Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %20 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler :

Her bir litre çözelti 200 gram dekstroz anhidrat içerir.

Yardımcı maddeler

: Steril enjeksiyon!uk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan öncc bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma lal imalını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya diişiikdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU nedir ve ne için kullan ılır?


2. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1.NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan kaybedilen ya da ağız yoluyla yeterli düzeyde alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan

damar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.
NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sunulmuştur. Bu esnek torbaların dışında daha kalın koruyucu bir dış kılıf bulunur. Setli vesetsizİki formu bulunmaktadır.
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya da vücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla birlikle kullanılır.
İçerdiği glııkoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuda kalori yanında su da sağladtğından vücudun susuz kaldığı bazı durumların {kısıtlı su alımı, ishal, kusma va da aşırı idrar yapmaya bağlı aşın sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır. NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

2. NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'tnı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar vaısa. ya da şeker hastasıysam/, doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde olan dekstrozu ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerjiniz varsa da bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:
• Kafa içi kanamalar.
• Vücudun ağır bir şekilde sıısuz kaldığı durumlar.
• İdrar çıkaramadığınız durumlar (aniıri durumları).
• Karaciğer hastalığına bağlı koma.

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLUSYONU aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.
• Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız vaısa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tahammülsüzlüğünüz varsa:
• Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:
• Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);
• Böbrek yetmezliğiniz vaısa (bu durumda şckeıe tahammülünü/ azalabilir, ayrıca eğer böbrek işlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alınan alüminyum zehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmektedir)
bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.
Ayrıca bu ilaç çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğaıı bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa içi kanama riskinde artışa neden olabilir).
İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kan tahlilleri yapılabilir.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sı zd irmiyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONL 'nun viyccok ve içecek ile kullanılması

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamildik

İlacı kullanmadan önce doktoramıza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktoramıza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS % 20 SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

Araç vc makine kullanımı

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakladır.

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nuıı içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka heıhangi biı ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız liıtien doktorunuza bildiriniz.
NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözelti)e eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son kaıışmıda heıhangi bir bulanıklık veva çökelme olııp olmadığı sağlık görevlisi taralından kontrol edilecektir. NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eüer reçeteli yo da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son -uınanlaı da kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verini..


3. NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım vc doz/uygu Isıma sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça

bıı

talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu vc metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama selinin boyutuna uygulamayı öneren doktor taralından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz vc uygulama lıızı. erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm el kişinin çok gliçlii veya zayıf okluğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %20 DEKS TROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız :

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanı: gerekenden fazlasını kullanmışsanız hir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hemııtokril) azahııa. kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve bıına vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir sıısıız kalma durumu (dehidratasyon) oluşur.
İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler {vücutla su birikimi \e hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayı unutursanız :

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :

Bulunmamaktadır.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
• Yaygın : 10 hastanın Tinden az. fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.
• Yaygın olmayan : 100 hastanın Tinden az. fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir.
• Seyrek : 1000 hastanın Tinden az. fakat 10.000 hastanın 1 'inden fazla görülebilir.

Aşağıdakilerdeıı biri olursa, NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'ııu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık kabarıklık, yanma hissi:
• Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüsle ağrı:
• Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;
• Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yiizde veya tüm \ ücıılta şişme:
• Baş dönmesi, bayılma hissi:
• Kalpte çarpıntı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil lıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın görülen yan etkiler:

•

Vücuttaki tuz (elektrolit) düzeylerinde bozukluklar
• Kan şekerinde yükselmeler (hipergliscmi)
Yaygın olmayan şekilde görülen yan etkiler: :
• Kanın seyrelmesi (lıemodiliisyon)
• Vücutta su miktarının artışına (hipeıvolemi) bağlı vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestii'kalp yetmezliği belirtileri).
• Ateş, titreme gibi tepkiler
• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
• İdrarla şeker çıkışı
• Terleme.
Seyrek görülen yan etkiler:
• Alerjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik (troınboflebit)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatımla bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.NKOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLİJSYONU'nun saklanması

NEOFLEKS %20 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU mm çocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı: uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Amhalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS % 20 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜS YON 'nıt kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Biiğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 06750 AK YURT/ ANKARA Tel: 0 312 8441508 Faks: 0 312 8441527

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PHRSONFLİ İÇİNDİR. Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama selinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile ıniüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izolonisilesi parenleral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır: daha sonra kullanılmak üzete saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna haili ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlaıımamalıdır.

Açmak İçin:

1. Dış ambalajın sağlamlığım ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz: ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. lorba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontıol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
• Uygulama setinin spaykını. uygulama ucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geç i mİ i olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


•

İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir İğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.
• Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Potasyum klorür uibi yoğun ilaçlardatorbanın uygulama çıkışına, vukan pozisyondayken hallice vurularak karışması sağlanır.


Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


•

Selin klempi kapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan
• uygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak
• çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
• Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

9

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.