Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zoloporoz 5mg/100ml Iv İnfüzyon İçin Çözelti Içer... Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » Zoledronik Asit

KULLANMA TALİMATIZOLOPOROZ 5 mg/100 mL IV infüzyon çözeltisi içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

100 mL'lik flakonlar, 5.330 mg zoledronik asit monohİdrata eşdeğer 5 mg zoledronik asit (susuz) içerir.
çözeltisi,

Yardımcı maddeler:

Mannitol, sodyum sitrat dihidrat. sodyum hidroksit fosforik asit ve enjeksiyonluk su.

kkatliceBu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirdiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


bu ilacı dışında•Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuzakullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozunyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

L ZOLOPOROZ nedir ve ne için kullanılır?


2, ZOLOPOROZfu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerS.ZOLOPOROZnasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.ZOLOPOROZ 'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. ZOLOPOROZ nedir ve ne için kullanılır?

Doktor veya hemşire

ZOLOPOROZ, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir, tarafından damarınıza tek seferde verilir.
ZOLOPOROZ, 100 mL kullanıma hazır infüzyon çözeltisi içeren cam bfr şişede ambalajlanmıştır. Her bir 100 mL'lik flakon, 5 mg zoledronik asit içerir.
ZOLOPOROZ, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki ^maçlarla kullanılmaktadır:
• Osteoporozu olan postmenopozal kadınlarda ve erkeklerde vertebra ve verfebra dışı kırıkların önlenmesi,
kırıkların

• Kadınlarda ve erkeklerde osteoporoza bağlı kalça kırığı sonrası yeni klinik
önlenmesi,
• Ağız yolu ile ya da enjeksiyon şeklinde glukokortikoid tedavisine başlanan veyatedavisi devam eden ve tedavinin 12 aydan daha uzun süre devam etmesi beklenen(Örn,; romatizmal hastalıklar, tip 1 diyabetin de aralarında olduğu bazı tıormonalhastalıklar, kronik iltihabi barsak hastalıktan, kronik obstrüktif akciğer i hastalığı,kanser tedavisi, organ nakli gibi durumlar) kadın ve erkeklerde glukokortik<j)ide bağlıosteoporozun tedavisinde,
• Kadın ve erkeklerde kemikteki Paget hastalığının tedavisinde.

Osteoporoz

Kemiklerin incelmesi ve güçsüzleşmesini içeren bir hastalıktır ve menopozdan sonra kadınlarda sık görülür; ancak erkeklerde de görülebilir. Menopozda, kadınlann yumurtalıklarıkemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu östrojenin üretimini durdurur.Menopozdan sonra kemik kaybı ortaya çıkar, kemikler güçsüzleşir ve daha kolay kırılır.Ayrıca uzun süreli steroid kullanımı sonucunda kadınlarda ve erkeklerde kemik gücüne etkieden osteoporoz oluşabilir. Osteoporozlu pek çok hastada hiç semptom görülmez; ancak buhastalar yine de kemik kırığı riski altındadırlar, çünkü osteoporoz kemiklerini daha güçsüzyapmıştır. Ayrıca, cinsiyet hormonlarının, özellikle de androjenlerden dönüşen öst'ojelilerindolaşımdaki düzeylerinin azalması da, erkeklerde daha kademeli bir şekilde gözlenen kemikkaybında rol oynamaktadır. ZOLOPOROZ hem erkeklerde, hem de kadınlarda kemiğigüçlendirir ve böylece kırılma olasılığım azaltır. ZOLOPOROZ uzun süre işe yandığı içinyeni bir ZOLOPOROZ dozuna 1 yıldan daha önce gereksinimiz olmayacaktır.

Kemiğin Paget hastalığı

aldir. Bu kemiğinbiçimdedeformedöndürüpir.

Yaşlı kemik materyalinin yıkılması ve yerine yeni kemik materyalinin gelmesi nomı sürece yeniden yapılanma

(remodelling2. ZOLOPOROZ'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

dikkatlice

Size ZOLOPOROZ verilmeden önce, doktorunuz tarafından verilen tüm talimatlara uyunuz.

ZOLOPOROZ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Hipokalseminiz varsa (yani kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok düşükse).
• Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa.
• Gebe iseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız.
Emziriyorsanız.
Zoledronik asit, diğer bisfosfonatlar veya ZOLOPOROZ'un içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

ZOLOPOROZ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Size ZOLOPOROZ verilmeden önce, şunları doktorunuza söyleyiniz:
• ZOLOPOROZ ile aynı etkin maddeyi içeren Zoledronik asit 4 mg/5 mL KonsantreÇözelti ile tedavi görüyorsanız.
• Böbrek sorununuz varsa ya da önceden olmuşsa.
• İleri yaşta iseniz.
• Eğer ZOLOPOROZ almadan önce ya da aldıktan sonra vücudunuzda yeteri kadar suyoksa (dehidrasyon).
• Kalsiyum ya da D vitamini eksikliğiniz varsa.
• Günlük kalsiyum ve vitamin D takviyesi atamıyorsanız.
• Boynunuzda yer alan tiroid ve paratiroid olarak adlandırılan bezlerin bir kısanı ya datamamı cerrahi olarak alınmışsa.
Bağırsaklarınızın bir bölümü cerrahi olarak alınmışsa.
uyuşma
torunuza

ZOLOPOROZ kullanmadan önce, çene, diş eti ya da her ikisinde de ağrı, şişme vey ı varsa (ya da önceden oldu ise) ya da çeneniz ağırlaşıyor ya da dişiniz çekildi ise dol:bildiriniz.'
ZOLOPOROZ kullanmadan önce, diş tedavisi görüyorsanız ya da size diş! cerrahisi uygulanacaksa, ZOLOPOROZ tedavisi gördüğünüzü diş doktorunuza söyleyiniz.
Özellikle uzun süre osteoporoz tedavisi alan hastalarda uyluk kemiğinde alışılmadık kırıklar meydana gelebilir. Eğer uyluk, kalça ya da kasığınızda ağrı, güçsüzlük ya da rahatsızlıkyaşarsanız bunu doktorunuza anlatınız, çünkü bu olası bir uyluk kemiği kınğııjıın erkengöstergesi olabilir.
İlacın yarar/zarar oranına göre kesilmesi gündeme gelebilir.
ZOLOPOROZ 18 yaşın altındaki kişilere önerilmemektedir. Çocuklarda ve ZOLOPOROZ kullanımı incelenmemiştir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerlİy doktorunuza başvurunuz.

ergenlerde se lütfen

ZOLOPOROZ'un yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı

ZOLOPOROZ tedavisi uygulanmadan önce ve sonra, doktorunuzun talimatına uygıjn şekilde mutlaka yeterli miktarda (en az bir ya da iki bardak) sıvı alınız. Böylece dehic rasyonunönlenmesi sağlanmış olur. ZOLOPOROZ tedavisinin uygulandığı gün normal b:r şekildebeslenebilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. \


Gebe iseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ZOLOPOROZ kullanmamalısınız.

czacınızaTedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya e danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ZOLOPOROZ kullanmamalı siniz.
Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ZOLOPOROZ kullanımı sırasında baş dönmesi hissediyorsanız, kendinizi iyi hisşedinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

bilgilerZOLOPOROZ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esajşında “sodyum içermez”.
Bu tıbbi ürün her dozunda 4950 mg mannitol içerse de, dozu ve kullanım yolu jıedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı j

Böbreklerinize zararlı olduğu bilinen herhangi bir ilaç (aminoglikozid grubu antibiyotikler gibi), örneğin idrar söktürücü ilaçlar (diüretik) almakta iseniz, doktorunuzun bunr bilmesiözellikle Önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. ZOLOPOROZ nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz her ZOLOPOROZ uygulamasından önce böbrek fonksiyonunuzu kont *ol etmek için kan testi yapmalıdır. Doktorunuzun ya da hemşirenizin talimatı üzerine, ZOLOPOROZuygulamasından önce, bir kaç saat içinde, en az bir ya da iki bardak sıvı (tercihen su) almanız
sizin için önemlidir.

Osteoporoz

Normal doz, doktorunuz veya hemşireniz tarafından damarınıza yılda bir kez j infüzyon yoluyla uygulanan 5mg'dır. İnfüzyon en az 15 dakika sürecektir.
Yakın zamanda kalça kırığı geçirdiyseniz, ZOLOPOROZ'un kalça onanm cerrahisinden iki hafta ya da daha uzun bir süre sonra uygulanması önerilir.
Doktorunuz ya da hemşireniz tarafından size verilen tüm talimatlara dikkatlice uyunıiız.
endirdiği

Kalsiyum ve D vitamini takviyelerinin (Örneğin, tabletler) doktorunuzun yön şekilde alınması çok önemlidir.
Osteoporoz için ZOLOPOROZ bir yıl etki gösterir. Bir sonraki doza bir yıl sonra ihtiyacınız olacaktır.

Paget hastalığı

Normal doz, doktorunuz veya hemşireniz tarafından damarınıza bir başlangıç infüzyonu yoluyla uygulanan 5 mg'dır. infüzyon en az 15 dakika sürecektir. ZOLOPOROZ uzun birsüre etki gösterdiğinden, bir yıl ya da daha uzun bir süre yeni bir ZOLOPOROZ dozunaihtiyacınız olmayacaktır.
Doktorunuz ya da hemşireniz tarafından size verilen tüm talimatlara dikkatlice uyum iz.
Doktorunuz ZOLOPOROZ verildikten sonra en az ilk 10 gün kalsiyum ve D vitamini takviyeleri (Örn., tabletler) almanızı önerebilir. İnfuzyondan sonraki dönemde kanınızdakikalsiyum düzeyinin çok düşük düzeye inmemesi için bu öneriyi dikkatlice yerine getirmenizçok önemlidir.
Paget hastalığında ZOLOPOROZ bir yıldan uzun bir süre etki gösterebilir ve doktorunuz yeniden tedavi uygulanması gerekip gerekmediğini size bildirecektir.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ZOLOPOROZ'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Değişik yaş grupları:Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde ZOLOPOROZ kullanılması önerilme

z.Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

ZOLOPOROZ'u kullanmayı unutursanız

Randevunuzun yeniden planlanması için doktorunuza ya da hastaneye başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.ZOLOPOROZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOLOPOROZ tedavisini durdurmayı düşünüyorsanız, lütfen randevunuza giderek bu konuyu doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz size önerilerde bulunacak ve ZOLOPOROZ ile nekadar süreyle tedavi görmeniz gerektiğine karar verecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZOLOPOROZ'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişiilerde yan etkiler olabilir. Çoğu durumda özel bir tedavi gerekmemektedir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek
Çok seyrek

10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
bilir, rülebilir.en fazla

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görüle 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla gf
: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birimi görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebiliı
İlk infüzyonla ilgili yan etkiler çok sık görülmekte (Hastaların % 30'undan fazlasıncj; daha sonraki infıizyonlarda daha az sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Ateş, titreme, kas vcağrısı ve baş ağrısı gibi yan etkilerin çoğunluğu ZOLOPOROZ verilişinden sonraki iiçinde meydana gelmektedir. Semptomlar genellikle hafif ila orta şiddette olmaktaiçinde kaybolmaktadır. Doktorunuz bu yan etkileri azaltmak için ibuprofen ya da pgibi hafif bir ağrı kesici önerebilir. Bu yan etkilerin görülme olasılığı dahiZOLOPOROZ dozlarıyla birlikte azalmaktadır.
Çok yaygın:
Ateş.

a), ancak ya eklemüç güne üç günarasetamol

ilk
v

sonraki

Yaygın:
Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal, kas ağrısı, kemik ve/veya eklem ağrısı, sırt, kol ve bacak ağrısı, grip benzeri belirtiler (yorgunluk, titreme, kemik ve/veya eklem ağrısı)titreme, yorgunluk hissi, dikkat bozukluğu, güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme, infuzyonbölgesinde kızarıklık, şişme ve/veya ağn gibi deri reaksiyonları
Paget hastalığı olan hastalarda: kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olmasına bağlı semptomlar; örneğin kas spazmları, ya da uyuşukluk veya özellikle ağız kenarındakarıncalanma hissi.
fcjalp

ritmi un nedenatsızlık

ZOLOPOROZ kullanımı ile postmenopozal osteoporoz hastalarında düzensiz (atriyal fibrilasyon) görülmüştür. Kalp ritmindeki bu düzensizliğe ZOLOPOROZolup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir; ancak ZOLOPOROZ aldıktan sonrahissederseniz doktorunuza haber veriniz.
Yaygın olmayan:
Grip, üst solunum yolu enfeksiyonu, kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma, iştah kaybı, uykusuzluk, bilinç ve dikkat azalmasını içeren uyuklama, iğne batma hissi veya karıacalanmahissi, çok yorgun hissetme, titreme, geçici bilinç kaybı, gözde enfeksiyon veya tahriş veyaağn, kızanklık, ışığa duyarlılık, başta dönme hissi, kan basıncına artış, hararet, öksüük, nefesdarlığı, mide rahatsızlığı, kaşıntı, ciltte kızanklık, boyun ağnsı, kas, kemik ya da eklemkatılığı, eklem şişmesi, kas spazmı, omuz ağnsı, göğüs kaslarında ve göğüs kafesinde ağn,eklem iltihabı, kas güçsüzlüğü, normal olmayan böbrek testi sonuçlan, düzensii sıklıktaidrara çıkma, elde, bileklerde ve ayaklarda şişme, susama, diş ağrısı, tat bozukluğu.
Sıklığı bilinmeyen:
Baş dönmesi ve solunum güçlüğü dahil ciddi aleıjik reaksiyonlar, özellikle yüzde şişme, kan basıncında düşüş; ağızda, dişlerde ve çenede ağrı, ağzın içinde şişme ya dçenede uyuşma ya da ağırlık hissi veya diş kaybı, böbrek bozukluğu (az idrara çı'ateş, kusma ve ishal gibi doz sonrası belirtilere bağlı gelişebilen vücut sıvısında aza

boğazda a yaralar,
gibi),
a.

Vfji

kma

ha

Özellikle osteoporoz için uzun süredir tedavi görmekte olan hastalarda seyrek olarak kalça (uyluk) kemiğinde olağandışı kınklar meydana gelebilir. Eğer kalçanızda, uyluğunuzda (dizve kalça arasında) ya da kasığınızda ağn, güçsüzlük ya da rahatsızlık hissedersenizdoktorunuzla konuşunuz; çünkü bu, kalça kınğının erken bir belirtisi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. ZOLOPOROZ'un saklanması

Doktor, hemşire bilmektedir.

veya eczacınız ZOLOPOROZ'un uygun şekilde nasıl sakil anacağını
ZOLOPOROZ'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve arrfbalajında saklayınız.
Açılmamış flakonları 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
n hemen üreleri vesüre 2°-an önce

Mikrobiyal kontaminasyonun önlenebilmesi için, şişe açıldıktan sonra üri kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanımdaki saklama skullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve normalde bıı8°C'de 24 saati geçmemelidir. Buzdolabında saklanmış çözelti kullanılma!oda sıcaklığına getirilmelidir.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ZOLOPOROZ u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZOLOPOROZ'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Pharmada İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Dem PlazaNo:172 34755 Ataşehir-İSTANBULTel:0216 5778025
Faks: 0216 4284086

Üretim yeri:

Mefar İlaç Sanayii A.Ş.
Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy-Pendİk/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 03.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARINA YÖNELİK BİLGİ

Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp ya da sağlık mesleği mensupları içindir*
5 mg ZOLOPOROZ dozu mutlaka en az 15 dakika içinde uygulanmalıdır. ZOLOPOROZ uygulanmadan önce ve sonra hastalar mutlaka uygun biçimde hidrate edilmelidir. Bıi özelliklediüretik tedavi alan hastalarda önemlidir.
Böbrek yan etki riskini en aza indirgemek için aşağıdaki önlemler dikkate aljnmalıdır: Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi <35 mL/dakika) ZOLOPOROZkullanımı, bu popülasyondaki artmış böbrek yetmezliği riskine bağlı olarak kontrçndikedir;her ZOLOPOROZ dozundan önce serum kreatinin düzeyi ölçülmeli ve kreatinin klerensihesaplanmalıdır; ZOLOPOROZ böbrek fonksiyonunu etkileyebilecek diğer tıbbi ürünler ilebir arada verildiğinde dikkatli kullanılmalıdır. Önceden böbrek fonksiyon bozuk uğu olanhastalarda serum kreatinin düzeyindeki geçici artış daha fazla olabilir, risk altında olanhastalarda serum kreatinin düzeyinin ara kontrolü düşünülmelidir. Diüretik tedavi alanlarolmak üzere hastalar ZOLOPOROZ uygulamasından önce uygun şekilde hidrate ed ilmelidir.Tek bir ZOLOPOROZ dozu 5 mgT aşmamalıdır ve infıizyon süresi en az 15 dakika olmalıdır.
Yakın zamanda düşük travmaya bağlı kalça kırığı meydana gelmiş olan hastalarda ZOLOPOROZ infüzyonunun kalça kırığının onarımından iki hafta ya da daha uzun bir süresonra uygulanması önerilir.
Önceden var olan hipokalsemi ZOLOPOROZ ile tedaviye başlamadan önce mutla ta yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini ile desteklenmelidir. Diğer mineral metabolizmasıbozuklukları da (Örn. paratioroid rezervi yetersizliği, kalsiyumun bağırsaklarda kötii emilimi)etkili biçimde tedavi edilmelidir. Hekimler böyle hastalarda klinik gözlem yapmayıdüşünmelidir.
Kemik döngüsü artışı kemiğin Paget hastalığının tipik bir özelliğidir. Zoledronik asidin kemik döngüsü üzerindeki etkisinin hızlı başlaması nedeniyle, bazen semptomatik ol; m geçicihipokalsemi gelişebilir ve genellikle ZOLOPOROZ infüzyonundan sonraki ilk 10 gün içindemaksimum düzeyde olur.
m alımı an sonrakalsiyumokalsemigözlem

ce serum

ZOLOPOROZ uygulamasıyla bağlantılı olarak yeterli kalsiyum ve D vitamj önerilmektedir. Ayrıca, Paget hastalığı bulunan kişilerin ZOLOPOROZ uygulandık ten az 10 gün süreyle, en az 500 mg elementel kalsiyuma karşılık gelen yeterlitakviyesini günde iki kez almaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Hastalar hib'semptomları konusunda bilgilendirilmeli ve riskli dönem sırasında yeterli klinikaltında tutulmalıdır. Paget hastalığı olan hastalarda ZOLOPOROZ infüzyonundan

ÖIL

kalsiyum düzeyinin ölçülmesi önerilir.
Yakın zamanda düşük travmaya bağlı kalça kırığı meydana gelmiş olan hastalarda, ilk ZOLOPOROZ infüzyonundan önce oral yolla veya intramüsküler yolla 50,000 ila 125,000 IUD vitamini yükleme dozu verilmesi önerilmektedir.

ZOLOPOROZ nasıl hazırlanır ve uygulanır?

ZOLOPOROZ 5 mg çözelti kullanıma hazırdır.
Tek kullanımlıktır. Kullanılmamış çözeltiler atılmalıdır. Yalnızca berrak, partikül içermeyen ve rengi bozulmamış çözeltiler kullanılmalıdır. ZOLOPOROZ başka ilaçlar ilekarıştırılmamalı ve aynı anda intravenöz olarak verilmemelidir ve delikli bir infıL yon hattıyoluyla sabit infuzyon hızında uygulanmalıdır. İnfüzyon süresi 15 dakikadan] daha azolmamalıdır.
ZOLOPOROZ'un kalsiyum içeren herhangi bir çözeltiyle temas etmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Buzdolabında muhafaza ediliyorsa uygulamadan önce oda sıcaklığına gelmesibeklenmelidir. infıizyonun hazırlanması sırasında aseptik teknikler uygulanmalıdır. İnfuzyonmutlaka standart tıbbi uygulamaya uygun şekilde yapılmalıdır.

ZOLOPOROZ'un saklanması

• ZOLOPOROZ'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajındasaklayınız.
• ZOLOPOROZ'u kutunun ve flakonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihindensonra kullanmayınız.
• Açılmamış flakonlan 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Mikrobiyal kontaminasyonun önlenebilmesi için, şişe açıldıktan sonra ürüıı hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanımdaki saklama sü eleri vekullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve normalde bu süre 2° 8°C'de24 saati geçmemelidir. Buzdolabında saklanmış çözelti kullanılmadan önce oda sjcaklığınagelmesi beklenmelidir.
10

İlaç Bilgileri

Zoloporoz 5mg/100ml Iv İnfüzyon İçin Çözelti Içer...

Etken Maddesi: Zoledronik Asit Monohidrat

Atc Kodu: M05BA08

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.