Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Urografin %76, 50 Ml,100 Ml Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Kontrast Medya » X-RAY Kontrast Medya, İyotlu » Suda, nefrotropik, yüksek osmolar X » Meglumin diyatrizoat

KULLANMA TALİMATIUROGRAFIN® % 76 50 mİ, 100 mİ Damar yoluyla uygulanır.

•Etkin maddeler:

1 mİ çözeltide 0.1 g sodyum amidotrizoat ve 0.66 g meglumin amidotrizoatiçerir.

•Yardımcı maddeler:

Sodyum kalsiyum edetat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. UROGRAFIN nedir ve ne için kullanılır?


2. UROGRAFIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. UROGRAFIN nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.UROGRAFIN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. UROGRAFIN nedir ve ne için kullanılır?

• UROGRAFIN 50 ve 100 mililitrelik renksiz cam şişelerde kullanıma sunulmuştur.
• 1 mİ UROGRAFIN % 76, 0.1 g sodyum amidotrizoat ve 0.66 g meglumin amidotrizoat içerir.
• UROGRAFIN, damar içinden ya da idrar yollarından verilerek, idrar yollarınıngörüntülenmesinde, damar içi görüntülemede, eklem içi görüntülemede, safra yollarınıngörüntülenmesinde, pankreas kanalının görüntülenmesinde, tükürük bezi kanallarınıngörüntülenmesinde, fıstül görüntülenmesinde, rahim ve tüplerin görüntülenmesinde kullanılır.
• UROGRAFIN, içeriğindeki iyot sayesinde röntgen ışınlarını soğurarak etki gösterir.

2. UROGRAFIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerUROGRAFIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Tiroid bezi faaliyetiniz belirgin olarak yüksekse,
• Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
• Hamileyseniz,
• Karın içinde iltihabi bir hastalığınız varsa,
• Pankreas iltihabınız varsa,
• İyot içeren kontrast maddeye karşı kanıtlanmış ya da muhtemel aşırı duyarlılık durumunuzvarsa.
UROGRAFIN, miyelografi, ventrikülografı ve sistemografı tetkiklerinde (beyin ve omurilikteki özel yapıların görüntülenmesinde kullanılan tetkikler) kullanılmamalıdır.

UROGRAFIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Aşırı duyarlılığınız varsa,
• Astımınız varsa,
• Kalp hastalıklarında ve yüksek tansiyon hastalığında kullanılan beta bloker grubundan birilaç kullanıyorsanız,
• Tiroid hastalığınız varsa,
• Kalp yetmezliği ya da başka kalp hastalığınız varsa,
• Yaşlıysanız,
• Sağlık durumunuz kötüyse,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Daha önce ilaç kullanımından sonra böbrek yetmezliğiniz olduysa,
• Şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa,
• Sıvı kaybınız varsa,
• Multipl myelom adlı kemik iliği kanseriniz varsa,
• İleri damar hastalığınız varsa,
• Proteinlere bağlı hastalığınız varsa,
• Şiddetli yüksek tansiyonunuz varsa,
• Gut hastalığınız varsa,
• Şeker hastalığında kullanılan metformin adlı ilacı kullanıyorsanız,
• Kalp kapak hastalığınız varsa,
• Akciğer damarlarınızda basınç artışı varsa,
• Beyin hastalığınız varsa,
• Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Böbrek üstü bezinde kitleniz varsa,
• Bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalığınız varsa,
• Miyastenia gravis adlı kas hastalığınız varsa,
• Alkolikseniz,
• Pıhtılaşma probleminiz varsa.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

UROGRAFIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

UROGRAFIN damar yoluyla uygulanır. Alkol kullananlarda dikkatli kullanılmalıdır.
İdrar yolu incelenecekse, incelemeden önceki iki gün, özellikle fasulye, nohut, mercimek gibi gaz yapan besinlerden, salatalardan, meyvalardan, siyah ve taze ekmekten ve her türlü pişmemişsebzeden uzak durulmalıdır. İncelemeden önceki gün saat 18.00'den itibaren hiç bir şeyyenmemelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


UROGRAFIN hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren annelerde UROGRAFIN kullanılmasının çocuğa zararının düşük olduğu gösterilmiştir.

Araç ve makine kullanımı

UROGRAFIN'in araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi olabilir.

UROGRAFIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

UROGRAFIN her dozunda (20 ml'lik) 72.58 mg (veya 3.16 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları UROGRAFIN ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz:
• İnterlökinler (Hücreler arası iletişimi sağlayan ve vücutta doğal olarak bulunan bir grupprotein)
• Tiroid hastalıklarının tanısı için kullanılan radyoaktif özellik kazandırılmış radyasyonyayan maddeler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. UROGRAFIN nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

UROGRAFIN damar yoluyla ya da doktorunuzun belirleyeceği diğer yollarla uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda UROGRAFIN dozu yaşa göre belirlenir.
1 yaşından küçük çocuklar ve özellikle yenidoğanlar, elektrolit dengesizliğine ve hemodinamik değişikliklere karşı çok hassastır. Verilen kontrast madde miktarı, radyolojik İşlemin teknikperformansı ve hastanın durumu hususunda dikkatli olunmalıdır.
Yaş Doz
1 yaşa kadar 7-10 mİ

10- 12 mİ

12-15 mİ15-20 mİ

1-2

2-6 6-12


12 yaş üzeri

erişkin dozu

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda yapılmış klinik çalışma bulunmamaktadır. Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğinin yanısıra aynı zamanda ciddi karaciğeryetmezliği durumu da varsa, kontrast maddenin vücuttan atılımı ciddi anlamda gecikebilir vehemodiyaliz gerekli olabilir.

Eğer UROGRAFIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuzKullanmanız gerekenden daha fazla UROGRAFIN kullandıysanız:

UROGRAFIN tanı amaçlı kullanılan bir ilaç olduğundan sadece sağlık mesleği mensupları tarafından uygulanmalıdır.

UROGRAFIN'i kullanmayı unutursanız:

UROGRAFIN tanı amaçlı kullanılan bir ilaç olduğundan sadece sağlık mesleği mensupları tarafından uygulanmalıdır.

UROGRAFIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

UROGRAFIN, hastalıkların tedavisi için değil sadece tanı amaçlı kullanıldığı için, herhangi bir etki beklenmez.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Olası yan etkiler nelerdir?

4.


Tüm ilaçlar gibi UROGRAFIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıda kilerden biri olursa, IROGRAFlN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Solunum yolları ve ciltte ödem
• Kaşıntı
• Döküntü
• Tansiyon düşüklüğü
• Kalp hızı artışı
• Nefes darlığı
• Bilinç bulanıklığı
• Morarma
• Solunum yollarında daralma
• Boğazda spazm (adalenin istek dışı ani kasılması) ve ödem
• Solunum durması
• Kalp durması
• Kalp krizi
• Ani kızarıklık
• Toksik deri reaksiyonları (Stevens Johnson, Lyell sendromu)
• Ciddi alerjik reaksiyonlar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin UROGRAFIN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Solunum hızında değişiklik
• Solunum güçlüğü
• Akciğer ödemi
• Kalp hızı değişikliği
• Kan basıncı değişikliği
• Kalp ritmi ve fonksiyonunda değişiklik
• Hafıza kaybı
• Konuşma, görme ve işitme bozukluğu
• Nöbet
• His bozukluğu ya da hareket bozukluğu
• Işığa tahammülsüzlük
• Geçici körlük
• Koma
• Uykusuzluk
• Böbrek hasarı ve böbrek yetmezliği
• Damar tıkanıklığı
• Pankreas iltihabı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı
• Kusma
• Ağrı
• Isınma hissi
• Göz iltihabı
• Öksürme
• Burun iltihabı
• Hapşırma
• Baş ağrısı
• Fenalık hissi
• Üşüme
• Terleme
• Tükürük bezlerinin şişmesi
• Karın ağrısı
• Baş dönmesi
• Sinirlilik
• Titreme
Bunlar UROGRAFIN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. UROGRAFIN'in saklanması

UROGRAFIN çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işık ve iyonize radyasyondan korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UROGRAFIN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz UROGRAFIN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye - İstanbulTel : 0216 528 36 00Faks: 0216 645 39 50

Üretim yeri:


BerliMed S.A., İspanya

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

İntravasküler kullanım için dozaj
Kontrast maddenin intravasküler uygulanması mümkünse hasta yatar durumdayken yapılmalıdır. Uygulamadan sonra hasta en az yarım saat gözlem altında tutulmalıdır çünkü reaksiyonların çoğubu süre içinde ortaya çıkar.
Doz, hastanın yaşma, ağırlığına, kalp debisine ve genel durumuna bağlı olarak değişebilir. Belirgin kardiyovasküler veya renal yetmezlik şikayetleri olan ve genel durumu kötü olanhastalarda, kontrast madde dozu mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Bu hastaların renalfonksiyonlarının incelemeden sonraki en az 3 gün süresince izlenmesi tavsiye edilir.
Ayrı enjeksiyonlar arasında, interstisyel sıvının damar yatağına geçmesi sonucu yükselmiş olan serum ozmolalitesini normale getirmesi için organizmaya yeterli zaman tanınmalıdır. Bunun için,uygun hidrasyon yapılmış hastalar için 10-15 dakikalık bir süre gereklidir. Erişkinlerde totaldozun 300-350 ml'yi aşmasını gerektiren özel durumlar olduğunda ilave su ve gerekiyor iseelektrolitler de verilmelidir.
Önerilen dozlar İntravenöz Ürografı
Enjeksiyon: UROGRAFIN

i.v.

ürografı için uygundur.
Genellikle 20 ml/dak.Tık bir enjeksiyon hızı ile uygulanır. Kalp yetmezliği olan hastalara, eğer 100 ml veya daha fazla hacimde uygulanacak ise, uygulamanın en az 20-30 dakikada yapılmasıönerilir.
Yetişkinler
UROGRAFIN'in dozu 20 ml'dir. Dozun 50 ml'ye yükseltilmesi, tanısal verimi orantılı olarak artırmaktadır. Özel endikasyonlar için gerek duyulduğunda, dozu daha da artırmak mümkündür.Film çekme zamanları
En iyi böbrek parenkimi görüntüsü, kontrast maddenin uygulanmasının hemen sonunda çekilen filmlerle sağlanmaktadır. Böbrek pelvisi ve üriner yolun görüntülenmesi için ilk film, kontrastmadde enjeksiyondan 3-5 dak. sonra, ikinci film ise 10 - 12 dak. sonra çekilir. Genç hastalar içinerken, yaşlı hastalar için ise geç zamanlı film çekimi seçilmelidir.
Yeni doğanlarda, süt çocukları ile küçük çocuklarda ilk filmin enjeksiyondan hemen sonra 2 dakika içinde çekilmesi önerilir. Yeterince kontrast alınamaması, daha geç zamanlı filmlerigerekli kılabilir.
İnfuzyon
Yetişkinler ve adölesanlar; UROGRAFIN 100 ml'lik şişe. Genel olarak infuzyon zamanının 5 dakikanın altında ve 10 dakikanın üzerinde olmaması gerekir.
Kalp yetmezliği olan hastalar için 20-30 dakikalık infuzyon süresi gereklidir.
Kompresyon, yenidoğanlarda ve infantlarda her zaman; çocuklarda, adölesanlarda ve erişkinlerde ise yüksek miktarda kontrast madde verilmesi durumlarında, artmış diürez drenajın obstrükteolması halinde yüksek basınç ile fomikslerde rüptüre yol açabileceği için, kontrendikedir.Bununla birlikte, organik dolum defektlerinin fonksiyonel olanlardan ayırt edilebilmesi amacı ileinfüzyonun bitmesinden 10 dakika sonra kompresyon uygulanabilir.
Film çekme zamanları
İlk film infüzyonun bitimine doğru çekilmelidir. Sonraki filmler, takip eden 20 dakika içinde veya ekskretuvar bozukluk durumlarında daha sonra da çekilebilirler.
Anjiyografı
UROGRAFIN anjiyografik tetkikler için de uygundur. UROGRAFIN, aortografı, anjiyokardiyografı, koroner arteriyografı gibi özellikle, yüksek iyot konsantrasyonu gerektirenanjiyografik tetkikler için tercih edilir. Doz, klinik probleme, inceleme tekniğine ve incelenenvasküler bölgenin özelliğine ve hacmine bağlıdır.
Vücut boşluklarına uygulanması
Kontrast maddenin, artrografi, histerosalpingografi ve özellikle ERCP enjeksiyonları esnasında floroskopi ile monitorize edilmesi gerekir.
Retrograd ürografi
Yaklaşık %30'luk çözelti

{spesifik klinik sorun ve hastaya bağlı olarak 5-20 mt 1:1 oranında serum fizyolojik ile seyreltilmiş UROGRAFIN %76)

retrograd ürografi içingenellikle yeterlidir.
Düşük sıcaklık uyarımına bağlı üreteral spazmlardan kaçınmak için kontrast ortamının vücut sıcaklığına ulaşana kadar ısıtılması tavsiye edilir

Uygulama şekli:

Beslenme önerileri
Abdominal anjiografi ve ürografıde, bağırsakların fekal materyalden ve gazdan arındırılması diagnostik verimi artırır. İncelemeden önceki iki gün, hasta, özellikle fasulye, nohut, mercimekgibi gaz yapan besinlerden, salatalardan, meyvalardan, siyah ve taze ekmekten ve her türlüpişmemiş sebzeden uzak durmalıdır. İncelemeden önceki gün saat 18.00'den itibaren hasta hiç birşey yememelidir. Ayrıca, gece bir laksatif uygulamak uygun olabilir. Buna rağmen yenidoğanlarda, süt çocuklarında ve küçük çocuklarda incelemeden önce uzun süre aç bırakılma velaksatif uygulanması kontrendikedir.
Hidrasyon
İntravasküler kontrast madde verilmeden Önce ve sonra yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Bu özellikle multipl miyelomlu, nefropatisi olan diabetes mellituslu, poliürili, oligürili,hiperürisemili hastalar için olduğu gibi, yeni doğanlar, süt çocukları, küçük çocuklar ve yaşlıhastalar için de geçerlidir. Su ve elektrolit dengesi bozuklukları incelemeden önce düzeltilmelidir.
Anksiyete (sıkıntı, bunaltı)
Belirgin heyecan durumu, anksiyete ve ağrı, yan etki riskini arttırabilir veya kontrast maddeye bağlı reaksiyonları şiddetlendirebilir. Bu hastalara bir sedatif verilebilir.
Ön test
Herhangi bir öngörü değeri olmadığından, az miktarda kontrast maddenin test dozu kullanılarak sensitivite testi yapılması önerilmez. Ayrıca, test dozu da kendi başına ciddi ve hatta fatalhipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir.
Kullanımdan önce ısıtma
Kullanımdan önce vücut sıcaklığına ısıtılan kontrast madde daha iyi tolere edilir ve azalan viskozite nedeniyle daha kolay enjekte edilir. Bir ısıtıcı kullanılarak, inceleme gününde gerekliolacağı hesaplanan miktar kadar şişe 37°C'ye kadar ısıtılmalıdır. Güneş ışınından korunduğunda,daha uzun süreli ısıtmaların da kimyasal saflığı değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak bu süre üçayı aşmamalıdır.

Özel popülasyotılara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Veri yoktur. Böbrek fonksiyon değerleri normale dönene dek kontrast madde uygulaması ertelenmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğinin yanısıra aynı zamanda ciddi karaciğer yetmezliği durumu da varsa, kontrast maddenin vücuttan atılması ciddi anlamda gecikebilir vehemodiyaliz gerekli olabilir.

Pediyatrik popülasyon:

1 yaşın altındaki çocuklar ve özellikle yenidoğanlar elektrolit dengesizliğine ve hemodinamik değişikliklere çok hassastır. Verilen kontrast madde miktarı, radyolojik İşlemin teknikperformansı ve hastanın durumu hususunda dikkatli olunmalıdır.
Tam olgunlaşmamış nefronun ultrafiltratı fizyolojik olarak konsantre etme yeteneğinin henüz zayıf olması, UROGRAFIN 'in relatif olarak yüksek dozlarına gereksinim doğurmaktadır.
7- 10 mİ 10- 12 mİ12-15 mİ15-20 mİerişkin dozu

1 yaşa kadar
1 - 2 yaş
2 - 6 yaş6- 12 yaş
12 yaş üzerinde

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda yapılmış klinik çalışma bulunmaması nedeniyle, doz ayarlamasının gerekli olup olmadığına dair veri yoktur.
Gözlem
UROGRAFIN berrak, renksiz - solgun sarı kullanıma hazır bir solüsyon olarak hazırlanmıştır. Ciddi renk bozukluklarında, içerisinde partiküllü materyel bulunduğunda ve taşıyıcı kaphasarlarında kontrast madde kullanılmamalıdır.
İşlem
İnceleme öncesine kadar kontrast madde şırıngaya çekilmemeli veya infuzyon şişesine infıizyon seti takılmamalıdır.
Solüsyonun içine kapaktan büyük miktarda mikropartikül geçişini önlemek için, lastik kapak bir kereden fazla delinmemelidir. Kapağı delmek ve kontrast maddeyi çekmek için uzun uçlu ve ençok 18 G çaplı kanüllerin kullanılması önerilir (Nocore - Admix gibi yandan delikli çekme içinyapılmış kanüller özellikle uygundur).
Bir inceleme seansında kullanılmayan kontrast madde solüsyonları atılmalıdır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir.
10

İlaç Bilgileri

Urografin %76, 50 Ml,100 Ml

Etken Maddesi: Sodyum Amidotrizoat, Meglumin Amidotrizoat

Atc Kodu: V08AA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Urografin %76, 50 Ml,100 Ml-KUB
 • Urografin %76, 50 Ml,100 Ml-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.