Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sefpotec 200 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefpodoksim

KULLANMA TALİMATISEFPOTEC 200 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin madde:

1 film tablet içinde 260.90 mg sefpodoksim proksetil bulunur (200 mgsefpodoksime eşdeğerdir).
•

Yardımcı maddeler:

Avicel RC 591, Sodyum lauril sülfat, L-Hidroksi propil selüloz (L-HPC), Kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), Magnezyum stearat, Sepifilm LP 761Blanc (HPMC, mikrokristalin selüloz, stearik asit, titanyum dioksit (E171))

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. SEFPOTEC nedir ve ne için kullanılır?


2. SEFPOTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SEFPOTEC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SEFPOTEC'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. SEFPOTEC nedir ve ne için kullanılır?

SEFPOTEC sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.
SEFPOTEC film tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 14 ya da 20 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.
SEFPOTEC, etkin maddeye duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
• Üst solunum yolu enfeksiyonları:
- Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihapları)
- Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)
- Akut otitis media (sadece çocuklarda) (orta kulak iltihabı)
• Alt solunum yolu enfeksiyonları:
- Akut bronşit
- Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatürre)
- Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi
• Komplike olmayan alt ve üst idrar yolları enfeksiyonları
• Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonları)
• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

2. SEFPOTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerSEFPOTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, sefpodoksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, SEFPOTEC'i kullanmayınız.

SEFPOTEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
• Daha önce etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
SEFPOTEC'i dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEFPOTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEFPOTEC'in barsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında SEFPOTEC kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SEFPOTEC içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasında SEFPOTEC kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

SEFPOTEC sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makinekullanmayınız.

SEFPOTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.
- Antiasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
- İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
- Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (böbrek hasarı tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında)
- Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)
- Kontraseptif olarak kullanılan östrojenler
Bu ilaçlar, SEFPOTEC tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.
SEFPOTEC kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. SEFPOTEC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:
Üst solunum yolu enfeksiyonları:
Bademcik iltihabı (Tonsillit): Günlük doz: 200 mg (1 film tablet),12 saatte bir ^ film tablet olarak alınır.
Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz 200 mg (1 film tablet), 12 saatte bir ^ film tablet alınır. Akut sinüzit: Günlük doz 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg (1 film tablet),12 saatte bir 'A film tablet olarak alınır. Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 1 film tablete çıkarılabilir.
Bakteriyel pnömoni (zatürre = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri: Günlük doz 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
İdrar yolları enfeksiyonları
Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 200 mg (1 film tablet),12 saatte bir A film tablet olarak alınır.
Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.
Komplike olmayan gonokokal üretrit:
Günlük doz: 200 mg (1 film tablet), tek doz şeklinde alınır.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Günlük doz: 400 mg (2 film tablet), 12 saatte bir 1 film tablet alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

• SEFPOTEC ağızdan alınır.
• Film tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
• En iyi şekilde emilebilmesi için, film tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için sefpodoksimin oral granül formu önerilir. Önerilen ortalama doz ikiye bölünmüş halde 8 mg/kg/gündür. 200 mg/gün'e kadar olan dozlarda granül formukullanılmalıdır. 25 kg'ın üzerindeki çocuklarda 1/2 SEFPOTEC 200 mg tablet kullanılabilir(200mg/gün).

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz.
SEFPOTEC böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SEFPOTEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFPOTEC kullandıysanız:

SEFPOTEC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.SEFPOTEC'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.SEFPOTEC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

SEFPOTEC tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SEFPOTEC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SEFPOTEC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması
• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması
• Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması
• Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir)
• Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklaroluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermalnekroliz denir)
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veyakırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritemamultiforme denir)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEFPOTEC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve inatçı ishal
• Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık)
• Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı, kusma
• Karın ağrısı
• Baş ağrısı
• Sersemlik hissi
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Bitkinlik
• Uyuşma, karıncalanma hissi
• Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları
• Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artışBunlar SEFPOTEC'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. SEFPOTEC'in saklanması

SEFPOTEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEFPOTEC'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEFPOTEC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi


NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET AŞ.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İstanbulTel: (216) 633 60 00Fax: (216) 633 60 01

İmal Yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET AŞ.
Sancaklar 81100 / Düzce

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Sefpotec 200 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Sefpodoksim Proksetil

Atc Kodu: J01DD13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sefpotec 200 Mg Film Tablet-KUB
 • Sefpotec 200 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.