Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %10 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KULLANMA TALİMATINEOFLEKS %I0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler :

Her bir litre çözelti 100 gram dekstroz anhidral (glukoz) içerir.

Yardıma maddeler:[ Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-

Bu kullanma talimat un saklayım:. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


- Eyer ilave sorularını: olursa, lütfen doktorunuzaeczacınıza danışınız.


- Bıı ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye yittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen urunuz. Haç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında :

1. NEOFLEKS %İ0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONl nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOFLEKS %!0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler


3. NEOFLEKS %İ0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kutlanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU 'ııun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.l.NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %I0 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yoluyla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerjiihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan

damar içi yoldan uygulanan

birçözeltidir.

f

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sunulmuştur. Bıı esnek torbaların dışında daha kalın koruyucubir dış kılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden eıniliıninin bozulduğu durumlarda ya davücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun birprotein kaynağıyla birlikte kullanılır.
İçerdiği glııkoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuda kaloriyanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal,kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damariçi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla dakullanılmaktadır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

2. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, ya da şekerhastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde olan dekstrozu ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,vani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzdaşişme gibi belirliler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerjiniz varsa da bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:
• Kafa içi kanamalar.
• Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
İdrar çıkaramadığınız durumlar (aniir'ı durumları). Karaciğer hastalığına bağlı koma.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.
• Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız \arsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlarakarşı tahammülsüzlüğünüz varsa;
• Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:
• Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);
• Böbrek yetmezliğiniz

varsa (bu durumdatahammülünüz azalabilir, ayrıca

eğer böbrekişlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alman alüminyumzehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmekledir)
bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.
Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa içi kanama liskinde aıtışaneden olabilir).
İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kantahlilleri yapılabilir.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi Önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

NEOELEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nuıı yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır: uyiiulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktuı.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuzaeczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından Özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOfLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS

%I0Araç ve makine kullanımı

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımeı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman İlaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütleıı doktorunuzabildiriniz.
NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltilertercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlikriskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce veuygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi birbulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi taralından kontrol edilecektir.NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullananhastalarda dikkatli uygulanmalıdır.
Eğe/'

reçeldi ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise Ilıt fen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


A3. NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu İlacın size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça butalimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü İstenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu vc metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (sel) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama selinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikle uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm etkisinin çok güçlü veya zayıf okluğuna dair bir izleniminiz var ise. doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız :

NEOFLEKS %lf) DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşıntının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve lıcmatokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanınyoğunluğundaki artış bulunur.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı arlar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuzkalına durumu (dehidralasyon) oluşur.
idrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

NEOFLEKS % 10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayı unutursanız :

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'ııun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır
• Yaygın : 10 hastanın Kinden az. fakat 100 hastanın Kinden fazla görülebilir.
• Yaygın olmayan: 100 hastanın Kinden az. lakat 1000 hastanın! inden (azlagörülebilir.
• Seyrek : 1000 hastanın Kinden az. lakat 10.000 hastanın 1 'inden fazla görülebilir.

Aşağıdakİlcrdcn biri olursa, NEOFLEKS %1() DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz vc DERHAL doktorunuza bildiriniz veya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık, yanma hissi:
• Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı:
• Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi:
• Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme:
• Baş dönmesi, bayılma hissi:
• Kalpte çarpıntı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFLEKS % 10 DEKSTROZ SUDAKİ
SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın görülen yan etkiler:
* Vücuttaki lıız (elektrolit) düzey lerinde bozukluklar
• Kan şekerinde yükselmeler (hiperglisemi)
Yaygın olmayan şekilde görülen yan etkiler: :
• Kanın seyrelmesi (hemodiltisyon)
• Vücutta su miktarının artışına (lıipervolcmi) bağlı vücudunuzda veya kol ya dabacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde zorlaşma,yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjeslif kalp yetmezliğibelirtileri).
• Ateş, titreme gibi tepkiler
• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
• İdrarla şeker çıkışı
• Terleme.
Seyrek görülen yan etkiler:
• Alerjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik,kızarıklık ya da şişlik (tromboflebit)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir \ an etki ile karşılaşırsam: doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz,


5. NEOFLEKS %1Ö DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

NEOFLEKS %!() DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı: uygulamanın yapıldığı sağlık
kuruluşunun tıbbi alık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS %10 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYON 'mı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Biiğdiiz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 06750 AKYURT ANKARATel: 0 312 8441508Faks: 0 312 8441527

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseplik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sistemehava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseplik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile in Füzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün İzotonisilesi parenteral uygulama yapılmadan Öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır: daha sonra kullanılmak üzeresaklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda in füzyonahemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığım kontrol ediniz: ambalaj hasargördiiyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
• Uygulama setinin spaykım, uygulama ucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, iiriine eklenecek ilim maddeler ürünle ueçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımındageçimlilik kontrol edilmelidir.

Uyguluma Öncesi ilaç ekleme


• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
• Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasvıım klorür aibi yoğtorbanın uygulama çıkısına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak k

arışması sağlanır,

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında Haç ekleme


• Setin klempi kapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulamaucundan
• uygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak
• çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
• Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.