Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cefaks 250 Mg Film Tablet (üretim Yeri Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

KULLANMA TALİMATICEFAKS 250 mg film tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Her tablette 250 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil.

•Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz (Avicel pH 102), sodyum lauril sülfat,kroskarmelloz sodyum (Ac-di-sol), hidrojene bitkisel yağ (Lubritab), kolloidal silikon dioksit(Aerosil 200), opaspray M-1-7120 beyaz, hidroksipropilmetil selüloz (Methocel Es premium),propilen glikol, metil paraben ve propil paraben

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damşınız-


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz,


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFAKS nedir ve ne için kullanılır?


2. CEFAKS *ı kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CEFAKS nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.CEFAKS'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. CEFAKS nedirve ne için kullanılır?

CEFAKS, bakteriler üzerinde öldürücü etkiye sahip sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Her tablette etkin madde olarak 250 mg sefuroksim içerir.
CEFAKS, 10, 14 ve 20 tabletlik Alu-Alu plaka blİsterler halinde bulunmaktadır.
CEFAKS, bileşimindeki sefuroksim; önemli hedef proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvan sentezini önleyerek Öldürücü etki gösterir. Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğuenfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başlıca enfeksiyonlar:
• Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, orta kulak iltihabı,sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı) gibi.
• Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut bronşit ve kronik bronşitin ani alevlenmeleri vepnömoni (akciğer iltihabı) gibi.
• Genital enfeksiyonlar ve idrar yollan enfeksiyonlan: Piyelonefrit (idrar yollan ve böbrekiltihabı), mesane iltihabı ve idrar yolu iltihabı gibi.
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan: Çıban (furonkül), irinli deri enfeksiyonu (piyoderma),bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik deri enfeksiyonu (impetigo) gibi.
• Bel soğukluğu (gonore): Akut ve komplike olmayan gonokoklardan kaynaklanan idrar yoluiltihabı ve rahim ağzı iltihabı (servisit).
• Erken Lyme hastalığının (kene ısırması ile insana geçen Bonelia burgdorferi adlı bakterininyol açtığı hastalık) tedavisinde ve takiben yetişkin ve 12 yaştan büyük çocuklarda geç Lymehastalığının önlenmesinde.

2. CEFAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerCEFAKS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Eğer sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEFAKS'ın bileşenlerindenherhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa.

CEFAKS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Daha önce penisilin veya başka antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiysenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.
• Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi CEFAKS'ın da uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayanorganizmalann

{Candida, enterekokiar, Closiridium difficiie)

aşın çoğalmasına neden olabilir.Böyle durumlarda doktorunuz tedavinizi sonlandırmaya karar verebilir.
• Antibiyotik kullandığınız sırada veya sonrasında ishal olursanız doktorunuzu bilgilendiriniz.Doktorunuz ishalin ciddiyetine göre uygun bir tedaviye başlayacaktır.
• CEFAKS doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanırsa bu ilaçlann etkisini azaltabilir. Bunedenle tedaviniz süresince ilave doğum kontrol önlemleri almanız tavsiye edilir.
• Lyme hastalığının CEFAKS ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (ateş,titreme, kas ağnsı, baş ağnsı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir. Bu, genellikleLyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisini takiben görülebilen bir reaksiyondur.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFAKS'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

En iyi şekilde etki gösterebilmesi için, CEFAKS yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
• CEFAKS'm deneysel olarak kanıtlanmış zararlı bir etkisi bulunmamaktadır ancak bütünilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• CEFAKS anne sütüne geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

CEFAKS baş dönmesine yol açabilir, bu nedenle eğer CEFAKS aldıktan sonra araç ve makine kullanmayı düşünüyorsanız tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar dikkatli olmalısınız.

CEFAKS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFAKS metil paraben ve propil paraben içerir, bu nedenle aleıjik reaksiyonlara ve nadiren solunum yollarında daralmaya (bronkospazma) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Midedeki asit miktarını azaltan ilaçlarla birlikte alındığında CEFAKS'ın etkisi azalabilir.
CEFAKS doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanırsa bu ilaçlann etkisini azaltabilir.
Tedaviniz süresince bazı kan testleri yaptırmanız gerekirse (Ferrisiyanid testi veya Coombs testi) doktorunuza CEFAKS kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CEFAKS bu testlerin yanlışsonuçlanmasına yol açabilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. CEFAKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CEFAKST doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız.
Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).
Yetişkinlerde; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 250 mg'dır. Ancak doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.
Çocuklarda; birçok enfeksiyon için tavsiye edilen doz günde 2 kez 125 mg'dır. Ancak doktorunuz çocuğunuzun durumunun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEFAKS ağızdan alınır.
En iyi şekilde etki gösterebilmesi için ilacınızı yiyeceklerle birlikte alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Yaşlılarda kullanımı:Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz bilgilendiriniz, ilacınızın dozunda değişiklik yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Eğer CEFAKS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFAKS kullandıysanız:

CEFAKS aşın dozda alındığında kasılmalara neden olabilir.

CEFAKS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile komşunuz.CEFAKS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınızCEFAKS ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

CEFAKS tedavisi sonlandınldığmda, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CEFAKS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıklan:

:!


|

¦i- Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler:
- Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)
- Eozinofıli (kanda eozinofil sayısında artış)
- Baş ağrısı, baş dönmesi
- İshal, bulantı, karın ağnsı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar
- Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmelerYaygın görülmeyen yan etkiler:
- Pozitif Coomb's testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda trombosit sayısında azalma,kanda lokosit sayısında azalma
- Deri döküntüleri dahil olmak üzere aşın duyarlılık reaksiyonları
- Kusma
Seyrek görülen yan etkiler:
- Kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşın duyarlılık reaksiyonlan
- Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyredenbarsak iltihabı)
Çok seyrek görülen yan etkiler:
- Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
- İlaç ateşi, serum hastalığı, ani aşın duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşın duyarlılıkreaksiyonlan
- Sanlık (ağırlıklı olarak safra kanallanndan atılım bozukluğuna bağlı sanlık), karaciğeriltihabı
- Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyenkızanklık oluşturan aşın duyarlılık durumu)
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıklaseyreden iltihap)
- Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. CEFAKS'ın saklanması

CEFAKS 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

.

o

25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFAKS'ı kullanmayınız

,

Ruhsat Sahibi;


DEVA Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0 212 692 92 92Faks: 0 212 697 00 24

İmal Yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAG

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Cefaks 250 Mg Film Tablet (üretim Yeri

Etken Maddesi: Üsefuroksim Aksetil

Atc Kodu: J01DC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.