Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Felow Plus 100 Mg / 25 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATIFELOW PLUS 100 mg/25 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etkin maddeler:


100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
•

Yardımcı maddeler:


Mikrokristalin selüloz (E 460), laktoz monohidrat (Aglomera Laktoz -Tablettose 80), prejelatinize nişasta, magnezyum stearat (E 572), titanyum dioksit (E 171), kinolin sarısıalüminyum lak (E 104), kroskarnıdloz sodyum, FD & C san #6 / gün batımı sansı FCFalüminyum lak (El 10), sarı demiroksit (E172), talk [E553(b)J, polietilen glikol, polivinil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında :

1. FELOWPLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. FEL O W PL US i kullanm adan ön ce dikkat edilm esi gerekenler


3FELOWPLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.FELOW PL US 'ın saklanması6

.

Başlıkları yer almaktadır.1. FELOW PLUS nedir ve ne için kullanılır?

FELOW PLUS, Anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (dİüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 100 mg losartanpotasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
FELOW PLUS 28 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
San renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir
FELOW PLUS, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.
• FELOW PLUS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrolaltına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyelhipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
• FELOW PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (solventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak İçin kullanılır, ancak bufayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

2. FELOW PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerFELOW PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşıalerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa),
• Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyelilaçlar) karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçlann neler olduğundan emin değilsenizdoktorunuza danışın),
• Gebeliğinizin 3. ayını doldurduysanız (Erken gebelik döneminde de FELOW PLUSkullanımından kaçınmak daha iyidir-bkz. Gebelik),
• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,
• Kanınızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksekkalsiyum düzeyi var ise,
• Gut hastalığınız var ise.

FELOW PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazımzda ve dilinizde şişme oldu ise,
• İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,
•Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,
• Şu anda aşın derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,
• Kalp yetmezliğiniz var ise,
• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. bölüm 2 “FELOW PLUST aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ”)
• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz varİse veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,
• Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürügöğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,
• Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakçıkların daralması) veya hipertrofıkkardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,
• Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
• Gut hastalığınız var ise,
• Aleıjik bir durumunuz veya astımımz varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü veateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,
• Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyetiuyguluyor iseniz,
• Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veyaparatiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veyailgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
• Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda,bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FELOW PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FELOW PLUS aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.
Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve FELOW PLUS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.
Diyetle alınan aşın miktarda tuz FELOW PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. FELOW PLUS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk üç ayınıdoldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddizararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. FELOW PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin içinbaşka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makine kullanımı:

Bu ilaç İle tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn. otomobil kullanmak veya tehlikelimakinelerle çalışmak).

FELOW PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FELOW PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasageçiniz.
Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmoPden (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
FELOW PLUS; FD&C san #6 / gün batımı sansı FCF alüminyum lak (El 10) içermektedir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FELOW PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.
Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar FELOW PLUS ile birlikte verilmemelidir.
Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklannda kullanılan ilaçlar veya kanşekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin(kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.
Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:
• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
• Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Ağrı kesiciler,
• Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Artrit ilaçları (eklem iltihabı),
• Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),
• Kas gevşetİciler,
• Uyku ilaçlan,
• Morfin gibi opioid ilaçlar (ağn kesiciler),
• Adrenalin gibi ilaçlar,
• Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,
• Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)
FELOW PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. FELOW PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• FELOW PLUS'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza vekullandığınız diğer ilaçlara göre FELOW PLUS 'ın uygun dozuna doktorunuz kararverecektir.
• Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için FELOW PLUS'ı,doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
• FELOW PLUS 100 mg/25 için normal günlük doz bir tablettir. Maksimum günlük dozgünde 1 tablet FELOV/ PLUS 100 mg/25 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

• FELOW PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
• Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
• Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, FELOW PLUS'ı her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanım:

FELOW PLUS'ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, FELOW PLUS çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

FELOW PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozukullanmaktadır.

Özel kullanım durumları:

Eğer FELOW PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla FELOW PLUS kullandıysanız:

FELOW PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

FELOW PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.FELOW PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FELOW PLUSTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobindeğerinde düşme
• Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
• Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozukluktan, öksürük.
• İshal, karın ağnsı, bulantı, hazımsızlık.
• Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı
• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar,kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve kann ağrısı),morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kandamarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deride kızarıklıklan ve morluklar
• Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesindeartma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
• Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panikataklan), bilinç kanşıklığı (konfuzyon), depresyon, anormal rüyalar, uykubozukluklan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
• İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma
• Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonundakötüleşme, etraftaki şeyleri san görme
• Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
• Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığındasallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağnsı), anormal kalp atımı,serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme”), kalp krizi, çarpıntı
• Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su(nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
• Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürükbezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı
• Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
• Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, cilttekuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
• Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağn, eklemlerde şişkinlik, katılık, kasgüçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek
fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık.
• Yüzde şişkinlik, ateş
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayızorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyon
• Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


•4¦ ¦5. FELOW PLUS'ın saklanması

FELOW PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınızSon kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELOWPLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FELOW PLUST kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No: 22 Kartal / İSTANBUL

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Felow Plus 100 Mg / 25 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Losartan Potasyum - Hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.