesanlarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

Eğer ADVAGRAF'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVAGRAF kullandıysanız

ADVAGRAF'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz ile konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine gidiniz.


ADVAGRAF kullanmayı unutursanız

Eğer ADVAGRAF kapsüllerinizi sabah almayı unutursanız, aynı gün unuttuğunuzu fark ettiğinizde bu dozu mümkün olduğunca çabuk alınız ve sonraki dozları ne zaman kullanmanızgerektiği konusunda doktorunuza başvurunuz.

ADVAGRAF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ADVAGRAF tedavinizi durdurmak, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir. Doktorunuz bunu yapmanızı söylemeden tedavinizi kesmeyiniz.
İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADVAGRAF'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADVAGRAF, nakledilen organı reddetmenizi durdurmak için vücudunuzun kendi savunma mekanizmasını azaltır. Bunun sonucunda, vücudunuz enfeksiyonlarla mücadelede her zamankikadar iyi olmayacaktır. Bu nedenle, ADVAGRAF kullandığınız sırada enfeksiyonlaranormalden daha sık yakalanabilirsiniz..
Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar gibi ciddi etkiler oluşabilir. Bağışıklık sisteminin baskılanmasının bir sonucu olarak ADVAGRAF tedavisinin ardından iyi ve kötü huylu tümörlerbildirilmiştir.
Yan etkiler gözlenme sıklıklarına göre şu şekildedir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek(<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Çok yaygın yan etkiler:


• Kan şekeri yükselmesi,şeker hastalığı, kanda potasyum yükselmesi
• Uykusuzluk
• Titreme, baş ağrısı
• Yüksek tansiyon
• Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma
• İshal, bulantı
• Böbrek bozukluğu

Yaygın yan etkiler:


• Kan hücre sayılarında azalma (plateletler, alyuvarlar, akyuvarlar), akyuvar sayısında artma,alyuvar sayısında değişiklikler (kan testlerinde görülür)
• Kan magnezyumunda, fosfatında, potasyumunda, kalsiyumunda ve sodyumunda düşüklük,fazla sıvı yüklenmesi, kanda ürik asit artması, kan yağlarının yükselmesi, iştahsızlık, kanasiditesinin artması, kan tuzlarındaki diğer değişiklikler (kan testlerinde görülür)
• Endişe belirtileri, kafa karışıklığı ve yönelim bozuklukları, ruh hali değişiklikleri bunalım,kabuslar, halüsinasyonlar, akli bozukluklar
• Ataklar, bilinç bozukluğu, ellerde ve ayaklarda (bazen ağrılı olabilen) karıncalanma veuyuşma, sersemlik hissi, yazma bozukluğu, sinir sistemi bozuklukları.
• Bulanık görme, , ışığa hassasiyette artış, göz bozuklukları
• Kulak çınlaması
• Kalp damarlarında kan akımının azalması, kalp atımıda hızlanma.
• Kanama, kan damarlarının kısmen veya tamamen tıkanması, tansiyon düşüklüğü
• Nefes darlığı, akciğer dokusunda bozukluk, akciğer çevresinde sıvı birikimi, farinksteenflamasyon, öksürük, grip benzeri belirtiler
• Karın ağrısı ve ishale neden olan iltihaplanmalar veya ülserler, mide kanamaları, ağızdailtihaplanma veya ülserler, karında sıvı birikimi, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, kabızlık,gaz çıkarma, şişkinlik, sulu dışkılama.
• Safra kanalı bozuklukları, karaciğer problemlerine bağlı olarak cildin sarı renk alması,karaciğer doku harabiyeti ve karaciğer iltihabı.
• Kaşıntı, döküntü, kellik, akne, fazla terleme
• Eklemlerde uzuvlarda veya sırtta ağrı, kas krampları.
• Böbrek yetmezliği, idrar çıkışında azalma, bozuk veya ağrılı idrar çıkarma.
• Vücut dayanıklığında azalma, ateş, vücutta sıvı toplanması, ağrı ve huzursuzluk, kandaalkalin fosfataz artışı, kilo artışı, sıcaklık algısında bozulma
• Nakledilen organın yetersiz çalışması

Yaygın olmayan yan etkiler:


• Pıhtılaşma bozukluğu, tüm kan hücrelerinde azalma (kan tesleridne görülür)
• Dehidratasyon (vücudun susuz kalması), idrar yapamama
• Normal olmayan kan testi sonuçları: Kan proteini veya şekerinde azalma, kan fosfatdüzeyinde artış, laktat dehidrojenaz enziminde artma.
• Koma, beyin kanaması, inme, felç, beyin bozuklukları, konuşma ve dil bozuklukları, belleksorunları
• Göz lensinde şeffaflığın kaybolması, duymada azalma
• Düzensiz kalp atışı, kalbin durması, kalp işlevinin azalması, kalp kasına ilişkin bozukluklar,kalp kasında büyüme, çarpıntı, EKG anormallikleri, kalp hızı ve nabız anormalliği
• Bacak veya kol toplar damarında pıhtı oluşumu, şok
• Solunum yetmezliği, solunum yolu bozuklukları, astım
• Barsak tıkanıklığı, kanda amilaz enzim seviyesinde artış, mide muhteviyatının ağza gelmesi,mide boşalmasında gecikme
• Deride iltihap, güneş ışığında yanma hissi
• Eklem bozuklukları
• Ağrılı adet görme ve anormal adet kanaması
• Çoklu organ yetmezliği, grip benzeri hastalık, sıcağa ve soğuğa artmış duyarlılık, göğüstebaskı hissi, gergin veya anormal hissetme, kilo kaybı

Seyrek yan etkiler:


• Pıhtılaşma hücrelerinin azalmasına bağlı deride küçük noktalar halinde kanama
• Kas gerginliğinde artma
• Körlük, sağırlık
• Kalp çevresinde sıvı toplanması
• Ani başlayan solunum yetmezliği.
• Pankreasta kist oluşumu
• Karaciğerde kan akışı ile ilgili problemler
• Cildin, ağzın, gözlerin ve cinsel organların soyulmasıyla seyreden ağır hastalık; artmışkıllanma
• Susuzluk, düşme, göğüste sıkışma hissi, hareketlilikte azalma, ülser

Çok seyrek yan etkiler:


• Kaslarda güçsüzlük
• Anormal kalp tetkiki
• Karaciğer yetmezliği
• İdrarda kan ile birlikte ağrılı idrar çıkarma
• Yağ dokusunda artış

Bilinmiyor:


• Saf kırmızı hücre aplazisi (kırmızı kan hücresi sayısında çok ciddi bir düşüş)
• Agranülositoz (ciddi bir şekilde azalmış beyaz kan hücresi sayısı)
• Hemolitik anemi (anormal bir bozukluğa bağlı olarak kırmızı hücre sayısının düşmesi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5.ADVAGRAF'ın saklanması

ADVAGRAF 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


•

25 0C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
• Nemden korumak amacıyla orijinal ambalajında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
• Uzatılmış salımlı sert kapsülleri blisterden çıkardıktan sonra derhal kullanınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVAGRAF'ı kullanmayınız.


Bütün uzatılmış salımlı sert kapsülleri aluminyum ambalajın açılmasını takiben 1 yıl içerisinde kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADVAGRAF'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat: 16 No: 60 34235 Esenler, İstanbul Tel:(0212) 440 08 00
Faks: (0212) 438 36 71

Üretici:

Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, Co. Kerry, İrlanda

Bu kullanma talimatı 05.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


9

İlaç Bilgileri

Advagraf 1 Mg Uzaltılmış Salımlı Sert Kapsül

Etken Maddesi: Takrolimus Monohidrat

Atc Kodu: L04AD02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.