Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Golwax 600mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Çeşitli Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Tioktik Asit

KULLANMA TALİMATIGOLWAX 600 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

Her tablet 600 mg alfa lipoik asit içerir.
(PH

101

), at greentriasetat,Vum lak),

Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L GOLWAXnedir ve ne için kullanılır?


2. GOL WAX*ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GOL WAX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GOL WAX'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. GOLWAX nedir ve ne için kullanılır?

GOLWAX, etkin madde olarak 600 mg alfa-lipoik asit içeren film kaplı tabletlerdir.
adır

Alfa-metabolik

Alfa-lipoik asit, sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri grubunda yer almakt lipoik asit, vücut metabolizması sırasında oluşan bir maddedir ve vücudun belli bazıişlevleri üzerine etkiye sahiptir. Ayrıca, zararlı parçalanma ürünlerine karşı sinir Hücrelerinikoruyucu özelliklere (anti-oksidatif) sahiptir.
GOLWAX, 30 tablet içeren, çocuk emniyetli kapaklı, amber renkli cam şişede ve kutusunda sunulmaktadır.
GOLWAX, şeker hastalığında (diyabet) diyabetik nöropati adı verilen, çevresel sinir hasarına bağlı olarak vücudun uç bölgelerinde ortaya çıkan ağrı, his kaybı, kuvvet kaybı gibi belirtilerintedavisinde kullanılır.

2. GOLWAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

GOLWAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
karşı aşın

• Alfa-lipoik asit veya GOLWAX'm içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birineduyarlılığınız varsa.
• 18 yaşından küçükseniz.

GOLWAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

GOLWAX kullanımından sonra, idrarınızın kokusu farklı olabilir ancak bunun klinik olarak önemi yoktur.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

GOLVVAK'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanmayınız. Bu tür yiyecek ve içecekleri GOLWA^C aldıktan en az yanm saat sonra alınız.
Düzenli olarak alkol tüketimi, şeker hastalığındaki sinir hasarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkması ve ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle GOLWAX ile tedavidebaşarıyı azaltır. Tedavi süresince ve tedaviye ara verildiğinde alkolden uzak durunuz).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde GOLWAX doktor talimatı doğrultusunda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Alfa-lipoik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin dürdürülüp durdurulmayacağına ya da GOLWAX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına veyatedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

GOLWAX*m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GOLWAX içeriğinde bulunan gliserol triasetat; baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.
Ayrıca boyar madde olarak günbatımı sarısı alüminyum lak içermektedir \fe aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.
bir ilaç)

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GOLWAX ile birlikte kullanıldığında Sisplatin'in (kanser tedavisinde kullanılan etkisi azalabilir.
Metal içeren ürünler (demir preparatları, magnezyum preparatlan ve kalsiyum i dolayı süt ürünleri) ile beraber GOLWAX'ı aynı anda kullanmayınız. Eğer GOtoplam günlük dozunu kahvaltından 30 dakika önce almışsanız, demir ve/veyapreperatlannı öğlen veya akşam alınız.
ma

feriğinden WAX'ıngnezyum

İnsülin ve/veya diğer oral antidiabetik ilaçların (şeker hastalığı tedavisinde kullandım ilaçlar) kan sekerini düşürücü etkisi artabilir. GOLWAX ile beraber bu ilaçlan almanız gerekiyor isekan şekerinizi düzenli ölçünüz/ölçtürünüz. Kan şekerinin düşmesine bağlı gözlenebilecek başdönmesi ve halsizlik gibi bulgular olursa doktorunuza danışınız. Kan şekerinizin düşmesinebağlı belirtilerden kaçınmak için doktorunuzun talimatları doğrultusunda bu ilaçlarındozlarının azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. GOLWAX nasıl kullanılır?

GOLWAX daima doktorun önerdiği biçimde kullanılmalıdır. Kullanım konusunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe: Sabahlan kahvaltıdan 30 dakika önce, günde bir tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

GOLWAX 600 mg film tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile mide boşken alınmalıdır. Aynı zamanda gıda alımı alfa-lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu nedenle,Özellikle mide boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yanm saat Öncealınmalıdır.
Diyabetik nöropati kronik bir hastalık olduğu için, GOLWAX'ı yaşam boyu kullanmanız gerekebilir. Hastalığınızın durumuna göre buna doktorunuz karar verecektir.

Değişik yaş gruplarıÇocuklarda kullanımı:

Çocuklara ve adölesanlarda GOLWAX'ın uygulaması ile ilgili klinik deneyim yoktur. Dolayısıyla ürün çocuklarda ve adölesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Yaşlı hastalarda (>65 yaş) özel çalışma yürütülmemiştir.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

var ise,Eğer GOLWAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla GOLWAX kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımında mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gözlenebilir.
daha fazla belirtileriasid-bazWAX ilekilogramyatırılmayıif kömürmodem

akti

Tek tük bildirilen vakalarda, özellikle alkol ile birlikte ağız yolundan 10 gramdan alfa-lipoik asit alınmasından sonra, ciddi, bazen hayatı tehdit edebilecek zehirlenme(vücutta yaygın kasılmalarla seyreden nöbetler, kanda asidozun eşlik ettiğidengesizliği ve/veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi) görülmüştür. Bu nedenle, GOlLaşın doz (örn. yetişkinlerde 10 tabletten fazla ve çocuklarda vücut ağırlığına görebaşına 50 mg'dan daha fazla alfa-lipoik asit alınması) şüphesi bile, acil hastaneyeve zehirlenmeyi tedavi edecek standart girişimlerin (örn. mide yıkanmasıverilmesi, vs) başlatılmasını gerektirir. Herhangi bir zehirlenme belirtisinin tedaviciyoğun bakım prensiplerine dayalı olarak, belirtilere yönelik olmalıdır.

eczacı ileGOLWAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya konuşunuz.GOLWAX'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.GOLWAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan GOLWAXT almayı kesmeyiniz. Aksi takdirde rahatsızlığınız şiddetlenebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GOLWAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.
Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)
Olası yan etkiler:
Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı
Çok Seyrek: Kusma, mide ağrısı, bağırsak ağrısı ve diyare Aşırı duyarlılık reaksiyonları:
Çok seyrek: Deri döküntüsü, ürtiker ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın: Baş dönmesi
Çok Seyrek: Tat duyusunda değişiklik ve bozukluk.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:
Çok seyrek: Artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan şeker düzeyinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi semptomları (halsizlik, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme) görülebilir.
İlave tedbirler:

Yukarıdakileri yan etkilerden biri görülürse, ilacı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumun ciddiyetini değerlendirecek ve gerekirse ilaveönlemlere karar verecektir.


Bir alerjik reaksiyonun ilk semptomları görüldüğünde,ilacı doktorunuza bildiriniz.almayı durdurunuz veDERHALbir yan etki ile karşılaşırsanızEğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. GOLWAX'ın saklanması

GOL WAX'ın çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GOLWAX'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:4, 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 05/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Golwax 600mg Film Tablet

Etken Maddesi: Alfa Lipoik Asit

Atc Kodu: A16AX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Golwax 600mg Film Tablet-KUB
 • Golwax 600mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Golwax 600 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.