Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyon Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU Damar içine kullanılır.

Etkin madde :

Her 100 mİ içinde 5 gram dekstroz anhidrat (şeker) içerir.

Yardımcı madde

: S te r i 1 e n j e k s i v o n I u k s u

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya diişitkdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1.NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONUMU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1.NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

- NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU dekstroz adı verilen vücudun enerji gereksinimi için gerekli olan bir şekeri içeren steril (mikropsuz) damar içine kullanılmak üzere hazırlanmış bir çözeltidir.
- Solüsyon 50. 100. 150. 250 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen torbalarda bulunmaktadır. Bu torbaların dışında daha kalın koruyucu bir dış kılıf bulunur. Toplar damarlar içine plastik bir boru yardımıyla uygulanır.
- NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da kullanılır.
- NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmakladır.

2. NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, ya da şeker hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.
Ayrıca bu serum, kan transfıizyonu ile birlikte, inluzyon öncesinde veya sonrasında aynı infiizyon setinden uygulanmamalıdır.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
- Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).
- Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) varsa.
-- Vücudunuzdaki yapım- yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa.
- Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma {hiperozmolar koma) durumu gelişmişse.
- Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ıırün olan laktik asitin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).
- Mısır ya da mısır ürünlerine karı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.
- İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz varsa.
- Kalp yetmezliğiniz varsa.
- Akciğer yetmezliğiniz varsa.
- Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluşmuşsa.
- Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz.
- Kafa içi basıncınız yüksekse.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecekle kullanılması

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makina kullanımı

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve makina kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makina kullanabilirsiniz.

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.
Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir.
Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçete!i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

E%er reçeldi ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza huni ar hakkında bilgi veriniz.


3. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.
Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer NEOFLEKS %DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşumu.


NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :

Bulunmamaktadır.

4.0lası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nuıı içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'na karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz :

- Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasvon)
- Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar
- Kan şekerinizde yükselme (hipergiisetni)
- Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi)
- İdrar miktarınızda artış
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma.
- Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme
- Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma
- Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma
- Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eger bu kullanma lal imalında bahsi geçmeyen herhangi bir yan el ki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.
Eğer solüsyon berrak değilse kullanmayınız.
25 °C altı sıcaklıkta saklayınız.
Yarım kalan solüsyonları atınız. Kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYON nu kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.


Ruhsat sahibi ve üretim yeri:

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
Biiğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Sokak No:28 06750 AKYURT/ANKARA Tel: 0 312 8441508 Faks: 0 312 8441527

Bu kullanma talimatıtarihimle onaylanmıştır.


7

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.