Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famotsan 20 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

KULLANMA TALİMATI

FAMOTSAN 20 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

Famotidin 20 mg.
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz, mikrokristal selüloz PH 101, kollidon 30, kroskarmelozsodyum, talk, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, PEG 3350, sarı demiroksit, ponceau 4R alüminyum lak, FD&C mavi.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında,doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

E FAMOTSAN nedir ve ne için kullanılır?


2. FAMOTSAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3FAMOTSAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FAMOTSANhn saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. FAMOTSAN nedir ve ne için kullanılır?

FAMOTSAN etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.FAMOTSAN 30, 60 ve 500 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.
FAMOTSAN, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir.
• Mide (gastrik) ve ince barsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesive tekrarının önlenmesi için,
• Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu(gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
• Midenin çok fazla miktarda asit salgılanmasından kaynaklanan Zollinger EllisonSendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.

2. FAMOTSAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerFAMOTSAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• FAMOTSAN'da bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjinizvarsa
• Aynı ilaç grubundan (H

2FAMOTSAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozdaalmanızı isteyebilir.
• FAMOTSAN tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümörolasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle FAMOTSAN tedavisine başlanmadan öncedoktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılmazı için gerekli incelemeyiyapmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FAMOTSAN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

FAMOTSANTn her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlamayoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMOTSAN'ı ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


FAMOTSAN anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız FAMOTSAN kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FAMOTSÂN'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

FAMOTSAN'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FAMOTSANTn genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçlan yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardanherhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:
• Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonlan için kullanılır)
• Probenesid (gut için kullanılır)
• Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
• Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
• Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. FAMOTSAN nasd kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FAMOTSAN T doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.
Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:
- Duodenal ülser ve gastrik ülser:
Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlanmasını önlemekiçin devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg'dır.
- Gastroözofageal reflü (GÖRH):
Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir,
- Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılamahallerinde):
Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FAMOTSAN sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 mİ) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

Eğer FAMOTSAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla FAMOTSAN kullandıysanız:

FAMOTSAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.FAMOTSAN'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekildealmaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.FAMOTSAN ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FAMOTSANTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir,
yaygın değil : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir, seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir,
çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın

• Baş ağnsı, sersemlik hissi
• Kabızlık, ishal

Yaygın olmayan

Eğer allerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, FAMOTSAN almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

oo

Ürtiker (kurdeşen)
Diğer yaygın olmayan yan etkiler:
• Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
• Bulantı, kusma, karında ağrı ve şişkinlik, gaz
• Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
• İştahsızlık
• Bitkinlik

Seyrek

• Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollüklinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.

Çok seyrek

Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük

c .


Aşın duyarlılık reaksiyonları (anafılaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içerengeri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadankaybolur.

•.


Koivülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzlukFAMOTSAN'ın bulunduğu ilaç grubu olan H

2

reseptör antagonistlerinin damardanuygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarındabozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleriKimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sanlık
Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonlarıEklem ağrısı, kas kramplarıİktidarsızlık, libido azalması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu yeya eczacınızı bilgilendiriniz.5. FAMOTSAN'ın Saklanması

FAMOTSAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayımSon kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FAMOTSAN 'ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


Drogsan İlaçları San, ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 56. Sok. 7/3 06520 Balgat-Ankara

Üretim yeri:


PLANTAFARMA İLAÇ SANAYİ A.Ş.
14470 Sancaklar Köyü - Düzce

Bu kullanma talimatı—tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Famotsan 20 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Famotidin

Atc Kodu: A02BA03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Famotsan 20 Mg Film Tablet-KUB
 • Famotsan 20 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Famotsan 20 Mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.