Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Droflu Cold Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri

KULLANMA TALİMATIDROFLU COLD tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacıkullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

/.

DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?


2. DROFLU COLDfu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DROFLU COLD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DROFLU COLD9un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

DROFLU COLD, 20 ve 24 tabletlik biister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. DROFLU COLD, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.
DROFLU COLD'un etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burunboşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.
DROFLU COLD, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır.
• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

2. DROFLU COLD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DROFLU COLD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile İlgili riskler
- NSAİl'ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi veinme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir.Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalardarisk daha yüksek olabilir.
- DROFLU COLD koroner arter "bypass" cerrahisi Öncesi ağrı tedavisindekullanılmamalıdır.
Sindirim sistemi ile ilgili riskler
- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcülolabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi birzamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlıhastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.
Eğer,
- DROFLU COLD'un içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınız varsa,
- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımısırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
- Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
- İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
- Flamileliğin geç evresinde (ö.aydan itibaren) iseniz,
- Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
- Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma)hastalığınız varsa,
- Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
- Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidazinhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
- Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisindekullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ileilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durumbozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin gibiilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
- 12 yaş altı çocuklarda

DROFLU COLD'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DROFLU COLD'u kullanılıp
kullanılamayacağına doktorunuz karar verilecektir.
Eğer;
• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili İlaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktankaçınınız.
• Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
• Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavininherhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecekkanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlıkbulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser kanama ve harabiyet gibi ciddi midebağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı veberaberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompası inhibitörleri)kullanmanızı önerecektir.
• Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyetİ veya deride gözlenen aşırı duyarlılıkhallerinde DROFLU COLD kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuzabaşvurunuz.
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım)ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
• Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa doktorunuzabaşvurunuz.
• Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya daensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir türbeyin zan iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
• Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, böbrekhastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, karaciğerfonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğerfonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır(bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzerisemptomlar).
• İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarakkanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altındaDROFLU COLD tedavisine devam ediniz.
• DROFLU COLD kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksektansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DROFLU COLD kullanırkendikkatli olunuz.
• Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanızbelirtilen günlük dozu aşmayınız.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD hastanedeyatılması veya ölümle sonuçlanabİlen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere nedenolabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirtivermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmadazorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
• Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödem (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuzadanışınız.
• 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
• 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
• Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatlikullanmanız gerekmektedir.
• Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsailacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
• Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup,adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
• Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa,kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
• Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibiciddi yan etki görülme risli daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
• Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
• Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anibaşlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Buşikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
• Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yolaçabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalpritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatlikullanmanız gerekmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

DROFLU COLD'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DROFLU COLD, hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İçerdiği psödoefedrinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca
DROFLU COLD'un kullanımı tavsiye edilmez.
DROFLU COLD kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine
kullanmayınız.

DROFLU COLD'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemlibilgiler

İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle
herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
• Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veyageciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi COX-2inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser vekanama riski artabilir.
• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. geııtamisin. kanamisın, streptomisin) idrarlaatılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında DROFLUCOLD'un etkisi gecikebilir.
• İdrar söktürücü ilaçlar (Örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücüetki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birliktekullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
• Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmayaneden olur.
• İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkiliZidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
• Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kanseviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
• Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemlikasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
• Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozitleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birliktekullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılanlarını etkileyerek kan düzeyleriniartırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
• Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombositajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektifserotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ilebirlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
• Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındaçok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
• Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzimolan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birliktekullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
• DROFLU COLD'un burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn.Amitriptilin, mortriptilini imipramİn ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinirsistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ'leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemidgibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacınpsödoefedrin içermesinden dolayı, bretiiyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopave alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmentersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncıyükselmesi) riski oluşturur.
• Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birliktekullanılması yan etki riskini arttırır.
• Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.
• İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisindekullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADEinhibitörlerinin böbrek hasarı riskini artırabilir.
• Birlikte kullanımda DROFLU COLD, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan birilaç) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyenyan etkilerini artırabilir.
• Ginkgo biloba bitkisel ekstresi İle birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalındakanama riski artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son


zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi


veriniz.Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.
Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

DROFLU COLD tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

DROFLU COLD, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerinde hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda DROFLU COLD "un kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozdakullanılmalıdır.

Eğer DROFLU COLD 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden fazla DROFLU COLD kullandıysanız:

DROFLU COLD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.DROFLU COLD'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.DROFLU COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DROFLU COLD tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DROFLU COLD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DROFLU COLD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: derideşiddetli kaşıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çırpıntı ve baş dönmesi (Aşınduyarlılık — Alerji).
• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)
• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)
• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı
• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
• Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer İşlev bozukluğu)
• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemikanaması)
• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanmasıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)
• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları veateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu)
• Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerdekırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
• Deri İçİ sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı İle seyreden ciddi birhastalık (toksik epidermal nekroliz)
• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme)
• Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam-halüsinasyon)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROFLU COLD'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.
Diğer yan etkiler:
Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan SeyrekÇok seyrekBilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Sinirlilik
• Uykusuzluk
• Baş dönmesi
• Sersemlik
• Ağız kuruluğu
• Bulantı
• Kusma
Yaygın olmayan:
• Kansızlık
• Kurdeşen
• Kaşıntı
• Kızarıklık
• Yüzde döküntü
• Y örgünlük
• Telaş hali
• Huzursuzluk
• Baş ağrısı
• Bacaklarda su toplaması
• Karında ve midede ağrı, şişkinlik
• Hazımsızlık
• İdrarda yanma
• İdrar yapamama
Seyrek:
• Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)
• Kişilik bozukluğu
• Tansiyonda artış
• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması
• Kalp yetmezliği
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı
• İshal ya da kabızlık
• Gaz
• Deri döküntüsü
• Alerjik dermatit (egzama)
• Diğer kardiyak disritmİIer (kalp atım bozuklukları)
Çok seyrek:
• Deride kan oturması, kanama
• Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sarıya dönmesi,ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deridekanama)
• Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık yada oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı
• Görme bozukluğu
• Kulak çınlaması
• Baş dönmesi
• Mide ülseri, delinmesi
• İltihabi bağırsak hastalığı
• Kan kusma
• Karaciğer iltihabı, sarılık
• Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması
• Hırıltı
• Ağızda yara
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı
• Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
• İdrarda kan tespit edilmesi
• Ödem
Bilinmiyor:
• Sinirlilik, endişe hali
• İrritabİlİte (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
Bunlar DROFLU COLD'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. DROFLU COLD'un Saklanması

DROFLU COLD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DROFLU COLD u kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretim yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
06760 Çubuk / Ankara

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


12/12

İlaç Bilgileri

Droflu Cold Tablet

Etken Maddesi: Ibuprofen + Psdoefedrin Hidroklorur

Atc Kodu: M01AE51

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Droflu Cold Tablet-KUB
 • Droflu Cold Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Droflu Cold 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.