Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %30 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

KULLANMA TALİMATINEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler :

İler bir liire çözelti 300 gram dekstroz anhidrat (glukoz) içerir.

Yardıma maddeler13u ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına verme) iniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye yittiğinizde doktorunuza huilacı kullandığınızı söyleyiniz.


L

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.13u Kullanma Talimatında :

1. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜS YONU nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDA Kİ SOL ÜS YONU 'ıııı kullanmadım Önce dikkatedilmesi gerekenler


3. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜS YONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttandamar içi yoldan uygulanan

birçözeltidir.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen torbalarda sımulımıştur. Bu esnek torbaların dışında daha kalınkoruyucu bir dış kılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su aliminin kısıtlandığı durumlarda, proteinlerin mide-bağırsak sisteminden emiliminin bozulduğu durumlarda ya davücudun proteinlere gereksinimin ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun birprotein kaynağıyla birlikte kullanılır.
İçerdiği glukoz (şeker) nedeniyle kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda da kullanılabilen NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücuda kaloriyanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı sıı alımı, ishal,kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde de kullanılır.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damariçi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla dakullanılmakladır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

2. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, ya da şekerhastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde olan dekstrozu ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzdaşişme gibi belirliler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Ayrıca mısır kaynaklı ürünlere karşı alerjiniz varsa da bu ilacı Kl 1.1.ANMAYINIZ.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda da sizde kullanılmamalıdır:
• Kafa içi kanamalar.
• Vücudun ağır bir şekilde susuz kaldığı durumlar.
• İdrar çıkaramadığınız durumlar (aniiri durumları).
• Karaciğer hastalığına bağlı koma.

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.
• Gizli ya da aşikar şeker hastalığınız varsa veya herhangi bir nedenle karbonhidratlarakarşı tahammülsüzlüğünüz varsa:
• Vücudunuzdaki tuz miktarı azalmışsa:
• Kalp yetmezliğiniz varsa (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir);
• Böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda şekere tahammülünü/ azalabilir, ayrıca eğer böbrekişlevleri bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alman alüminyumzehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmektedir) bu ilaç size dikkatle uygulanacaktır.
Ayrıca bu İlaç çok düşük doğum ağırlıklı yeni doğan bebeklerde de dikkatle uygulanacaktır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve bıına bağlı kala içi kanama riskinde artışaneden olabilir).
İlacı kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damariçi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından tekrar muayene edilebilirsiniz ve size çeşitli kantahlilleri yapılabilir.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca yalnızca torba sağlam ve sızdırmıyorsa. içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde NEOFLEKS °'o30 SUDAKİSOLÜSYONU kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakladır.

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bıı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuzabildiriniz.
NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli: bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltilertercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlikriskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce veuygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi birbulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, steroid cinsinden ilaç kullananhastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgı veriniz.3. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ, SI DAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanmanedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça butalimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu vc metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz vc uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'mm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız :

NEOFLEKS %>30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımının tipik başlangıç işaretleri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı, kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanınyoğunluğundaki artış bulunur.
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuzkalma durumu (dehidratasyon) oluşur.
İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayı unutursanız :

Unutulan dazları dengelemek için çift doz almayınız.NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :

Bulunmamaktadır.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
• Yaygın: 10 hastanın Tinden az. fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.
• Yaygın olmayan : 100 hastanın Tinden az. fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir.
• Seyrek: 1000 hastanın Tinden az. fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.

Aşağıdakilerdcn biri olursa, NEOFLEKS %30 DEKSIROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• İlacın uygulandığı bölgede kaşıntılı kızarıklık/kabarıkiık. yanma hissi;
• Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüsle ağrı;
• Vücutla aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi:• Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya liim vücutla şişme:
• Baş dönmesi, bay ılına hissi;
• Kalple çarpıntı.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOfLEKS % 30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Bıı çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilcrdcn herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın görülen yan etkiler:
• Vücuttaki tuz (elektrolit) düzeylerinde bozukluklar
• Kan şekerinde yükselmeler (hiperglisemi)
Yaygın olmayan şekilde görülen yan etkiler: :
• Kanın seyrelmesi (hemodilüsyon)
• Vücutta su miktarının artışına (hipervolcıni) bağlı vücudunuzda veya kol ya dabacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde zorlaşma,yalarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp yetmezliğibelirtileri).
• Ateş, litreme gibi tepkiler
• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
• İdrarla şeker çıkışı
• Terleme.
Seyrek görülen yan etkiler:
• Alerjik tepkiler (çözelti içine eklenen ilaca bağlı).
• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik,kızarıklık ya da şişlik (tromboflebit)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU dun çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı: uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmakladır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç
verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOL ÜS YON 'mı kullanmayınız.


Rıılısatsahibi ve üretici:

TÜRK TIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİ! İM VE TİCARET A.Ş.
Büğdiiz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 06750 AKYURT/ANKARATel: 0 312 8441508Faks: 0 312 8441527

Bu kullanma tali malı......................tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Çözelti steril uygulama seli aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sistemehava girmemesi iğin uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infuzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan öncebelirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek İlaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere
saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda i illüzyonahemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasargördiiyse kullanmayınız.
2. Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz. Torbaiçindeki çözeltinin berraklığım ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

• Torbayı asınız.
• Uygulama ucundaki koruyucu kapağıçıkarınız.
• Uygulama setinin spaykııu. uygulamaucuna sıkıca batırınız.
• Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımındageçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


• İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundanuygulanır.
• Çözelti ve içine eklenen İlaç iyice karıştırılır.

Potasvum kloriir uibi yoğun ilaçlardatorbanın ııvmılama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır.


Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


• Setin kiempikapatılır.
• İlaç uygulama ucu dezenfekteedilir.
• Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulamaucundan
• uygulanır.
• Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
• Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hatılçe vurularak
• çözelti ve ekilacın karışması sağlanır.
• foıba) i eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

9

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.