Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pf % 20 Mannitol Sudaki I.v. İnfüzyon İçin Çözelti Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Ozmotik Diürez » Mannitol

KULLANMA TALİMATIPF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

Yardımcı maddeler.

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu kullanma talimatında:

1. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?


2. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler


3. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ. V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ idrar söktürücü etkili mannitol adlı etkin maddeyi içerir ve

damar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.
Bir grup hastalığa bağlı azalmış idrar miktarını arttırır ya da hiç olmayan idrarın oluşmasını sağlar. Artmış kafa içi basıncı ve göz içi basıncını azaltmak ya da böbreklerden atılan maddelerleolan zehirlenme durumlarında bu maddelerin böbreklerden atılımını teşvik etmek amacıyla dakullanılır.
PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, 500 ve 1000 ml'lik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

2. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerPF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzdaşişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emindeğilseniz, doktorunuza danışınız.
Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
- Kanınızın sıvı bölümünün yoğunluğunun zaten normalden yüksek olduğu durumlar (hiperozmolarite).
- Vücudunuz ağır bir şekilde susuz kalmışsa (şiddetli dehidratasyon).
- Uzun süredir hiç idrarınız yoksa.
- Ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa.
- Akciğerlerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ya da tüm vücudunuzda bol miktarda sıvıbirikimi olmuşsa (şiddetli bir ödem durumu varsa).
- Kafa içi kanama geçiriyorsanız.
- Kan-beyin bariyeriniz bozulmuşsa.

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:
- Böbrek işlevlerinde bozukluk, böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliği;
- Kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği;
- Akciğer hastalığı;
- Şok durumu; ya da böbreklerinize hasar verebilecek bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzsize PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanırkenözel dikkat gösterecektir.
Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilecektir.
Bu ilaç size yalnızca şişesi sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa uygulanacaktır.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.
Ayrıca eş zamanlı olarak size kan transfüzyonu da yapılması gerekirse, PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ için kullanılanla aynı setten uygulanmayacaktır.

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V.İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etkibeklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başkaçözeltiler tercih edilmelidir.
Diğer idrar söktürücülerle birlikte kullanılması durumunda bu ilacın etkisi artabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda doz ayarlaması gerekebilir.
PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ vücuttan idrarla atılan bazı ilaçların (örn. lityum ve methotreksat) atılma hızlarını arttırabilir. Bu nedenle birlikte kullanımdurumunda bu ilaçlara yeterli yanıt alınamayabilir.
Böbreklerde hasar oluşturabilecek nitelikteki bazı ilaçları kullanmakta olan hastalarda birlikte uygulanması, PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin sıvıdengesinde oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle kullanılmakta olan ilacın zararlı etkisindeartışa neden olabilir. Bu nedenle birlikte siklosporin adlı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaçkullanan hastalar bu zararlı etkiler açısından yakından izlenmelidir.
Ayrıca insanlarda görüldüğü konusunda kısıtlı bilgiler bulunmasına rağmen, PF %20
MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:
- Aminoglikozid grubundan antibiyotiklerle olası etkileşimler:
Bu ilaçların PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile birlikte kullanımında işitme üzerindeki zararlı etkileri artabilir.
- Bazı kas gevşetici ilaçlarla (depolarizan nöromusküler bloker ilaçlar) olası etkileşimler:
Bu ilaçların PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile birlikte kullanımında etkilerinde artış görülebilir.
- Ağız yolundan kullanılan kanı sulandırıcı ilaçlarla (oral antikoagülanlar) olasıetkileşimler:
Birlikte kullanımda PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin vücuttaki suyu azaltıcı etkisine bağlı olarak kanda bulunan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunluklarıartarak bu ilaçların etkileri azalabilir.
- Bir kalp ilacı olan digoksin ile olan etkileşimler:
PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedaviden sonra kandaki potasyum düzeyleri azalırsa (hipokalemi) olursa bu ilaca bağlı zehirlenme riski bulunur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedeninegöre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takipediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değiik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda böbrek işlevleri bozulmaya başlamış olabileceğinden, bu durum dozu belirlemeden önce dikkate alınır.

Özel kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa size öncelikle bir test dozu uygulanacak ve ancak bu dozdan sonra yeterli idrara çıkarsanız uygulamaya başlanacaktır.

Eğer PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ kullandıysanız:

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedavi sonlandırıldığında oluabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 ila 1.000 kişiden birinde görülebilenler):
- Vücudunuzun su ve iyon dengesindeki bozukluklar
- Tansiyonunuzun düşmesi (hipotansiyon)
- Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik, morarma (tromboflebit)
Seyrek görülenler (her 1.000 ila 10.000 kişiden birinde görülebilenler):
- Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme, solunum sıkıntısı, hırıltılısolunum, göğüste ağrı, baş dönmesi, bayılma hissi, aniden tansiyonun düşmesi gibibelirtilerle seyreden bir tür şok durumu (anafilaktik şok)
- Havale geçirme
- Kafa içi basınçta artış
- Kalp atımlarınızın ritminin bozulması, kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması
- Akciğerlerinizde su toplanması (akciğer ödemi)
- Kol ya da bacaklarınızda veya tüm vücudunuzda su toplanması (ödem)
- Tansiyonunuzun yükselmesi (hipertansiyon)
- Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
- Aşırı idrara çıkma, buna bağlı böbrek hastalığı (ozmotik nefroz)
- Alerjik reaksiyonlar
- Derinizde yer yer kabarıklıklar (kurdeşen)
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi / sersemlik hali
- Görmede bulanıklık
- Kaslarınızda kramplar
- Ağızda kuruma, susama, bulantı, kusma
- Göğüs ağrısı
- Titreme, ateş, nezle hali
- İlacın uygulandığı bölgedeki derinin canlılığını yitirmesi (deri nekrozu)
Çok seyrek görülenler (her 10.000 kişiden birinden azında görülebilenler):
- Soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermedezorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri)
- İdrarın vücudunuzda birikimi, ani başlayan bir böbrek yetmezliği.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'nin saklanması

PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi çocukların göremeyeceği, eriemeyecei yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız. Dondurmayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PF %20 MANNİTOL SUDAKİ İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 'yi kullanmayınız.


: Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Adı

Adresi


Tel

Faks


: Misinli Köyü, Kale Mah. Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:82 Çorlu/TEKİRDAĞ: 0 282 675 14 04: 0 282 675 14 05

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamıürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Şişedeki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzeresaklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen sonverilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmıçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilikkontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

3.

Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1. Setin klempi kapatılır.
2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

İlaç Bilgileri

Pf % 20 Mannitol Sudaki I.v. İnfüzyon İçin Çözelti

Etken Maddesi: Mannitol

Atc Kodu: B05BC01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.